POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Kurs I i II stopnia w ramach studiów kwalifikacyjnych

Szanowni Państwo,
biorąc pod uwagę duże zainteresowanie szkoleniami I i II stopnia i długą listę oczekujących, informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na najbliższą edycję kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu Integracji Sensorycznej w Ateneum – Wyższej Szkole w Gdańsku.
Studia te objęte są patronatem PSTIS.

W trakcie zajęć słuchacze uczestniczą w kursie I i II stopnia.
Ukończenie kursu II stopnia kończy się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu terapeuty SI, co daje uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii SI.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych daje uprawnienia do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych, czy terapeutycznych. 


Szczegółowe informacje i zapisy na studia na stronie Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Zapraszamy!

01.10.2018 16:08:23

Uwaga!!!

Zgłoszenia na szkolenia I i II stopnia są przyjmowane obecnie na 2020 r.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o dokładne zapoznanie się z REGULAMINEM SZKOLEŃ oraz zasadami wystawiania faktur poniżej.

Faktury za uczestnictwo w szkoleniach, kursach i innych opłatach wystawiane są zgodnie z danymi podanymi w Formularzu rejestracyjnym w pozycji : „dane do faktury”. Dane z formularza rejestracyjnego muszą być zgodne z danymi zawartymi w przelewie bankowym.

Jeżeli przelew dokonywany jest z konta innej osoby niż uczestnik kursu/płatnik składki/płatnik rekomendacji/płatnik prenumeraty, prosimy o podanie w tytule opłaty za kogo dokonywany jest przelew. Ta informacja dotyczy sytuacji gdy odbiorcą na fakturze oraz osobą dokonującą zapłaty jest osoba fizyczna (nie dotyczy osób prawnych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą).

Korekty do faktur wystawiane są zgodnie z art. 106j ust 1 poz. 1-5 Ustawy o Vat.

adres kontaktowy do księgowości: podany w zakładce KONTAKT  

nr konta PSTIS: podany w zakładce KONTAKT

24.07.2019 12:55:57

Zgłoszenie na szkolenie PSTIS - formularz

PROSZĘ WYBRAĆ OPCJE:
Imię, drugie imię: *
Nazwisko: *
Miejscowość: *
Ulica, nr domu/nr lokalu *
Kod pocztowy: *
Telefon: *
e-mail: *
Wykształcenie: *
Nazwa uczelni: *
Wydział: *
Ukończony kierunek studiów: *
Rok ukończenia studiów: *
Tytuł opłaty/szkolenia: *

potrzebuję fakturę dla firmy/instytucji   faktura tylko dla mnie

Dane firmy opłacającej fakturę:
Nazwa: *
Adres firmy/instytucji: *
NIP: *
Data wpłaty przelewu:
Kwota przelewu:

Zapoznałam(-em) się z zasadami wystawiania faktur przez PSTIS.