POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Szkolenia dla Terapeutów Integracji Sensorycznej – informacje


Uwaga! Od 01.02.2023 obowiązuje nowy regulamin szkoleń III stopnia dla terapeutów. Wprowadza nową zasadę opłaty manipulacyjnej. Dodatkowo o kolejności przyjęć na szkolenie decyduje teraz termin wniesienia tej opłaty a nie termin wypełnienia formularza. 


Nowe terminy i tematy szkoleń III st. są również podawane w aktualnościach, na stronie głównej oraz na naszym profilu na facebooku. Zapraszamy do śledzenia tych kanałów informacji.
Nr konta dla wpłat za szkolenia III stopnia znajdziesz na stronie KONTAKT

ed.: 02.02.2023 15:42:03

utworzony.: 16-05-2013

Move To Learn – Ruch dla uczenia się

MOVE TO LEARN – RUCH DLA UCZENIA SIĘ jako metoda wspomagająca pracę terapeuty SI

ZAPISZ SIĘ

Prowadząca: dr hab. Agnieszka Olechowska

Termin: 15-16 kwietnia 2023 

Formuła: stacjonarnie

Liczba uczestników: max. 20 osób

Wymagania dot. kursu: w drugim dniu zajęć strój sportowy

W czasie kursu uczestnicy otrzymają podręcznik metodyczny z zakresu programu Ruch dla Uczenia się (Move to Learn®) oraz po zaliczeniu testu teoretycznego i poprawnie zrealizowanej symulacji zajęć praktycznych (ćwiczenia na podłodze), certyfikaty potwierdzające kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć według programu Ruch dla Uczenia się (Move to Learn®) z dziećmi w wieku 5-15 lat. 

Cena za całość: 750 PLN (w tym opłata manipulacyjna 50zł)

(Członków Stowarzyszenia prosimy o wpisanie podczas rejestracji nr certyfikatu, a osoby spoza Stowarzyszenia prosimy o pominięcie tego pola bądź wpisanie zera)

*jest możliwość otrzymania faktury

Tematyka:

Kurs przygotowany dla: nauczycieli, nauczycieli-specjalistów, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów i terapeutów, a także rodziców, którzy chcą posiadać umiejętność pracy z dziećmi w wieku 5-15 lat według programu percepcyjno-motorycznego Ruch dla Uczenia się (Move to Learn®).Celem kursu jest pogłębienie i usystematyzowanie teoretycznej wiedzy uczestników na temat najczęstszych przyczyn i przejawów opóźnienia neurorozwoju u dzieci oraz zapoznanie z założeniami i sposobem praktycznej realizacji programu Move to Learn ® jako jednego z możliwych sposobów wspierania dziecka w jego rozwoju i uczeniu się.

Podczas kursu uczestnicy biorą udział w sesji teoretycznej i w ćwiczeniach praktycznych dotyczących: zasad leżących u podstaw opóźnienia neurorozwoju (neurodevelopmental delays NDD), roli odruchów pierwotnych i posturalnych w rozwoju dziecka, praktycznego zastosowania sekwencji ruchów z programu Move to Learn® (MtL) przygotowującego do stosowania ćwiczeń w praktyce terapeutycznej.

Po zakończeniu kursu uczestnik:

 • ma orientację w ważniejszych cechach rozwoju neurologicznego dziecka, potrafi wyjaśniać i różnicować wybrane pojęcia związane z tym obszarem rozwoju takie jak neuroplastyczność, neurorozwój, opóźnienie/zaburzenie neurorozwojowe, itp.,
 • zna najczęstsze przyczyny i przejawy opóźnienia neurorozwoju u dzieci,
 • potrafi wymienić przykłady trudności w rozwoju i funkcjonowaniu dzieci w przedszkolu czy szkole i formułować hipotezy dotyczące możliwych przyczyn tych trudności,
 • zna podstawy teoretyczne i przesłanki praktyczne, na których opiera się Program oraz możliwe sposoby wspomagania rozwoju dzieci w wybranych obszarach,
 • zna założenia programu „Ruch dla Uczenia się”, wyniki quasi-eksperymentalnych badań skuteczności ćwiczeń ruchowych stosowanych w czasie Programu oraz historię jego ponad dziesięcioletniego upowszechniania w Polsce i zagranicą,
 • zna i rozumie przebieg ważniejszych odruchów bezwarunkowych, okres ich fizjologicznego występowania w rozwoju dziecka, możliwe przyczyny i przejawy ich przedłużonej obecności, a także wyniki badań naukowych wykazujących korelację między obecnością przetrwałych odruchów bezwarunkowych a różnego rodzaju późniejszymi trudnościami w uczeniu się badanych dzieci,
 • zna wszystkie sekwencje ruchowe składające się na program „Ruch dla Uczenia się”,
 • poprawnie wykonuje wszystkie sekwencje ruchowe z programu.


