POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Szkolenia dla Terapeutów Integracji Sensorycznej – informacje


Uwaga! Od 01.02.2023 obowiązuje nowy regulamin szkoleń III stopnia dla terapeutów. Wprowadza nową zasadę opłaty manipulacyjnej. Dodatkowo o kolejności przyjęć na szkolenie decyduje teraz termin wniesienia tej opłaty a nie termin wypełnienia formularza. 


Nowe terminy i tematy szkoleń III st. są również podawane w aktualnościach, na stronie głównej oraz na naszym profilu na facebooku. Zapraszamy do śledzenia tych kanałów informacji.
Nr konta dla wpłat za szkolenia III stopnia znajdziesz na stronie KONTAKT

ed.: 02.02.2023 15:42:03

utworzony.: 16-05-2013

Rozwój prawidłowy i nieprawidłowy małego dziecka do 4 roku życia

Ocena, diagnoza, terapia dziecka. Połączenie oceny fizjoterapeutycznej z terapią SI

Termin: 6-8 października, godz 9-17
Cena: 999 zł (w tym opłata manipulacyjna 50zł) 
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia, ul. Majdańska 3/7B, Warszawa 

Prelegenci:

Aleksandra Tora - fizjoterapeuta dziecięcy, terapeuta NDT- Bobath (Basic i Baby), Terapeuta Powięziowy ukierunkowany na funkcję, Terapeuta Ręki. Praktykę zawodową rozpoczęła ponad 23 lata temu w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Jaworzu, a następnie w Centrum Rehabilitacji Dzieci „Nadzieja” w Bielsku- Białej. Pracowała także w Punkcie Wczesnej Interwencji przy PSOUU w Cieszynie oraz Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych. Obecnie prowadzi Gabinet Fizjoterapii Dziecięcej TOROWANIE w Skoczowie oraz współpracuje z Przedszkolem Terapeutycznym „Słoneczna Kraina” w Cieszynie. 
Stała, aktywna współpraca szkoleniowo- edukacyjna z zakresu osteopatii  oraz metody Feldenkrais - świadomość poprzez ruch (warsztaty ) pod kierunkiem Rafała Wysockiego. 
Prowadzi zajęcia praktyczne na Uniwersytecie Ślaskim w Cieszynie. Praktyka zawodowa obejmuje diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju psycho-ruchowego.

W pracy terapeutycznej kładzie nacisk kompleksowe podejście do terapii oraz współpracę z rodzicami uczestniczących w terapii. Na co dzień pasjonatka jeździectwa.

SebastianTora - fizjoterapeuta, od ponad 19 lat pracujący z dziećmi. Terapeuta NDT-Bobath, diagnosta metody Prechtla. Przez 10 lat pracownik Punktu Wczesnej Interwencji w Cieszynie, obecnie prowadzi prywatny gabinet oraz pracuje dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Skoczowie, gdzie prowadzi terapię dla dzieci z zaburzeniami rozwoju. Organizuje i prowadzi kursy prawidłowej pielęgnacji neurorozwojowej. Jest wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.


Program:

Piątek 6.10

1. Rozwój ruchowy 4 roku życia
2. Obserwacja i badanie dziecka do 1 roku życia 
3. Zajęcia praktyczne z obserwacji klinicznej- ocena postawy - aproksymacja

Sobota 7.10

1. Rozwój nieprawidłowy dziecka do 3 roku życia 
2. Badanie i ocena napięcia mięśniowego- zależności między pracą mięśni zginających i prostujących ciało 
3. Najczęstsze wady postawy u dzieci- analiza przypadków

Niedziela 8.10

1. Diagnoza i terapia - prawidłowa pielęgnacja niemowlęcia i jej wpływ na dalszy rozwój 
2. Analiza reakcji równoważnych u dzieci , ich ocena i wpływ na prawidłowy rozwój 
3. Zajęcia praktyczne na sprzętach do terapii SI z omówieniem określonych przypadków klinicznych .


ed.: 19.07.2023 11:22:19

utworzony.: 02-03-2023

Polskie Testy SI

W lipcu 2014 roku ruszył projekt, którego założeniem była poprawa standardów diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej. W skład zespołu weszli terapeuci-instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem: Zbigniew Przyrowski, Ewa Grzybowska, Małgorzata Dębińska-Pruchniak. Dzięki ciężkiej pracy i doświadczeniu tych osób została opracowana bateria testów, którą mamy przyjemność Państwu przedstawić na szkoleniu. 

