POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Zapisy na szkolenie J. Wilbarger i T. M. Stackhouse

Obronność sensoryczna – kompleksowa metoda leczenia. Szkolenie warsztatowe. Prowadzą: Julia Wilbarger i Tracy M. Stackhouse.

Rejestracja oraz opis szkolenia »


19.05.2018 10:35:28

Walne zebranie sprawozdawcze

ZARZĄD
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Majdańskiej 3 lokal 7B
na podst. art. 16 ust.1 Statutu PSTIS
zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawcze
na dzień 9 czerwca 2018 roku
I termin- godzina 11.00
II termin – godzina 11.15

Miejsce: Siedziba PSTIS, ul. Majdańska 3 lok.7B, Warszawa

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA

 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu PSTIS za okres: VI 2017-V 2018
  a. Sprawozdanie Prezesa
  b. Sprawozdanie Skarbnika (za rok 2017)
  c. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  d. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 2. Dyskusja w sprawie sprawozdań.
 3. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań.
 4. Sprawy różne

01.05.2018 23:30:27

Zapowiedź szkolenia J. Wilbarger i T. M. Stackhouse

Szanowni Państwo,

w dniach 6-8 czerwiec 2018 (środa, czwartek, piątek) serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu warsztatowym, które będzie PIERWSZĄ W POLSCE MOŻLIWOŚCIĄ NAUKI PROTOKOŁU P&J WILBARGER

OBRONNOŚĆ SENSORYCZNA – KOMPLEKSOWA METODA LECZENIA STWORZONA PRZEZ P. i J. WILBARGER

które poprowadzą Julia Wilbarger i Tracy M. Stackhouse

W ciągu trzech dni zostaną zaprezentowane między innymi następujące tematy:
 • podstawowe pojęcia neurofizjologiczne związane z problemami obronności sensorycznej
 • zintegrowane podejście terapeutyczne do oceny i diety sensorycznej – nauka Protokołu Wilbarger
 • rozumowanie kliniczne dotyczące planowania i wdrażania intensywnych programów interwencyjnych dla poszczególnych grup pacjentów

Zgodnie z informacją podana na konferencji pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie J&T mają osoby uczestniczące w ubiegłorocznej edycji warsztatów! Szczegółowy regulamin zostanie podany po 16 maja.

Adres rejestracji dla uprzywilejowanych osób został wysłany na adresy e-mail. Jeśli nie dotarł do Ciebie – napisz na adres admin@pstis.pl

Jolanta Kazanowska - prezes PSTIS

15.05.2018 00:00:58

O nas

Naszym celem jest propagowanie wiedzy o integracji sensorycznej i jej wpływie na życie człowieka.

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI jest organizacją, której zadaniem jest skupienie terapeutów integracji sensorycznej wokół wyznaczonych celów. Naszym głównym celem jest propagowanie wiedzy z zakresu teorii i terapii integracji sensorycznej.

Środkiem do tego jest:

 • kształcenie nowych terapeutów,
 • podnoszenie kwalifikacji tych, którzy już nimi są,
 • propagowanie idei wczesnej interwencji, by zapobiegać dysfunkcjom integracji sensorycznej,
 • promowanie badań z zakresu dysfunkcji integracji sensorycznej,
 • prowadzenie działalności informacyjnej (wydawanie Kwartalnika Integracja Sensoryczna, publikowanie artykułów, wykłady dla profesjonalistów i rodziców).
Obecnie Stowarzyszenie liczy około 800 Członków działających na terenie całej Polski. 


12.01.2018 19:47:00