Biogram: 

prof. APS, dr hab. Agnieszka Olechowska, dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Badacz realizujący krajowe i międzynarodowe projekty, a także praktyk – z doświadczeniem w pracy pedagogicznej jako nauczyciel kształcenia zintegrowanego oraz jako nauczyciel-specjalista logopeda w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.  Zainteresowania naukowe z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych (pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, psychologii, językoznawstwa i nauk o prawie) dotyczą wybranych aspektów funkcjonowania uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. wynikającymi z zaburzenia lub opóźnienia neurorozwoju, w tym rozwoju psychomotorycznego, języka i mowy itd.), w przestrzeni edukacyjnej i międzyludzkiej oraz sposoby w jaki są definiowane ich potrzeby z perspektywy zmieniających się paradygmatów pedagogiki. Autorka m.in. książek: Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskazówki dla nauczycieli (2001), Specjalne potrzeby edukacyjne (2016) oraz Specjalne potrzeby edukacyjne w urzędowym dyskursie pedagogicznym (2019), rozdziałów w publikacjach zbiorowych i artykułów w czasopismach pedagogicznych, e-learningowych materiałów dla nauczycieli (przygotowanych we współpracy z MEN, ORE), opatrzonej patentem UPRP pomocy dydaktycznej, narzędzi orientacyjnej diagnozy pedagogicznej, programów nauczania, przewodników metodycznych dla nauczycieli, oraz kart pracy dla dzieci uwzględniających specjalne potrzeby uczniów.


ed.: 01.02.2023 12:07:09

utworzony.: 26-01-2023

Małe dziecko w gabinecie fizjoterapeuty

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI 

Termin: 06.05.2023, czas trwania 09:00-17:00 

Miejsce: siedziba Stowarzyszenia, ul. Majdańska 3/7B, Warszawa

Cena za całość: 200 zł (w tym opłata manipulacyjna 50zł) / dla Członków PSTIS SI 20 zł (w tym opłata manipulacyjna 20zł)

Prowadząca: mgr Katarzyna Zawada – fizjoterapeutka z 17 letnim stażem pracy w środowisku medycznym.  Certyfikowany specjalista w dziedzinie fizjoterapii metodą Vojty, Bobath, PNF, Mc Kenzie, terapii manualnej wg dr Ackermanna i B.Zukunft Huber, Kinetic Control oraz terapii w kombinezonach Dunag. Terapeuta integracji sensorycznej, członek PSTIS. Na co dzień pracuje w Centrum Zaawansowanej Fizjoterapii Tactum Sanitas w Kielcach oraz Niepublicznym Przedszkolu „Zygzak” w Kielcach

Program:

 1. Rozwój motoryczny dziecka 0-24 m-ca życia 
 2. Czerwone flagi w rozwoju motorycznym dziecka – kiedy udać się do fizjoterapeuty 
 3. Wczesna diagnoza i obserwacja małego dziecka (badanie fizykalne i obserwacja wzorców ruchowych) 
 4. Wczesna interwencja (pielęgnacja, stymulacja, pozycjonowanie i założenia terapeutyczne w pracy z małym dzieckiem)
 5. Zaburzenia samoregulacji u niemowląt – charakterystyka zachowania 
 6. Strategie postępowania przy zaburzeniach samoregulacji niemowląt

Dla kogo: logopedzi, neurologopedzi, terapeuci SI, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci

ZAPISZ SIĘ »

ed.: 01.02.2023 12:08:00

utworzony.: 11-01-2023

Terapia ręki w teorii i praktyce terapeuty integracji sensorycznej, pedagoga i fizjoterapeuty

Termin: 3-4.06.2023

ZAPISZ SIĘ!

Miejsce: Siedziba Stowarzyszenia PSTIS SI ul. Majdańska 3 lok. 7B

Formuła: stacjonarnie

Czas trwania: Sobota 9-16:45,  Niedziela 9-14

Cena: 499 zł członkowie PSTIS, 599 zł osoby spoza Stowarzyszenia
(obowiązuje 50 zł przedpłaty manipulacyjnej wliczonej w cenę – zapoznaj się z regulaminem szkoleń 3 stopnia!)