Program kursu opracowany został dla terapeutów posiadających uprawnienia do diagnozy Testami południowo-kalifornijskimi.

Cena za całość: 999 PLN (w tym opłata manipulacyjna 50zł) 

Miejsce: W formie stacjonarnej w siedzibie PSTIS (ul. Majdańska 3 lok 7B, Warszawa) lub dla edycji wyjazdowych: Bielsko-Biała, Białystok


FORMULARZ REJESTRACYJNY – KURS W WARSZAWIE: 

https://pstis.pl/pl/html/?str=polskie-testy

FORMULARZ REJESTRACJI NA EDYCJĘ W BIAŁYMSTOKU:

poradniarozwinskrzydla.pl/szkolenia/polskie-standaryzowane-testy...

Uwaga!

Uczestnicy szkolenia z Polskich Testów oraz kursu 2 stopnia SI otrzymują podczas zajęć testy i arkusze do badań.

Do samodzielnego posługiwania się Polskimi Standaryzowanymi Testami Integracji Sensorycznej, po ukończeniu kursu, niezbędne są standaryzowane pomoce (krzesło obrotowe, kładki, tacki i przesłona), które można zakupić osobno we własnym zakresie. Podczas kursu pomoce te są zapewnione przez Organizatora.

Zamówienia na pomoce można dokonać na stronie www.empis.pl

ed.: 27.04.2023 20:33:45

utworzony.: 11-04-2022

Warsztat doskonalący umiejętności diagnostyczne za pomocą baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej.

Szkolenie TYLKO dla terapeutów posiadających uprawnienia do używania Polskich Testów SI

Najbliższe terminy:
 • Kielce – 8 lipca godz. 10-14
  Centrum Zaawansowanej Fizjoterapii Tactum Sanitas
  Centrum Plaza
  ul. Zagnańska 94/16, 25-560 Kielce

 • Szczecin – 4 listopada 2023
  godz. 10.00- 14.00 
  Przedszkole Niepubliczne Nutka
  ul. 1 Maja 38/39, Szczecin

Czas trwania: 5h dydaktycznych
Miejsce: dokładne adresy szkoleń podamy wkrótce!
Cena za całość: 99 zł (w tym opłata manipulacyjna 50zł)
Cena dla członków PSTIS: 20 zł (w tym opłata manipulacyjna 20 zł) 
Prowadząca: mgr Beata Andrukiewicz

Cel: warsztat skierowany jest do terapeutów posiadających uprawnienia do diagnozy za pomocą baterii PSTIS. Jego zadaniem jest podniesienie umiejętności diagnostycznych w zakresie sposobu wykonania poszczególnych testów, doskonalenie umiejętności przeliczania wyników, doskonalenie rozumowania klinicznego.

Program warsztatów:
 • Prezentacja wybranych testów z baterii PSTIS z omówieniem  sposobu jego wykonania.
 • Doskonalenie umiejętności wykonania wybranych testów przez kursantów.  
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania wyników i ich interpretacji.
 • Studium przypadku – film z diagnozy wykonanej baterią PSTIS.

ed.: 17.07.2023 17:26:46

utworzony.: 18-12-2022

Sensomotoryczna terapia widzenia© w praktyce Terapeuty SI

Formularz zgłoszeniowy – rejestracja

Prowadząca: dr n.med. Agnieszka Rosa – pedagog, ortoptysta, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, autorka metody: Sensomotorycznej terapii widzenia©

Termin: 4-5 listopada 2023

Czas trwania: sobota 9-17, niedziela 9-16

Formuła: stacjonarnie

Liczba uczestników: do 30 osób

Program kursu:

Część I

 1. Anatomia narządu wzroku
 2. Fizjologia i neurofizjologia widzenia
 3. Rozwój widzenia u dzieci w aspekcie sensomotorycznym
 4. Konsekwencje poznawczo-sensomotoryczne zaburzeń widzenia u dzieci
 5. Zależności wzrokowo-posturalne
 6. Warsztat: Diagnoza funkcji wzrokowych oraz procesu widzenia – prezentacja metod i technik oceniających widzenie oraz autorskiego narzędzia diagnozującego
 7. Diagnoza funkcji wzrokowych – analiza materiału filmowego

