POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Ogólnopolska konferencja Wydawnictwa Edukacyjnego

Wydawnictwo Edukacyjne z okazji swego 25-lecia zaprasza 13 kwietnia do Krakowa na konferencję Niebieskie Anioły

INFORMACJE i REJESTRACJA : https://we.pl/pl/n/29

Wiodące tematy konferencji to 
  • Życie ze spektrum zaburzeń autystycznych
  • Objawy, diagnoza oraz terapia dzieci i młodzieży
Program konferencji opiera się na trzech sesjach: I sesja będzie miała charakter naukowy, w II głos zabiorą terapeuci, w III sesji natomiast w imieniu dzieci z ASD przemówią ich rodzice.
Do udziału w konferencji w charakterze prelegentów zaproszono specjalistów rangi ogólnopolskiej w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wydarzenie objęte jest patronatem naszego Stowarzyszenia. 

12.03.2018 15:08:05

O nas

Naszym celem jest propagowanie wiedzy o integracji sensorycznej i jej wpływie na życie człowieka.

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI jest organizacją, której zadaniem jest skupienie terapeutów integracji sensorycznej wokół wyznaczonych celów. Naszym głównym celem jest propagowanie wiedzy z zakresu teorii i terapii integracji sensorycznej.

Środkiem do tego jest:

  • kształcenie nowych terapeutów,
  • podnoszenie kwalifikacji tych, którzy już nimi są,
  • propagowanie idei wczesnej interwencji, by zapobiegać dysfunkcjom integracji sensorycznej,
  • promowanie badań z zakresu dysfunkcji integracji sensorycznej,
  • prowadzenie działalności informacyjnej (wydawanie Kwartalnika Integracja Sensoryczna, publikowanie artykułów, wykłady dla profesjonalistów i rodziców).
Obecnie Stowarzyszenie liczy około 800 Członków działających na terenie całej Polski. 


12.01.2018 19:47:00