POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Ogólnopolski Tydzień Bezpłatnych Konsultacji SI 2019

Szanowni Terapeuci!

W tym roku VIII edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Bezpłatnych Konsultacji SI.

Doświadczenie poprzednich edycji pokazało, że dzięki projektowi bardzo wielu rodziców zaniepokojonych rozwojem sensoryczno-motorycznym swojego dziecka, uzyskało profesjonalną poradę i wsparcie, a niektórzy dowiedzieli się o istnieniu terapii metodą Integracji Sensorycznej. Zachęcam serdecznie wszystkich Członków Stowarzyszenia do propagowania w całej Polsce wiedzy o integracji sensorycznej, poprzez wzięcie udziału w OTBK SI. Wzorem poprzednich lat, po zakończeniu tegorocznej edycji, wszyscy biorący w niej udział Terapeuci otrzymają dyplomy.

Cel OTBK SI:

 • wykonanie przesiewowej oceny procesów przetwarzania sensorycznego (integracji sensorycznej) u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym oraz ustalenie zakresów wsparcia dla każdego dziecka
 • propagowanie wiedzy o dysfunkcjach integracji sensorycznej wśród rodziców, lekarzy oraz innych specjalistów.

Termin realizacji:

21-27 października 2019 roku

Przystąpienie do OTBK SI:

Członkowie Stowarzyszenia, którzy są zainteresowani udziałem w tegorocznej edycji proszeni są o zgłoszenie się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie
https://pstis.pl/pl/html/?str=otbksi2019 
(do dnia 15 października 2019 roku)

Zarejestruj sięPobierz plakat PDF

Sposób realizacji:

Listy terapeutów biorących udział w projekcie zostaną zamieszczone na stronie Stowarzyszenia.

Informacje dotyczące OTBK SI zostaną rozesłane do portali i serwisów internetowych, stowarzyszeń zrzeszających rodziców oraz innych podmiotów, z którymi współpracujemy.

Celem ułatwienia realizacji tegorocznej edycji, proszę o zapoznanie się z regulaminem OTBK SI (pobierz plik PDF).

Zapraszam Państwa bardzo serdecznie!
Marta Illukiewicz, wiceprezes PSTIS
Ogólnopolski Tydzień Bezpłatnych Konsultacji SI 2019

07.10.2019 17:59:37

Koło Terenowe PSTIS SI w Bielsku-Białej

W związku z organizacją na terenie miasta Bielska-Białej, Koła Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia, zapraszamy wszystkich członków PSTIS z  województwa śląskiego i małopolskiego do aktywnego włączenia się w tę inicjatywę. 

Bliższe informacje można uzyskać pisząc na adres: beata.gola@integrabielsko.pl

19.09.2019 19:29:32

Opłaty za kursy od 01.2020

Szanowni Państwo, w związku ze wzrostem cen towarów i usług, a co za tym idzie kosztów organizacyjnych; Zarząd został zmuszony do nieznacznego podwyższenia cen za kursy:
 • o 100,- zł za kurs I stopnia (1600 PLN)
 • o 150,- za kurs II stopnia (3750 PLN)
Ceny te nie były zmieniane od 3 lat. Zmiana zaczyna obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że w porównaniu z cenami za kursy SI prowadzone na rynku przez inne podmioty, nasza oferta cenowa pozostaje nadal konkurencyjna przy bardzo wysokim poziomie merytorycznym.

19.09.2019 12:23:04

Uwaga! Zmiana numeru konta Stowarzyszenia

Od lipca 2019 wpłaty: 
 • za składki, 
 • opłaty za kursy I i II stopnia, 
 • opłaty za szkolenia dla rad pedagogicznych, 
 • opłaty za warsztaty dla rodziców, 
 • opłaty za szkolenia dla lekarzy, 
 • opłaty za rekomendacje 
muszą być dokonywane wyłącznie na nowe konto PSTIS podane w zakładce Kontakt. 

20.07.2019 11:53:55

Zakończenie kursów we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od stycznia 2019 r. Fundacja Promyk Słońca we Wrocławiu NIE współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Terapeutów Integracji Sensorycznej SI w zakresie organizacji kursów I i II stopnia na terapeutę integracji sensorycznej.

Jolanta Kazanowska - prezes PSTIS SI

14.02.2019 21:40:33

Wypełnij Deklarację on-line

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z uprzejmą prośbą do tych wszystkich naszych członków, którzy NIE wypełniali deklaracji członkowskiej on-line lub wypełniali ją wcześniej niż dwa lata temu o jej uzupełnienie. Nie jest to oczywiście obowiązkowe ale będzie dla nas bardzo pomocne!

Osoby, które wypełniały Deklarację w 2018 lub 2017 roku na stronie pstis.pl nie muszą oczywiście tego robić powtórnie...


Dlaczego to dla nas ważne?
 • Wysyłanie zawiadomień o walnych zebraniach Stowarzyszenia listem poleconym powoduje duże koszty i wymaga nakładu pracy co skutkuje zwiększeniem składek członkowskich... Aby tego uniknąć chcemy wysyłać zawiadomienia elektronicznie – na to potrzebujemy Twojej zgody zawartej w Deklaracji.
 • Chcemy uzupełnić bazę certyfikatów PSTIS, które były wydawane przed 2010 r. Pozwoli to uprościć zapisy na szkolenia 3 stopnia, rejestracje gabinetów SI oraz ewidencję składek. 
Dziękujemy za pomoc i jeszcze raz zachęcamy do wypełnienia Deklaracji on-line!

Zarząd PSTIS

30.08.2019 10:45:45

Studia Podyplomowe w APS we współpracy z PSTIS

Mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu rekrutacji na

Studia Podyplomowe Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Terapeutów Integracji Sensorycznej SI.

Studia rozpoczynają się w lutym 2019 r.

Program studiów uwzględnia realizację I i II stopnia kursu integracji sensorycznej.
Absolwent otrzymuje Certyfikat wydany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI (a tym samym może zostać członkiem Stowarzyszenia) oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Pedagogiki Specjalnej.

Szczegółowe informacje i rejestracja na studia znajdują się na stronie APS:

21.12.2018 11:27:27

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że PSTIS znajduje się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych! Nasz numer ewidencyjny: 

2.14/00392/2018

PSTIS jest wpisane do bazy usług rozwojowych.

19.09.2019 22:00:08