POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Walne zebranie sprawozdawcze

ZARZĄD
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Majdańskiej 3 lokal 7B
na podst. art. 16 ust.1 Statutu PSTIS
zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawcze
na dzień 9 czerwca 2018 roku
I termin- godzina 11.00
II termin – godzina 11.15

Miejsce: Siedziba PSTIS, ul. Majdańska 3 lok.7B, Warszawa

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA

 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu PSTIS za okres: VI 2017-V 2018
  a. Sprawozdanie Prezesa
  b. Sprawozdanie Skarbnika (za rok 2017)
  c. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  d. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 2. Dyskusja w sprawie sprawozdań.
 3. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań.
 4. Sprawy różne

01.05.2018 23:30:27