POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Webinar dr T. A. May-Benson - zmiana terminu

Uwaga! Nowy termin: 25 luty w godzinach 13-20 

Zapraszamy na kurs ONLINE "Metoda integracji sensorycznej w pracy z osobami z niepełnosprawnością – wprowadzenie"!

W trakcie kursu omówimy wprowadzenie do interwencji metodą integracji sensorycznej stosowanej u osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym autyzmem i niepełnosprawnościami rozwojowymi. Podkreślimy sposoby stosowania zasad integracji sensorycznej u nastolatków i osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Nauka będzie wspomagana wykładami, prezentacjami filmów oraz studiami przypadków.

Czas: 25 luty w godzinach 13-20 
Miejsce: online, webinar NIE będzie nagrywany
Cena:
790 zł – osoby niezrzeszone
646 zł – członkowie PSTIS
Harmonogram kursu:
14:00-14:30 Rejestracja
14:30-16:00 Teoria integracji sensorycznej – podstawy
16:00-16:15 Przerwa
16:15-18:00 Czynniki związane z dysfunkcjami integracji sensorycznej w trakcie życia
człowieka oraz u osób z niepełnosprawnościami
18:00-19:30 Lunch
19:30-20:45 Związek pomiędzy zachowaniami a integracją sensoryczną
20:45-21:00 Przerwa
21:00-21:30 Zasad projektowania diety sensorycznej. Pytania i odpowiedzi

Cele kształcenia:
Po ukończeniu kursu uczestnik:
– będzie rozumiał podstawy teorii integracji sensorycznej,
– będzie w stanie zidentyfikować sensoryczne podstawy zachowań nieadaptacyjnych,
– będzie w stanie napisać kompleksowy program diety sensorycznej dla osób z
niepełnosprawnościami.
Liczba godzin szkolenia: 6 godzin
Poziom: Wprowadzający, odpowiedni dla terapeutów, fizjoterapeutów i ich asystentów, terapeutów mowy, nauczycieli i pomocy nauczycieli

O prelegencie:dr Teresa A. May-Benson, zarejestrowany i licencjonowany terapeuta zajęciowy (OTR/L), członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej (FAOTA), właściciel i Prezes Zarządu TMB Education oraz OTR, Inc. jest znanym na całym świecie wykładowcą i badaczem w dziedzinie teorii integracji sensorycznej i interwencji.  Jest autorem licznych rozdziałów w publikacjach oraz artykułów dotyczących praksji i integracji sensorycznej. Rozprawę doktorską poświęciła praksji koncepcyjnej.  Dr May-Benson posiada zróżnicowane doświadczenie w pracy klinicznej, uzyskane w szkołach prywatnych i publicznych, jak również w ramach prywatnej praktyki.  

Aktywnie prowadzi badania związane z integracją sensoryczną. Jest byłym Dyrektorem Zarządzającym Centrum Badań nad Przetwarzaniem Sensorycznym (Sensory Processing Research Center) fundacji non-profit Spiral Foundation.  Członek Towarzystwa Badań nad Integracją Sensoryczną (Sensory Integration Reserach Collaborative, SIRC), grupy znanym badaczy i edukatorów promujących odkrycia w zakresie integracji sensorycznej.  W ramach pracy edukatora pełniła funkcję adiunkta na Uniwersytecie Tufts, Uniwersytecie Indianapolis oraz Uniwersytecie Widenera.  

Jej zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach autyzmu, w szczególności u starszych uczniów i osób dorosłych. Posiada szerokie doświadczenie terapeutyczne w pracy z takimi osobami.  Dr May-Benson uzyskała tytuł licencjata na Uniwersytecie Stanu Ohio. Magisterium dotyczące integracji sensorycznej i terapii w ramach systemu szkolnictwa ukończyła na Uniwersytecie w Bostonie.  Była członkiem ds. zdrowia matki i dziecka programu doktorskiego w ramach studiów terapeutycznych na Uniwersytecie w Bostonie.  Za swoje prace nad praksją koncepcyjną otrzymała nagrodę Virgina Scardinia Award of Excellence od Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapeutów Zajęciowych.  Jest również laureatem nagrody Alice Bachman Clinician Award przyznawanej przez Sieć Terapeutów Pediatrycznych (Pediatric Therapy Network) oraz nagrody Catherine Trombly Award przyznawanej przez Stowarzyszenie Terapeutów Zajęciowych Stanu Massachussets (Massachusetts Association of Occupational Therapists), które otrzymała w uznaniu za swoje działania w charakterze badacza, klinicysty i instruktora.  Jest członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej (American Occupational Therapy Association).

ed.: 22.01.2023 12:19:45

utworzony.: 24-10-2022