POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Twój numer certfikatu PSTIS


Numer swojego certyfikatu odczytasz po lewej stronie dokumentu z hologramu lub obok niego. Składa się z maksymalnie 4 cyfr. 

19.02.2018 13:20:57