POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Zapraszamy na webinar

„Dziecko z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD)”

REJESTRACJA

13 stycznia godzina 18:00 – 20:00 online, na platformie ZOOM.

Dla członków stowarzyszenia udział w spotkaniu jest darmowy – wystarczy się zarejestrować. Dla osób spoza stowarzyszenia koszt – 50 pln. Termin rejestracji upływa 11 stycznia.

Nowy numer konta dedykowanego wpłatom za kursy III stopnia:
Santander Bank Polska
45 1090 0088 0000 0001 4842 4631

Spotkanie poprowadzi mgr Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej oraz trener metody DIR – Floortime. Ukończyła liczne szkolenia i kursy, by lepiej pomagać dzieciom z ASD. Na co dzień terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami sensorycznymi i genetycznymi. Od wielu lat prowadzi szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów i rodziców w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Ponadto od 2008 roku jest Dyrektorem Polskiej Szkoły Sobotniej w UK, gdzie wspiera rozwój polskich dzieci na obczyźnie. Prywatnie mama 13-latka ze spektrum autyzmu.

Plan webinaru:

 1. Wprowadzenie do tematu - istota APD, 6 wyższych funkcji słuchowych oraz podtypy APD.
 2. Dostosowanie środowiska akustycznego dla dziecka z APD.
 3. Czy ćwiczenia APD można połączyć z terapią SI?
 4. Strategie terapeutyczne:
 • Stymulowanie wrażliwości słuchowej i różnicowanie dźwięków z otoczenia
 • Ćwiczenia rytmiczne
 • Rozpoznawanie i naśladowanie dźwięków
 • Ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz analizy i syntezy sylabowej i głoskowej
 • Ćwiczenia wspierające rozwój percepcji słuchowej i słuchu werbalnego
 • Ćwiczenie uwagi słuchowej i pamięci słuchowo-słownej
 • Różnicowanie dźwięków mowy
 • Lokalizacja dźwięku
Zapisyhttps://pstis.pl/pl/html/?str=dziecko-z-zaburzeniami-apd

ed.: 10.01.2022 21:15:28

utworzony.: 04-01-2022

Polskie Testy – zapisy na szkolenie

Szanowni Państwo!! 

W odpowiedzi na informacje spływające od Państwa w stronę PSTIS, postanowiliśmy uruchomić ciągły formularz zapisania się na szkolnie z Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej. 

Osoby zapisane przez formularz będą wpisane na listę oczekujących. Będziemy się z Państwem kontaktować ze szczegółami szkolenia, gdy tylko zostanie ustalone. 


FORMULARZ REJESTRACYJNY: 

https://pstis.pl/pl/html/?str=polskie-testy

ed.: 04.01.2022 14:51:03

utworzony.: 04-01-2022

Zasady bezpieczeństwa

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW SI I i II STOPNIA

 1. Na zajęcia kursanci przynoszą ze sobą: jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne oraz napoje we własnych pojemnikach.
 2. Kursanci powinni przebywać na terenie siedziby w jednorazowych maseczkach i zachowywać bezpieczny dystans.
 3. Kursanci powinni używać rękawiczek podczas ćwiczeń.
 4. Zaleca się częste mycie mydłem i wodą nie krócej niż 30 sek. lub dezynfekowanie rąk (bezwzględnie po przyjściu, wizycie w toalecie, przed i po posiłku, przed wejściem na salę szkoleniową, czy salę do terapii SI).
 5. Dla każdego uczestnika przewidziany jest obiad w jednorazowym zamkniętym pojemniku.

Uwaga:

Osoby niezaszczepione, niebędące ozdrowieńcami, biorą udział w kursie na własną odpowiedzialność. W przypadku stwierdzenia zachorowania na Covid-19 podczas kursu, a w konsekwencji skierowania na kwarantannę takiej osoby, opłata za kurs nie będzie zwracana, nie będzie też możliwości odbycia kursu nieodpłatnie w innym terminie.

    

ed.: 18.11.2021 16:16:27

utworzony.: 18-11-2021

Pomoce do posługiwania się P.S.T.I.S.

Uwaga!

Uczestnicy szkolenia z Polskich Testów oraz kursu 2 stopnia SI otrzymują podczas zajęć testy i arkusze do badań.

Do posługiwania się Polskimi Standaryzowanymi Testami Integracji Sensorycznej niezbędne są również standaryzowane pomoce (krzesło obrotowe, kładki, tacki i przesłona), które należy zakupić we własnym zakresie.