Część II

 1. Statyczna terapia funkcji wzrokowych
 2. Dynamiczna terapia funkcji wzrokowych
 3. Sensomotoryczna terapia widzenia
 4. Warsztat: Terapia funkcji wzrokowych- analiza materiału filmowego
 5. Warsztat: Praca w grupach – zastosowanie STW w pracy terapeuty SI

Cena:
1750 PLN dla członków PSTIS SI (w tym zawarta opłata manipulacyjna 50 zł)
1950 PLN dla osób spoza PSTIS SI (w tym zawarta opłata manipulacyjna 50 zł)

(Członków Stowarzyszenia prosimy o wpisanie podczas rejestracji nr certyfikatu, a osoby spoza Stowarzyszenia prosimy o pominięcie tego pola bądź wpisanie zera)

Tematyka:

Kurs przygotowany jest dla pedagogów, tyflopedagogów, terapeutów pedagogicznych, ortoptystów, fizjoterapeutów, rehabilitantów wzrokowych, terapeutów integracji sensorycznej.

Szkolenie bazujące na autorskiej metodzie Sensomotoryczna terapia widzenia© pokazującej w jaki sposób łączyć różne metody pracy, w tym założeń integracji sensorycznej, terapii widzenia, stymulacji słuchowej.

Szkolenie pokazuje:

 • jak wykorzystać stymulację wzroku podczas zajęć integracji sensorycznej, fizjoterapii
 •  jak można wzbogacić o aspekt sensoryczny klasyczną terapię ortoptyczną
 •  jak pracować z dziećmi z trudnościami w uczeniu się czytania angażując zmysł wzroku, słuchu, przedsionkowy i proprioceptywny
 • jak stosować słuchawki  Forbrain® do treningu słuchowo-głosowego  podczas zajęć reedukacyjnych, terapii integracji sensorycznej, terapii widzenia
 • jak wykorzystywać testy i pomoce sensoRo® w diagnozie i terapii

Zajęcia są realizowane w formie wykład, warsztat, studium przypadku - praca z dzieckiem.

Udział w szkoleniu daje uprawnienia do prowadzenia zajęć z elementami metody Sensomotorycznej terapii widzenia©

Uczestnik otrzymuje:

 • komplet materiałów teoretycznych
 • materiały niezbędne do wykonania diagnozy w wersji podstawowej (arkusz diagnozy funkcji wzrokowych u dziecka sensoRo®, przysłonka, linijka, fiksator)

Rejestracjahttps://pstis.pl/pl/html/?str=terapia-widzenia

ed.: 05.04.2023 14:12:43

utworzony.: 08-10-2021

Szkolenie Dieta sensoryczna

Codzienne plany aktywności sensorycznych – dieta sensoryczna, strategie i praktyczne rozwiązania

Cel:

Zdobycie wiedzy na temat stosowania diety sensorycznej jako wsparcia dla terapii integracji sensorycznej (SI) dla pacjentów z różnymi rozpoznaniami i w różnych przedziałach wiekowych.

Prowadząca: dr Marta Wiśniewska, więcej:https://pstis.pl/pl/html/index.php?str=podstrona_szkolenia-instruktorzy

Dla kogo: dla czynnych terapeutów SI (absolwenci kursów II stopnia, studiów podyplomowych z SI)

Termin:  3.11.2023 r., g. 9.00-17.15 (10 godzin dydaktycznych)

CENA: 499 zł  (w tym opłata manipulacyjna 50 zł)

Miejsce: siedziba Stowarzyszenia, ul. Majdańska 3/7B Warszawa

Program szkolenia:

 1. Teoretyczna baza dla diety sensorycznej.
 2. Dieta sensoryczna – historia, cele, zastosowanie.
 3. Profil sensoryczny – podstawa planowania diety sensorycznej.
 4. Koncepcja W. Dunn – model kwadrantu sensorycznego.
 5. Koncepcja G. Baranek w przypadku pacjentów z zaburzeniami modulacji.
 6. Model T. Stackhouse S.T.E.P.S.I. – ocena pacjentów z zaburzeniami modulacji.
 7. Ocena pacjenta w różnych przedziałach wiekowych, z różnymi rozpoznaniami. Propozycje narzędzi do oceny.
 8. Konstruowanie planów aktywności sensorycznych w ramach diety sensorycznej.
 9. Trudne zachowania – definicja, przyczyny sensoryczne, cele, zacienienie diagnostyczne.
 10. Trudne zachowania z perspektywy przetwarzania bodźców sensorycznych – strategie pomocy.
 11. Alert programy – programy czujności dla pacjentów.
 12. Inspiracje dla praktyki terapeutycznej.

