POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

II edycja szkolenia Izabeli Gellety

Zapraszamy na drugą edycję szkolenia dla terapeutów:
Ocena neurorozwojowa dziecka w zakresie odruchów oraz ich integracji w ośrodkowym układzie nerwowym (o.u.n.). Sposoby oddziaływań terapeutycznych w aspekcie terapii SI.

13.02.2018 21:02:49