Prowadzący

mgr Katarzyna Zawada
mgr Marcin Targoński
mgr Joanna Wardacka 

W programie:

 1. Anatomia kończyny górnej i rozwój motoryczny
 2. Postawa ciała i napięcie mięśniowe
 3. Stabilizacja
 4. Wpływ percepcji czuciowej na małą motorykę 
 5. Wpływ percepcji wzrokowej na małą motorykę
 6. Koordynacja, lateralizacja, manipulacja
 7. Rozwój grafomotoryki
 8. Ćwiczenia dużej motoryki
 9. Zabawy paluszkowe
 10. Arkusz sprawności motorycznej w kontekście terapii ręki 
 11. Masaż kończyny górnej
 12. Zabawy stymulujące rozwój motoryki małej dzieci w wieku przedszkolnym- ćwiczenia rozmachowe, manualne i precyzyjne
 13. Ćwiczenia percepcji czuciowej - propriocepcja, dotyk
 14. Ćwiczenia percepcji wzrokoweSylwetki prowadzących

mgr Marcin Targoński –  mgr wychowania fizycznego, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta terapii bilateralnej, terapeuta treningów słuchowych, terapeuta ręki, terapeuta terapii widzenia. Uczestnik licznych kursów doskonalących wiedzę terapeutyczną. Członek PSTIS. Na co dzień prowadzi własny gabinet terapeutyczny „Żuczek”.

mgr Katarzyna Zawada – fizjoterapeutka z 17 letnim stażem pracy w środowisku medycznym.  Certyfikowany specjalista w dziedzinie fizjoterapii metodą Vojty, Bobath, PNF, Mc Kenzie, terapii manualnej wg dr Ackermanna i B.Zukunft Huber, Kinetic Control oraz terapii w kombinezonach Dunag. Terapeuta integracji sensorycznej. Członek PSTIS. Na co dzień pracuje w Centrum Zaawansowanej Fizjoterapii Tactum Sanitas w Kielcach oraz Niepublicznym Przedszkolu „Zygzak” w Kielcach

mgr Joanna Wardacka – pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta metody Warnkego, teraeputa ręki, terapeuta widzenia. Członek PSTIS. Wolny czas spędza na doszkalaniu, czytaniu i podróżowaniu. Na co dzień pracuje w Bydgoszczy jako pedagog specjalny w Przedszkolu nr 61 Integracyjnym oraz prowadzi prywatny gabinet integracji sensorycznej „EGEO TERAPIA Joanna Wardacka”

ed.: 08.02.2023 16:46:45

utworzony.: 07-02-2023

Rozwój posturalny, a widzenie

Termin: 20-21 maja 2023, w godzinach 9:00-17:00
Cena za całość: 599 zł (w tym opłata manipulacyjna 50zł) 
Prowadzące: mgr Aleksandra Tora, mgr Zofia Owczarek
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia, ul. Majdańska 3/7B, Warszawa 


Aleksandra Tora – fizjoterapeuta dziecięcy, terapeuta NDT-Bobath (Basic iBaby), Terapeuta Powięziowy ukierunkowany na funkcję, Terapeuta Ręki. Praktykę zawodową rozpoczęła ponad 20 lat temu w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Jaworzu, a następnie w Centrum Rehabilitacji Dzieci „Nadzieja” w Bielsku-Białej. Pracowała także w Punkcie Wczesnej Interwencji przy PSOUU w Cieszynie oraz Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych. Obecnie prowadzi Gabinet Fizjoterapii Dziecięcej TOROWANIE w Skoczowie oraz współpracuje z Przedszkolem Terapeutycznym „Słoneczna Kraina” w Cieszynie. Praktyka zawodowa obejmuje diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju psycho-ruchowego. W pracy terapeutycznej kładzie nacisk na dobrą współpracę z rodzicami dzieci uczestniczących w terapii. 
Na co dzień pasjonatka jeździectwa.

