POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy do rekrutacji na studia podyplomowe mogą przystąpić tylko osoby, które uzyskały II stopień w PSTIS?
  Tak. Ze względu na program studiów, który uwzględnia zagadnienia i ich zakres przekazywany uczestnikom kursów organizowanych przez PSTIS.
 2. Czy certyfikaty II st. uzyskane w PSTIS są nadal ważne?
  Certyfikaty wystawiane terapeutom kończącym kursy (I, II stopnia) w PSTIS są ważne. Terapeuci nie tracą uprawnień.
 3. Czy studia w Wyższej Szkole w Gdańsku – Ateneum, które trwają trzy semestry, to takie same studia, jak te w Warszawie?
  Są to innego rodzaju studia. To studia dla osób, które jeszcze nie posiadają uprawnień terapeuty SI. Podczas studiów słuchacze uczestniczą w kursach I i II stopnia. (Dlatego trwają dłużej i są droższe).
 4. Czy będą kolejne edycje studiów?
  Tak. Jeżeli propozycja PSTIS spotka się z zainteresowaniem Terapeutów (którzy ukończyli kurs II st. w PSTIS) będą realizowane kolejne edycje
  (w Warszawie i innych miastach).
 5. Jakie kwalifikacje uzyskuje się po ukończeniu studiów?
  Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez  Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
 6. Czy na poczet godzin odbytych praktyk, będzie zaliczony czas pracy w obecnym lub byłym miejscu zatrudnienia terapeuty?
  Tak.
 7. Ile godzin zajęć można opuścić?
  W szczególnych sytuacjach, gdy słuchacz studiów nie będzie mógł być obecny na zajęciach z uzasadnionych powodów, sposób i formę zaliczenia będzie ustalała osoba prowadząca zajęcia.
 8. Gdzie będą odbywały się zajęcia?
  Większość zjazdów odbędzie się w siedzibie PSTIS.
  27-28.10.2018
  24-25.11.2018
  02-03.03.2019
  oraz obrony prac dyplomowych (25.05.2019) odbędą się w
  Centrum Konferencyjnym, ul. Kopernika 30
  (godziny zajęć: 9-17)
 9. W jakich godzinach będą odbywały się zajęcia?
  Zajęcia w ramach wszystkich zjazdów zaplanowane są od godz. 9:00 do godz. 16:55. (Dokładny plan zjazdów zostanie udostępniony na stronie i przesłany osobom przyjętym na studia).

06.10.2018 10:29:52