POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Składka członkowska

Szanowni Państwo
Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI

korzystanie z rozlicznych przywilejów członkowskich (otrzymywanie Kwartalnika IS, znaczące zniżki na uczestnictwo w szkoleniach i kursach, możliwość udziału w unikatowych inicjatywach organizowanych przez Stowarzyszenie), wiąże się z niewieloma obowiązkami statutowymi, jednym z nich, jest opłacanie rocznej składki.

Zgodnie ze Statutem PSTIS SI uchwałą nr 5/2018 podjętą na Walnym Zebraniu Członków PSTIS 9 czerwca 2018 pierwszy raz po 11 latach wzrasta składka członkowska i od 01.01.2019 r. wynosi 90,- zł

Uprzejmie przypominam, że składkę za 2019 r. należy uiścić do końca lutego br.

Z poważaniem
Jolanta Kazanowska – Prezes

08.01.2019 18:34:58