Szkolenie składa się z dwóch modułów. Moduł I – zapoznanie się z zagadnieniami dot. diety sensorycznej. Moduł II – przygotowanie diet sensorycznych dla dwóch przypadków.

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu po zaliczeniu dwóch modułów.

REJESTRACJA: https://pstis.pl/pl/html/?str=dieta-sensoryczna

ed.: 28.04.2023 23:28:32

utworzony.: 11-03-2022

Kurs doskonalący z zakresu integracji sensorycznej.

Kurs ma na celu zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu procesów diagnostycznych i terapeutycznych integracji sensorycznej.
 1. Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Zaświadczenie, certyfikat, dyplom ukończenia danej formy kształcenia.

 1. Formuła szkolenia:

Stacjonarnie w siedzibie PSTIS ul. Majdańska 3 lok 7B, 04-088 Warszawa.

Kurs będzie miał formułę warsztatową z aktywnym udziałem Uczestników.

 1. Czas trwania kursu: 10.00-16.45, łącznie 27 godzin
  Najbliższy termin: 1-3 grudnia 2023.
 1. Prowadzący: mgr J. Smorczewska, dr M. Wiśniewska
 2. Zakończenie:
  Kurs zakończy się egzaminem! Do którego uprawnia 100% obecności. Pozytywne zdanie egzaminu gwarantuje uzyskanie zaświadczenia wydanego przez PSTIS SI oraz możliwość przystąpienia do stowarzyszenia. 
 3. Tematyka:

Blok A) dzień I – prowadząca dr Marta Wiśniewska

 1. Budowa i działanie ośrodkowego układu nerwowego – wybrane informacje.
 2. Budowa i działanie systemów sensorycznych – wybrane informacje.
 3. Zaburzenia integracji sensorycznej w różnych populacjach.
 4. Dieta sensoryczna – podstawowe informacje. 

Blok B) dzień II – prowadząca: mgr Justyna Smorczewska

 1. Egzamin teoretyczny – test dot. Zagadnień z Bloku A
 2. Metody diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej.
 1. Testy – pokaz, komentarz.
 2. Obserwacja Kliniczna – pokaz, komentarz, ćwiczenia.
 3. Przegląd narzędzi – arkusze, skale, profile.

Blok C) dzień III – prowadzące: mgr Justyna Smorczewska, dr Marta Wiśniewska

 1. Opracowywanie raportów diagnostycznych.
 2. Analiza przypadku wraz z rozumowaniem klinicznym.
 3. Egzamin praktyczny. 

Cena za całość: 749 zł (w tym opłata manipulacyjna 50zł)

Rejestracjahttps://pstis.pl/pl/html/?str=kurs-doskonalacy

ed.: 27.04.2023 21:25:52

utworzony.: 19-05-2022

Wideo-kurs prof. Krystyny Rymarczyk – Mózgowe podłoże rozwoju dziecka

Od 1 lipca 2022 dostępny jest w postaci kursu wideo cykl wykładów prof. Krystyny Rymarczyk! Pełny zestaw zawiera 10 pasjonujących prelekcji z całościowym omówieniem wszystkich zagadnień uwzględniających najnowsze osiągnięcia współczesnej nauki. 

Mózgowe podłoże rozwoju dziecka – 20 godzin 

Dostęp do 10 wykładów online można wykupić na stronie:

ed.: 21.02.2023 18:31:41

utworzony.: 15-09-2022

Konsultacje diagnostyczne

2 godzinne spotkanie, którego celem jest wsparcie rozumowania klinicznego absolwentów szkoleń II st. organizowanych w PSTIS SI w obszarze diagnozy i terapii SI.

Osoba korzystająca z konsultacji ma 30 dni na kontakt z Instruktorem.

Cena: 300zł.
Cena obejmuje: 60 minutową analizę diagnozy pisemnej jednego pacjenta (dane z wywiadu, dane z innych narzędzi badawczych, wyniki badań testowych, wyniki prób klinicznych, analiza własna uzyskanych danych) przesłanej do konsultanta drogą elektroniczną na adres mailowy (marta1.wisniewska@wp.pl) oraz 60 minutową rozmowę tel./on-line z konsultantem (łącznie 120 minut). 
Prowadząca: dr Marta Wiśniewska

Kontakt w sprawach formalnych: a.pisniak@pstis.pl

ed.: 24.05.2023 16:34:34

utworzony.: 08-05-2022