POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Szkolenie I. Gellety

Druga edycja szkolenia dla terapeutów:
Ocena neurorozwojowa dziecka w zakresie odruchów oraz ich integracji w ośrodkowym układzie nerwowym (o.u.n.). Sposoby oddziaływań terapeutycznych w aspekcie terapii SI.

19.02.2018 10:43:51