Zamówienia można dokonać na stronie www.empis.pl

ed.: 17.11.2021 17:15:12

utworzony.: 17-11-2021

Sensomotoryczna terapia widzenia

Zapraszamy terapeutów na kolejne planowane na styczeń szkolenie III stopnia! 

Formularz zgłoszeniowy – rejestracja

„Sensomotoryczna terapia widzenia”

Prowadząca: dr n.med. Agnieszka Rosa – pedagog, ortoptysta, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, autorka metody: Sensomotorycznej terapii widzenia©

Czas trwania: 4 dni, 40 godzin dydaktycznych + możliwość superwizji

Superwizja – termin ustalany w czasie kursu

Termin: 21-22.01.2022 i 28-29.01.2022

Superwizja – termin ustalany po kursie

Formuła: stacjonarnie

Liczba uczestników: max. 30 osób

Program kursu:

Część I

 1. Anatomia narządu wzroku
 2. Fizjologia i neurofizjologia widzenia
 3. Rozwój widzenia u dzieci w aspekcie sensomotorycznym
 4. Konsekwencje poznawczo-sensomotoryczne zaburzeń widzenia u dzieci
 5. Zależności wzrokowo-posturalne
 6. Warsztat: Diagnoza funkcji wzrokowych oraz procesu widzenia – prezentacja metod i technik oceniających widzenie oraz autorskiego narzędzia diagnozującego
 7. Diagnoza funkcji wzrokowych – analiza materiału filmowego

Część II

 1. Statyczna terapia funkcji wzrokowych
 2. Dynamiczna terapia funkcji wzrokowych
 3. Sensomotoryczna terapia widzenia
 4. Warsztat: Terapia funkcji wzrokowych- analiza materiału filmowego
 5. Warsztat: Praca w grupach – zastosowanie STW w pracy terapeuty SI


Cena: 1250 PLN brutto dla członków PSTIS SI

1650 PLN brutto dla osób spoza PSTIS SI

Dodatkowo odpłatna superwizja:

350 PLN dla członków PSTIS SI

390 PLN dla osób spoza PSTIS SI

(Członków Stowarzyszenia prosimy o wpisanie podczas rejestracji nr certyfikatu, a osoby spoza Stowarzyszenia prosimy o pominięcie tego pola bądź wpisanie zera)

*jest możliwość otrzymania faktury

Przy tej okazji uprzejmie informujemy, że zmieniły się numery naszych kont bankowych. Nowy numer konta dedykowanego wpłatom za kursy III stopnia:

Santander Bank Polska
45 1090 0088 0000 0001 4842 4631


Tematyka:

Kurs przygotowany jest dla pedagogów, tyflopedagogów, terapeutów pedagogicznych, ortoptystów, fizjoterapeutów, rehabilitantów wzrokowych, terapeutów integracji sensorycznej.

Szkolenie bazujące na autorskiej metodzie Sensomotoryczna terapia widzenia© pokazującej w jaki sposób łączyć różne metody pracy, w tym założeń integracji sensorycznej, terapii widzenia, stymulacji słuchowej.

Szkolenie pokazuje:

 • jak wykorzystać stymulację wzroku podczas zajęć integracji sensorycznej, fizjoterapii
 •  jak można wzbogacić o aspekt sensoryczny klasyczną terapię ortoptyczną
 •  jak pracować z dziećmi z trudnościami w uczeniu się czytania angażując zmysł wzroku, słuchu, przedsionkowy i proprioceptywny
 • jak stosować słuchawki  Forbrain® do treningu słuchowo-głosowego  podczas zajęć reedukacyjnych, terapii integracji sensorycznej, terapii widzenia
 • jak wykorzystywać testy i pomoce sensoRo® w diagnozie i terapii

Zajęcia są realizowane w formie wykład, warsztat, studium przypadku - praca z dzieckiem.


Udział w szkoleniu daje uprawnienia do prowadzenia zajęć z elementami metody Sensomotorycznej terapii widzenia©

Uczestnik otrzymuje:

 • komplet materiałów teoretycznych
 • materiały niezbędne do wykonania diagnozy w wersji podstawowej(Arkusz diagnozy funkcji wzrokowych u dziecka sensoRo®, przysłonka, linijka, fiksator)

Rejestracjahttps://pstis.pl/pl/html/?str=terapia-widzenia

ed.: 11.10.2021 10:31:42

utworzony.: 11-10-2021