POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Kwalifikacyjne studia podyplomowe dające uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii SI

Zapraszamy na studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej, organizowane przez Ateneum Szkołę Wyższą w Gdańsku, objęte patronatem PSTIS. 

W trakcie zajęć słuchacze  uczestniczą w kursie I i II integracji sensorycznej! 

Ukończenie kursu II stopnia kończy się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu terapeuty SI, co daje uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych daje uprawnienia do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych, czy terapeutycznych!

Szczegółowe informacje i zapisy na studia na na stronie Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku


10.07.2019 11:42:38