POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Warsztaty dla absolwentów na Ukrainie – program RITA

Uprzejmie informujemy, że w sobotę 18 września odbyły się warsztaty specjalistyczne online realizowane dla grupy ponad 20 absolwentów kursu II stopnia PSTIS SI na Ukrainie. Warsztaty poprowadziła dr Marta Wiśniewska, a o tłumaczenie spotkania zadbała Pani Lila Obszta.

Serdecznie dziękujemy za ich wiedzę, wkład, energię i zaangażowanie. 

To kolejne wydarzenie edukacyjne w ramach programu RITA, którego celem jest zwiększenie i profesjonalizacja wiedzy, umiejętności i kompetencji ukraińskich specjalistów poprzez podzielenie się doświadczeniem PSTIS SI w zakresie integracji sensorycznej. 

      

„Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji”.

ed.: 21.09.2021 17:38:17

utworzony.: 21-09-2021