POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Studia na APS – Warszawa

Zapraszamy na studia podyplomowe Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej organizowane przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie we współpracy z PSTIS SI

W trakcie zajęć słuchacze uczestniczą w kursie I i II integracji sensorycznej nabywając uprawnienia do diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej. 

Absolwent: studiów posiada kompetencje do diagnozowania i  prowadzenia terapii integracji sensorycznej jako jednej z metod wspomagających rozwój dziecka w  publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, m. in.: w  przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, specjalnych, w ośrodkach rehabilitacyjno–edukacyjno–wychowawczych, w ośrodkach wczesnego wspomagania;

Szczegółowe informacje i zapisy na studia na stronie Akademii Pedagogiki Specjalnej im M. Grzegorzewskiej.

Więcej: https://rekrutacja.aps.edu.pl/pl/offer/RSP2021/programme/ZP-DTD/?from=field:PC

ed.: 14.10.2021 11:37:31

utworzony.: 04-09-2021