POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Wysyłka Kwartalnika

W związku z licznymi prośbami naszych Członków dotyczącymi powrotu do wydawania Kwartalnika w formie papierowej, od bieżącego (grudniowego) wydania będzie taka możliwość. Aby zamówić wysyłkę wersji papierowej egzemplarzy członkowskich prosimy przejrzeć swoją skrzynkę e-mail (również foldery SPAM i OFERTY) i postępować zgodnie z instrukcją w e-mailu z dnia 8.11.2021 lub 25.11.2021.

Osoby, które NIE potwierdzą chęci otrzymywania Kwartalnika w formie papierowej do końca listopada, nadal będą otrzymywać Kwartalnik tylko w wersji pdf online do pobrania samodzielnie ze strony: https://kwartalnikis.edu.pl/moje-konto/

Jednocześnie przypominamy, że bezpłatne egzemplarze Kwartalnika otrzymują Członkowie PSTIS SI, którzy mają opłacone składki członkowskie.

ed.: 01.12.2021 18:04:30

utworzony.: 08-11-2021

Pierwsze szkolenie z Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej

Drodzy Terapeuci !
W lipcu 2014 roku ruszył projekt, którego założeniem była poprawa standardów diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej. W skład zespołu weszli terapeuci-instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem: Zbigniew Przyrowski, Ewa Grzybowska, Małgorzata Dębińska-Pruchniak. Dzięki ciężkiej pracy i doświadczeniu tych osób została opracowana bateria testów, którą mamy przyjemność Państwu przedstawić jako PSTIS Polskie Standaryzowane Testy Integracji Sensorycznej.

Zapraszamy terapeutów – członków PSTIS na pierwsze szkolenie z Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej, które prowadzone będzie przez autorów testów: Zbigniewa Przyrowskiego, Ewę Grzybowską oraz Małgorzatę Dębińską-Pruchniak.

Gdzie - Siedziba PSTIS Majdańska 3/7B 04-088 Warszawa
Kiedy - 11.11–13.11.2021 od 9:00 do 17:00
Za ile - 999 PLN

Prosimy o wstrzymanie się z opłaceniem szkolenia do informacji o zakwalifikaniu się. Liczba miejsc ograniczona (30), kolejne zgłoszenia będą automatycznie wpisywane na listę rezerwową.

(Zapisy na tę edycję szkolenia zakończone!)

 zapisy na Polskie testy SI

ed.: 04.11.2021 11:46:36

utworzony.: 18-10-2021

Zmiany w organizacji kursów od 2022 roku

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 roku Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI w Warszawie nie będzie organizowało kursów wyjazdowych I i II stopnia w Gdańsku i Krakowie. Wszystkie kursy realizowane począwszy od 1 stycznia 2022 roku w ośrodkach ODITIS i GADUŁA nie posiadają patronatu PSTIS SI a ich program nie obejmuje uprawnień do posługiwania się Polskimi Standaryzowanymi Testami Integracji Sensorycznej.
Informujemy także, że PSTIS SI nie współpracuje w zakresie organizacji studiów podyplomowych z Wyższą Szkołą Ateneum w Gdańsku.
Zapraszamy na kursy w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej prowadzone pod patronatem PSTIS SI, które nadają uprawnienia do posługiwania się Polskimi Standaryzowanymi Testami Integracji Sensorycznej.
Lista placówek współpracujących z PSTIS SI wraz z harmonogramem na rok 2022 zostanie podana wkrótce na stronie www.

Zarząd PSTIS SI

ed.: 14.10.2021 12:17:29

utworzony.: 14-10-2021

Sensomotoryczna terapia widzenia

Zapraszamy terapeutów na kolejne planowane na styczeń szkolenie III stopnia! 

Formularz zgłoszeniowy – rejestracja

„Sensomotoryczna terapia widzenia”

Prowadząca: dr n.med. Agnieszka Rosa – pedagog, ortoptysta, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, autorka metody: Sensomotorycznej terapii widzenia©

Czas trwania: 4 dni, 40 godzin dydaktycznych + możliwość superwizji

Superwizja – termin ustalany w czasie kursu

Termin: 21-22.01.2022 i 28-29.01.2022

Superwizja – termin ustalany po kursie

Formuła: stacjonarnie

Liczba uczestników: maks. 30 osób

Program kursu:

Część I

 1. Anatomia narządu wzroku
 2. Fizjologia i neurofizjologia widzenia
 3. Rozwój widzenia u dzieci w aspekcie sensomotorycznym
 4. Konsekwencje poznawczo-sensomotoryczne zaburzeń widzenia u dzieci
 5. Zależności wzrokowo-posturalne
 6. Warsztat: Diagnoza funkcji wzrokowych oraz procesu widzenia – prezentacja metod i technik oceniających widzenie oraz autorskiego narzędzia diagnozującego
 7. Diagnoza funkcji wzrokowych – analiza materiału filmowego

Część II

 1. Statyczna terapia funkcji wzrokowych
 2. Dynamiczna terapia funkcji wzrokowych
 3. Sensomotoryczna terapia widzenia
 4. Warsztat: Terapia funkcji wzrokowych- analiza materiału filmowego
 5. Warsztat: Praca w grupach – zastosowanie STW w pracy terapeuty SI


Cena: 1250 PLN brutto dla członków PSTIS SI

1650 PLN brutto dla osób spoza PSTIS SI

Dodatkowo odpłatna superwizja:

350 PLN dla członków PSTIS SI

390 PLN dla osób spoza PSTIS SI

(Członków Stowarzyszenia prosimy o wpisanie podczas rejestracji nr certyfikatu, a osoby spoza Stowarzyszenia prosimy o pominięcie tego pola bądź wpisanie zera)

*jest możliwość otrzymania faktury

Przy tej okazji uprzejmie informujemy, że zmieniły się numery naszych kont bankowych. Nowy numer konta dedykowanego wpłatom za kursy III stopnia:

Santander Bank Polska
45 1090 0088 0000 0001 4842 4631


Tematyka:

Kurs przygotowany jest dla pedagogów, tyflopedagogów, terapeutów pedagogicznych, ortoptystów, fizjoterapeutów, rehabilitantów wzrokowych, terapeutów integracji sensorycznej.

Szkolenie bazujące na autorskiej metodzie Sensomotoryczna terapia widzenia© pokazującej w jaki sposób łączyć różne metody pracy, w tym założeń integracji sensorycznej, terapii widzenia, stymulacji słuchowej.

Szkolenie pokazuje:

 • jak wykorzystać stymulację wzroku podczas zajęć integracji sensorycznej, fizjoterapii
 •  jak można wzbogacić o aspekt sensoryczny klasyczną terapię ortoptyczną
 •  jak pracować z dziećmi z trudnościami w uczeniu się czytania angażując zmysł wzroku, słuchu, przedsionkowy i proprioceptywny
 • jak stosować słuchawki  Forbrain® do treningu słuchowo-głosowego  podczas zajęć reedukacyjnych, terapii integracji sensorycznej, terapii widzenia
 • jak wykorzystywać testy i pomoce sensoRo® w diagnozie i terapii

Zajęcia są realizowane w formie wykład, warsztat, studium przypadku - praca z dzieckiem.


Udział w szkoleniu daje uprawnienia do prowadzenia zajęć z elementami metody Sensomotorycznej terapii widzenia©

Uczestnik otrzymuje:

 • komplet materiałów teoretycznych
 • materiały niezbędne do wykonania diagnozy w wersji podstawowej(Arkusz diagnozy funkcji wzrokowych u dziecka sensoRo®, przysłonka, linijka, fiksator)

Rejestracjahttps://pstis.pl/pl/html/?str=terapia-widzenia

ed.: 13.10.2021 11:59:27

utworzony.: 11-10-2021

Move to Learn® – szkolenie III stopnia

Zapraszamy terapeutów na nowe ciekawe szkolenie:

MOVE TO LEARN – RUCH DLA UCZENIA SIĘ jako metoda wspomagająca pracę terapeuty SI 

Formularz zgłoszeniowy – rejestracja

Prowadząca: dr hab. Agnieszka Olechowska

Czas trwania: 2 dni

Termin: 18-19 grudnia 2021 

Formuła: stacjonarnie

Liczba uczestników: max. 20 osób

Wymagania dot. kursu: w drugim dniu zajęć strój sportowy

W czasie kursu uczestnicy otrzymają podręcznik metodyczny z zakresu programu Ruch dla Uczenia się (Move to Learn®) oraz po zaliczeniu testu teoretycznego i poprawnie zrealizowanej symulacji zajęć praktycznych (ćwiczenia na podłodze), certyfikaty potwierdzające kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć według programu Ruch dla Uczenia się (Move to Learn®) z dziećmi w wieku 5-15 lat.

