POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Klasyczna praca A. Jean Ayres

PSTIS objęło patronatem książkę wydawnictwa Harmonia „Integracja sensoryczna a zaburzenia uczenia się”. 
Praca prezentuje klasyczną teorię A. Jean Ayres według której dezorganizacja integracji sensorycznej stanowi przyczynę trudności w nauce. Terapia tych zaburzeń kładąca nacisk na integrację sensoryczną to szczególna strategia – nie skupia się bowiem na nauce konkretnych umiejętności, takich jak dopasowywanie bodźców wzrokowych, zapamiętywanie sekwencji dźwięków, rysowanie linii czy też opanowywanie podstaw programowych. Jej celem jest rozwijanie mózgu w taki sposób, by był on w stanie nauczyć się samodzielnego radzenia sobie z zadaniami.

Polecamy!

https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/INTEGRACJA-...
Klasyczna praca A. Jean Ayres

11.10.2018 11:01:14