POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Cel organizacji studiów kwalifikacyjnych

Program kwalifikacyjnych studiów podyplomowych (INTEGRACJA SENSORYCZA - METODYKA DIAGNOZY I TERAPII dla terapeutów,  którzy ukończyli szkolenie II st. w PSTIS) uwzględnia zagadnienia i ich zakres przekazywany uczestnikom kursów I i II st. organizowanych przez PSTIS.
Certyfikaty wystawiane terapeutom kończącym kursy (I, II stopnia) w PSTIS są ważne, nie tracą uprawnień.
„Terapeuta SI” to nie zawód a tytuł, który wskazuje na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez osobę pracującą z pacjentami, np. fizjoterapeutę, logopedę ale także nauczyciela, pedagoga, wykwalifikowanych specjalistów pracujących w placówkach różnego typu, także w szkołach (w tym w szkołach publicznych). 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. (Dz.U.2017 poz. 1575) wprowadza niemałe zamieszanie. Nie ma jasnej interpretacji nowych przepisów. Tym bardziej nie wiadomo, jak zinterpretować nowe przepisy w kontekście zatrudnienia terapeuty SI w szkole publicznej.
Stąd też w Stowarzyszeniu zrodził się pomysł aby umożliwić Terapeutom, którzy ukończyli kurs II st. w PSTIS, zdobycie świadectwa ukończenia studiów, które będzie spełniało wymogi określone w Rozporządzeniu, dotyczące zatrudniania w szkolnictwie osób z wykształceniem wyższym.
Studia (INTEGRACJA SENSORYCZA - METODYKA DIAGNOZY I TERAPII) są  propozycją poszerzenia, uzupełnienia wiedzy zdobytej na kursach (I i II st. organizowanych przez PSTIS) i jednocześnie możliwością uzyskania świadectwa ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu diagnozy i terapii SI.
Jeżeli propozycja spotka się z zainteresowaniem Terapeutów posiadających certyfikat II st. uzyskany w PSTIS, będą realizowane kolejne edycje studiów (w Warszawie i innych miastach). 

26.09.2018 14:41:24