Cena: 550 PLN brutto dla członków PSTIS SI

600 PLN brutto dla osób spoza PSTIS SI

(Członków Stowarzyszenia prosimy o wpisanie podczas rejestracji nr certyfikatu, a osoby spoza Stowarzyszenia prosimy o pominięcie tego pola bądź wpisanie zera)

*jest możliwość otrzymania faktury

Przy tej okazji uprzejmie informujemy, że zmieniły się numery naszych kont bankowych. Nowy numer konta dedykowanego wpłatom za kursy III stopnia:

Santander Bank Polska
45 1090 0088 0000 0001 4842 4631

Tematyka:

Kurs przygotowany dla: nauczycieli, nauczycieli-specjalistów, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów i terapeutów, a także rodziców, którzy chcą posiadać umiejętność pracy z dziećmi w wieku 5-15 lat według programu percepcyjno-motorycznego Ruch dla Uczenia się (Move to Learn®).

Celem kursu jest pogłębienie i usystematyzowanie teoretycznej wiedzy uczestników na temat najczęstszych przyczyn i przejawów opóźnienia neurorozwoju u dzieci oraz zapoznanie z założeniami i sposobem praktycznej realizacji programu Move to Learn ® jako jednego z możliwych sposobów wspierania dziecka w jego rozwoju i uczeniu się.

Podczas kursu uczestnicy biorą udział w sesji teoretycznej i w ćwiczeniach praktycznych dotyczących: zasad leżących u podstaw opóźnienia neurorozwoju (neurodevelopmental delays NDD), roli odruchów pierwotnych i posturalnych w rozwoju dziecka, praktycznego zastosowania sekwencji ruchów z programu Move to Learn® (MtL) przygotowującego do stosowania ćwiczeń w praktyce terapeutycznej.

Po zakończeniu kursu uczestnik:

 • ma orientację w ważniejszych cechach rozwoju neurologicznego dziecka, potrafi wyjaśniać i różnicować wybrane pojęcia związane z tym obszarem rozwoju takie jak neuroplastyczność, neurorozwój, opóźnienie/zaburzenie neurorozwojowe, itp.,
 • zna najczęstsze przyczyny i przejawy opóźnienia neurorozwoju u dzieci,
 • potrafi wymienić przykłady trudności w rozwoju i funkcjonowaniu dzieci w przedszkolu czy szkole i formułować hipotezy dotyczące możliwych przyczyn tych trudności,
 • zna podstawy teoretyczne i przesłanki praktyczne, na których opiera się Program oraz możliwe sposoby wspomagania rozwoju dzieci w wybranych obszarach,
 • zna założenia programu „Ruch dla Uczenia się”, wyniki quasi-eksperymentalnych badań skuteczności ćwiczeń ruchowych stosowanych w czasie Programu oraz historię jego ponad dziesięcioletniego upowszechniania w Polsce i zagranicą,
 • zna i rozumie przebieg ważniejszych odruchów bezwarunkowych, okres ich fizjologicznego występowania w rozwoju dziecka, możliwe przyczyny i przejawy ich przedłużonej obecności, a także wyniki badań naukowych wykazujących korelację między obecnością przetrwałych odruchów bezwarunkowych a różnego rodzaju późniejszymi trudnościami w uczeniu się badanych dzieci,
 • zna wszystkie sekwencje ruchowe składające się na program „Ruch dla Uczenia się”,
 • poprawnie wykonuje wszystkie sekwencje ruchowe z programu.


Biogram:

prof. APS, dr hab. Agnieszka Olechowska, dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Badacz realizujący krajowe i międzynarodowe projekty, a także praktyk – z doświadczeniem w pracy pedagogicznej jako nauczyciel kształcenia zintegrowanego oraz jako nauczyciel-specjalista logopeda w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych. Zainteresowania naukowe z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych (pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, psychologii, językoznawstwa i nauk o prawie) dotyczą wybranych aspektów funkcjonowania uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. wynikającymi z zaburzenia lub opóźnienia neurorozwoju, w tym rozwoju psychomotorycznego, języka i mowy itd.), w przestrzeni edukacyjnej i międzyludzkiej oraz sposoby w jaki są definiowane ich potrzeby z perspektywy zmieniających się paradygmatów pedagogiki.