Zofia Owczarek: „Od kilku lat prowadzę Gabinet Rehabilitacji Wzroku przy Poradni Okulistycznej w Bystrej. Edukację zdobyłam na studiach podyplomowych na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego (Optometria). Jestem również absolwentką studium medycznego w Bielsku-Białej na kierunku: Ortoptystka. Aktywnie uczestniczę w szkoleniach i kursach doszkalających z zakresu optometrii i ortoptyki. Ukończyłam m.in kurs pierwszego stopnia terapii widzenia prowadzonego przez prof. Willis'a Clem Maples, ponadto kurs korekcji wad refrakcji, doboru pomocy dla słabowidzących, diagnostyki zaburzeń akomodacji, doboru korekcji pryzmatycznej w zezie. Na podstawie mojej pracy dyplomowej: „Stworzenie modelu / wytycznych przesiewowych badań wzroku dla dzieci w wieku przedszkolnym ukazał się artykuł w branżowym magazynie „Optyka”. 
Odbyłam roczny wolontariat w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. Prof. K. Gibińskiego w Katowicach polegający na wykonywaniu badań pomiarów kąta zeza i ćwiczeń ortoptyczno-pleoptycznych. 
Prowadzę szkolenia z zakresu optometrii dla studentów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, logopedów, fizjoterapeutów i terapeutów SI.”

Program:

Sobota:

1. Rozwój ruchowy dziecka  do 2 roku życia: ocena rozwoju małego dziecka – (praktyka, filmy)

2. Rozwój widzenia od urodzenia do 3 r.ż (filmy, zdjęcia)

 • budowa gałki ocznej i drogi wzrokowej
 • omówienie funkcji wzrokowych: ostrość, ruchy oczu, konwergencja, akomodacja, widzenie obuoczne
 • zalecenia europejskie i amerykańskie ws badań wzroku

3. Nieprawidłowy rozwój ruchowy do 3 roku życia

 • asymetria
 • obniżone napięcie mięśniowego
 • wady postawy

4.  Zaburzenia widzenia u dzieci

 • Czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń widzenia u dzieci                       
 • Wady wzroku
 • Niedowidzenie, zez

Niedziela

1. Diagnoza ruchowa małego dziecka

 • badanie odruchów – teoria
 • obserwacja dziecka (filmy)
 • ocena napięcia mięśniowego  (ocena postawy na sobie) prawidłowości i nieprawidłowości ) - aproksymacja

2. Diagnoza wzrokowa dziecka do 3 roku życia

 • Wywiad
 • Badanie ostrości wzroku
 • Badanie ustawienia oczu, ruchomości gałek ocznych, konwergencji
 • Obserwacja wielkości i reaktywności źrenicy
 • Wady refrakcji
 • Test fuzji motorycznej
 • Wrażliwość na kontrast

3. Terapia małego dziecka

 • prawidłowa pielęgnacja wg metody NDT-Bobath (praktyka i film)
 • obserwacja małego dziecka w spontanicznej aktywności (praktyka, teoria, filmy)
 • praca z dziećmi na sprzętach do terapii SI (praktyka)

4. Wpływ ruchu oczu na organizację całego ciała (ćwiczenia)

ed.: 01.02.2023 12:00:05

utworzony.: 30-11-2022

Rozwój prawidłowy i nieprawidłowy małego dziecka do 4 roku życia

Ocena, diagnoza, terapia dziecka. Połączenie oceny fizjoterapeutycznej z terapią SI

Termin: 17-19 czerwca 2023
Cena: 999 zł (w tym opłata manipulacyjna 50zł) 
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia, ul. Majdańska 3/7B, Warszawa 

Prelegenci:

Aleksandra Tora - fizjoterapeuta dziecięcy, terapeuta NDT- Bobath (Basic i Baby), Terapeuta Powięziowy ukierunkowany na funkcję, Terapeuta Ręki. Praktykę zawodową rozpoczęła ponad 23 lata temu w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Jaworzu, a następnie w Centrum Rehabilitacji Dzieci „Nadzieja” w Bielsku- Białej. Pracowała także w Punkcie Wczesnej Interwencji przy PSOUU w Cieszynie oraz Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych. Obecnie prowadzi Gabinet Fizjoterapii Dziecięcej TOROWANIE w Skoczowie oraz współpracuje z Przedszkolem Terapeutycznym „Słoneczna Kraina” w Cieszynie. 
Stała, aktywna współpraca szkoleniowo- edukacyjna z zakresu osteopatii  oraz metody Feldenkrais - świadomość poprzez ruch (warsztaty ) pod kierunkiem Rafała Wysockiego. 
Prowadzi zajęcia praktyczne na Uniwersytecie Ślaskim w Cieszynie. Praktyka zawodowa obejmuje diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju psycho-ruchowego.

W pracy terapeutycznej kładzie nacisk kompleksowe podejście do terapii oraz współpracę z rodzicami uczestniczących w terapii. Na co dzień pasjonatka jeździectwa.

