POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

„Nie-zgrane dziecko dorasta”

Polecamy książkę Carol Kranowitz pod patronatem PSTIS. „Nie-zgrane dziecko dorasta” jest kontynuacją poprzednich prac Carol Kranowitz na temat zaburzeń SI. Tym razem autorka omawia przede wszystkim problemy młodzieży i dorosłych z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (ang. sensory processing disorders, SPD). Opisuje tu historie osób, które przeszły trudną drogę usianą problemami spowodowanymi przez SPD, przeżycia tych, którzy nauczyli się nie tylko pokonywać swoje ograniczenia, lecz także dawać siebie innym.

„Nie-zgrane dziecko dorasta”

31.10.2017 16:23:24