Autorka m.in. książek: Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskazówki dla nauczycieli (2001), Specjalne potrzeby edukacyjne (2016) oraz Specjalne potrzeby edukacyjne w urzędowym dyskursie pedagogicznym (2019), rozdziałów w publikacjach zbiorowych i artykułów w czasopismach pedagogicznych, e-learningowych materiałów dla nauczycieli (przygotowanych we współpracy z MEN, ORE), opatrzonej patentem UPRP pomocy dydaktycznej, narzędzi orientacyjnej diagnozy pedagogicznej, programów nauczania, przewodników metodycznych dla nauczycieli, oraz kart pracy dla dzieci uwzględniających specjalne potrzeby uczniów.

Rejestracja:
https://pstis.pl/pl/html/?str=move-to-learn


ed.: 11.10.2021 10:31:10

utworzony.: 05-10-2021

Uwaga! Nowy numer konta bankowego

Prosimy zwrócić uwagę przy wpłatach składek członkowskich i opłatach za szkolenia I i II stopnia – zmienił się numer naszego konta bankowego! 


Nasze aktualne konto w Santander Bank Polska ma nr:

23 1090 0088 0000 0001 4842 4542

ed.: 16.08.2021 17:44:51

utworzony.: 16-08-2021

Uaktualnij swoje dane, wypełnij Deklarację on-line

Prosimy pilnie wszystkich członków Stowarzyszenia, którzy posługują się nowym adresem e-mail lub nie otrzymali dostępu do Kwartalnika online o podesłanie informacji na adres p. Skarbnik lub do Administratora strony.

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się też z uprzejmą prośbą do tych wszystkich naszych członków, którzy NIE wypełniali deklaracji członkowskiej on-line o jej uzupełnienie. Będzie dla nas bardzo pomocne!

Osoby, które wypełniały Deklarację na stronie pstis.pl nie muszą oczywiście tego robić powtórnie – chyba, że zmieniły nazwisko lub adres zamieszkania.


Dziękujemy za pomoc i jeszcze raz zachęcamy do wypełnienia formularza on-line!

Zarząd PSTIS

ed.: 06.09.2021 15:39:30

utworzony.: 22-06-2018

Warsztaty dla absolwentów na Ukrainie – program RITA

Uprzejmie informujemy, że w sobotę 18 września odbyły się warsztaty specjalistyczne online realizowane dla grupy ponad 20 absolwentów kursu II stopnia PSTIS SI na Ukrainie. Warsztaty poprowadziła dr Marta Wiśniewska, a o tłumaczenie spotkania zadbała Pani Lila Obszta.

Serdecznie dziękujemy za ich wiedzę, wkład, energię i zaangażowanie. 

To kolejne wydarzenie edukacyjne w ramach programu RITA, którego celem jest zwiększenie i profesjonalizacja wiedzy, umiejętności i kompetencji ukraińskich specjalistów poprzez podzielenie się doświadczeniem PSTIS SI w zakresie integracji sensorycznej. 

      

„Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji”.

ed.: 21.09.2021 17:38:17

utworzony.: 21-09-2021

Szkolenie II stopnia na Ukrainie

Mamy dużą przyjemność podzielić się wspaniałą nowiną: w środę 19 maja 2021 r. ruszył pierwszy kurs II stopnia zorganizowany w Berdyczowie na Ukrainie prowadzony przez Instruktorów PSTIS SI!

We współpracy z ukraińską organizacją „Carmel”, Stowarzyszenie podjęło się zadania podzielenia się dobrymi praktykami i wieloletnim doświadczeniem z gronem ukraińskich terapeutów, przedstawicieli ośrodków pedagogicznych, poradni psychologicznych.

Jesteśmy zbudowani ich zaangażowaniem i dążeniem do rozwijania zawodowych umiejętności.
Zapotrzebowanie na pracę terapeutyczną SI  z dziećmi jest ogromne na terenie całej Ukrainy, a terapeuci potrzebują edukacji i wsparcia, by jak najlepiej wspierać swoich pacjentów. To wielka motywacja również dla nas, by rzetelnie i odpowiedzialnie pełnić rolę ambasadora metody integracji sensorycznej również poza granicami Polski.

Mamy nadzieję, i taki przyświeca Stowarzyszeniu cel, że będziemy dobrym duchem zmian na Ukrainie.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA –Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacji dla Demokracji.Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej

ed.: 19.05.2021 14:02:42

utworzony.: 19-05-2021