SebastianTora - fizjoterapeuta, od ponad 19 lat pracujący z dziećmi. Terapeuta NDT-Bobath, diagnosta metody Prechtla. Przez 10 lat pracownik Punktu Wczesnej Interwencji w Cieszynie, obecnie prowadzi prywatny gabinet oraz pracuje dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Skoczowie, gdzie prowadzi terapię dla dzieci z zaburzeniami rozwoju. Organizuje i prowadzi kursy prawidłowej pielęgnacji neurorozwojowej. Jest wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.


Program:
SOBOTA 
 1. Rozwój ruchowy do 4 roku życia
  2. Obserwacja i badanie dziecka do 4 roku życia 
  3. Zajęcia praktyczne z obserwacji klinicznej- ocena postawy, aproksymacja
NIEDZIELA 
 1. Rozwój nieprawidłowy dziecka do 4 roku życia 
  2. Badanie i ocena napięcia mięśniowego- zależności między pracą mięśni zginających i prostujących ciało 
  3. Najczęstsze wady postawy u dzieci- analiza przypadków
PONIEDZIAŁEK 
 1. Diagnoza i terapia - prawidłowa pielęgnacja niemowlęcia wg Ndt-Bobath, jej wpływ na dalszy rozwój 
  2. Analiza reakcji równoważnych u dzieci , ich ocena i wpływ na prawidłowy rozwój 
  3. Zajęcia praktyczne na sprzętach do terapii SI z omówieniem określonych przypadków klinicznych.
REJESTRACJA: https://pstis.pl/pl/html/?str=rozwoj-ruchowy

ed.: 21.03.2023 19:24:31

utworzony.: 02-03-2023

Polskie Testy SI

W lipcu 2014 roku ruszył projekt, którego założeniem była poprawa standardów diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej. W skład zespołu weszli terapeuci-instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem: Zbigniew Przyrowski, Ewa Grzybowska, Małgorzata Dębińska-Pruchniak. Dzięki ciężkiej pracy i doświadczeniu tych osób została opracowana bateria testów, którą mamy przyjemność Państwu przedstawić na szkoleniu. 

Program kursu opracowany został dla terapeutów posiadających uprawnienia do diagnozy Testami południowo-kalifornijskimi.

Cena za całość: 999 PLN (w tym opłata manipulacyjna 50zł) 

Miejsce: W formie stacjonarnej w siedzibie PSTIS (ul. Majdańska 3 lok 7B, Warszawa) lub dla edycji wyjazdowych: Bielsko-Biała


FORMULARZ REJESTRACYJNY: 

https://pstis.pl/pl/html/?str=polskie-testy

Uwaga!

Uczestnicy szkolenia z Polskich Testów oraz kursu 2 stopnia SI otrzymują podczas zajęć testy i arkusze do badań.

Do samodzielnego posługiwania się Polskimi Standaryzowanymi Testami Integracji Sensorycznej, po ukończeniu kursu, niezbędne są standaryzowane pomoce (krzesło obrotowe, kładki, tacki i przesłona), które można zakupić osobno we własnym zakresie. Podczas kursu pomoce te są zapewnione przez Organizatora.

Zamówienia na pomoce można dokonać na stronie www.empis.pl

ed.: 01.02.2023 12:03:12

utworzony.: 11-04-2022

Warsztat doskonalący umiejętności diagnostyczne za pomocą baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej.

Szkolenie TYLKO dla terapeutów posiadających uprawnienia do używania Polskich Testów SI

Terminy:
 • Warszawa – 20 marca, siedziba Stowarzyszenia
 • Bydgoszcz – 25 marca godz. 10.00
  EGEO TERAPIA Joanna Wardacka ul. Szajnochy 2/305 (3 piętro)  
 • Lublin – 27 maja
 • Kielce – 8 lipca
 • Szczecin – 4 listopada 2023

Czas trwania: 15.00-19.00, 5h dydaktycznych
Miejsce: dokładne adresy szkoleń podamy wkrótce!
Cena za całość: 99 zł (w tym opłata manipulacyjna 50zł)
Cena dla członków PSTIS: 20 zł (w tym opłata manipulacyjna 20 zł) 
Prowadząca: mgr Beata Andrukiewicz

Cel: warsztat skierowany jest do terapeutów posiadających uprawnienia do diagnozy za pomocą baterii PSTIS. Jego zadaniem jest podniesienie umiejętności diagnostycznych w zakresie sposobu wykonania poszczególnych testów, doskonalenie umiejętności przeliczania wyników, doskonalenie rozumowania klinicznego.

Program warsztatów:
 • Prezentacja wybranych testów z baterii PSTIS z omówieniem  sposobu jego wykonania.
 • Doskonalenie umiejętności wykonania wybranych testów przez kursantów.  
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania wyników i ich interpretacji.
 • Studium przypadku – film z diagnozy wykonanej baterią PSTIS.

ed.: 01.02.2023 11:58:21

utworzony.: 18-12-2022

Konsultacje diagnostyczne

2 godzinne spotkanie, którego celem jest wsparcie rozumowania klinicznego absolwentów szkoleń II st. organizowanych w PSTIS SI w obszarze diagnozy i terapii SI.

Cena: 300zł.
Cena obejmuje: 60 minutową analizę diagnozy pisemnej jednego pacjenta (dane z wywiadu, dane z innych narzędzi badawczych, wyniki badań testowych, wyniki prób klinicznych, analiza własna uzyskanych danych) przesłanej do konsultanta drogą elektroniczną na adres mailowy (marta1.wisniewska@wp.pl) oraz 60 minutową rozmowę tel./on-line z konsultantem (łącznie 120 minut). 
Prowadząca: dr Marta Wiśniewska

Kontakt w sprawach formalnych: a.pisniak@pstis.pl

ed.: 21.09.2022 16:16:12

utworzony.: 08-05-2022

Kurs doskonalący z zakresu integracji sensorycznej.

Kurs ma na celu zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu procesów diagnostycznych i terapeutycznych integracji sensorycznej.
 1. Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Zaświadczenie, certyfikat, dyplom ukończenia danej formy kształcenia.

 1. Formuła szkolenia:

Stacjonarnie w siedzibie PSTIS ul. Majdańska 3 lok 7B, 04-088 Warszawa.

Kurs będzie miał formułę warsztatową z aktywnym udziałem Uczestników.

 1. Czas trwania kursu: 10.00-16.45, łącznie 27 godzin
  Najbliższy termin: 24-26 marca.
 1. Prowadzący: mgr J. Smorczewska, dr M. Wiśniewska
 2. Zakończenie:
  Kurs zakończy się egzaminem! Do którego uprawnia 100% obecności. Pozytywne zdanie egzaminu gwarantuje uzyskanie zaświadczenia wydanego przez PSTIS SI oraz możliwość przystąpienia do stowarzyszenia. 
 3. Tematyka:

Blok A) dzień I – prowadząca dr Marta Wiśniewska

 1. Budowa i działanie ośrodkowego układu nerwowego – wybrane informacje.
 2. Budowa i działanie systemów sensorycznych – wybrane informacje.
 3. Zaburzenia integracji sensorycznej w różnych populacjach.
 4. Dieta sensoryczna – podstawowe informacje. 

Blok B) dzień II – prowadząca: mgr Justyna Smorczewska

 1. Egzamin teoretyczny – test dot. Zagadnień z Bloku A
 2. Metody diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej.
 1. Testy – pokaz, komentarz.
 2. Obserwacja Kliniczna – pokaz, komentarz, ćwiczenia.
 3. Przegląd narzędzi – arkusze, skale, profile.

Blok C) dzień III – prowadzące: mgr Justyna Smorczewska, dr Marta Wiśniewska

 1. Opracowywanie raportów diagnostycznych.
 2. Analiza przypadku wraz z rozumowaniem klinicznym.
 3. Egzamin praktyczny. 

Cena za całość: 650 zł (w tym opłata manipulacyjna 50zł)

Rejestracjahttps://pstis.pl/pl/html/?str=kurs-doskonalacy

ed.: 01.02.2023 12:05:39

utworzony.: 19-05-2022

Wideo-kurs prof. Krystyny Rymarczyk – Mózgowe podłoże rozwoju dziecka

Od 1 lipca 2022 dostępny jest w postaci kursu wideo cykl wykładów prof. Krystyny Rymarczyk! Pełny zestaw zawiera 10 pasjonujących prelekcji z całościowym omówieniem wszystkich zagadnień uwzględniających najnowsze osiągnięcia współczesnej nauki. 

Mózgowe podłoże rozwoju dziecka – 20 godzin 

Dostęp do 10 wykładów online można wykupić na stronie:

ed.: 21.02.2023 18:31:41

utworzony.: 15-09-2022