POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Studia podyplomowe dla certyfikowanych terapeutów SI – INFORMACJE

Edycja w Warszawie 2018/2019


Logo Ateneum


Absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie  INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - METODYKI DIAGNOZY I TERAPII otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez  Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Wymagania dla kandydatów:

 • Posiadanie przygotowania pedagogicznego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575)  lub  kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131).
 • Wykształcenie wyższe - magisterskie.
 • Kurs IIº Integracji Sensorycznej (ukończony w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej).

Cel organizacji studiów kwalifikacyjnych

Program kwalifikacyjnych studiów podyplomowych (INTEGRACJA SENSORYCZA - METODYKA DIAGNOZY I TERAPII dla terapeutów,  którzy ukończyli szkolenie II st. w PSTIS) uwzględnia zagadnienia i ich zakres przekazywany uczestnikom kursów I i II st. organizowanych przez PSTIS.
Certyfikaty wystawiane terapeutom kończącym kursy (I, II stopnia) w PSTIS są ważne, nie tracą uprawnień.
„Terapeuta SI” to nie zawód a tytuł, który wskazuje na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez osobę pracującą z pacjentami, np. fizjoterapeutę, logopedę ale także nauczyciela, pedagoga, wykwalifikowanych specjalistów pracujących w placówkach różnego typu, także w szkołach (w tym w szkołach publicznych). 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. (Dz.U.2017 poz. 1575) wprowadza niemałe zamieszanie. Nie ma jasnej interpretacji nowych przepisów. Tym bardziej nie wiadomo, jak zinterpretować nowe przepisy w kontekście zatrudnienia terapeuty SI w szkole publicznej.
Stąd też w Stowarzyszeniu zrodził się pomysł aby umożliwić Terapeutom, którzy ukończyli kurs II st. w PSTIS, zdobycie świadectwa ukończenia studiów, które będzie spełniało wymogi określone w Rozporządzeniu, dotyczące zatrudniania w szkolnictwie osób z wykształceniem wyższym.
Studia (INTEGRACJA SENSORYCZA - METODYKA DIAGNOZY I TERAPII) są  propozycją poszerzenia, uzupełnienia wiedzy zdobytej na kursach (I i II st. organizowanych przez PSTIS) i jednocześnie możliwością uzyskania świadectwa ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu diagnozy i terapii SI.
Jeżeli propozycja spotka się z zainteresowaniem Terapeutów posiadających certyfikat II st. uzyskany w PSTIS, będą realizowane kolejne edycje studiów (w Warszawie i innych miastach). 

Program studiów zawiera treści przekazywane słuchaczom Kursów III stopnia (organizowanych przez PSTIS) oraz z zakresu następujących przedmiotów:

 1. Rozumowanie kliniczne - interpretacja wyników Testów Południowo-Kalifornijskich i obserwacji klinicznej jako podstawa planowania terapii.
 2. Standardy pisania raportów.
 3. Metodyka konstruowania i wdrażania diet sensorycznych.
 4. Metodyka organizacji przestrzeni terapeutycznej.
 5. Ergonomia pracy terapeuty integracji sensorycznej – metody zapobiegania bólom kręgosłupa.
 6. Obszary współpracy terapeuty integracji sensorycznej w zespole wielospecjalistycznym.
 7. Dziecko z zaburzeniami napięcia mięśniowego metody oddziaływań terapeutycznych.
 8. Metodyka współpracy terapeuty z rodziną i środowiskiem.
 9. Diagnoza i planowanie terapii w zaburzeniach samoregulacji 0 - 24 m. ż.
 10. Ocena sensorycznego funkcjonowania dziecka i planowanie terapii 24 - 48 m. ż.
 11. Wczesna stymulacja sensomotoryczna, pielęgnacja neurorozwojowa - metody zapobiegania dysfunkcjom.
 12. Diagnoza procesów sensorycznych i planowanie strategii wspierających u dzieci ze spektrum autyzmu.
 13. Diagnoza procesów sensorycznych i planowanie strategii wspierających u młodzieży oraz dorosłych ze spektrum autyzmu.
 14. Diagnoza procesów sensorycznych i planowanie działań interwencyjnych u dzieci z problemami neurologicznymi oraz zespołami genetycznymi.
 15. Aranżowanie otoczenia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.
 16. Logopedyczny aspekt w terapii integracji sensorycznej.
 17. Metodyka terapii ręki w integracji sensorycznej.
 18. Metodyka i teoria treningów  relaksacyjnych.
 19. Wprowadzenie do dydaktyk szczegółowych.

Liczba godzin:

180 godz. wykładów i ćwiczeń
30 godz. seminarium dyplomowe (napisanie diagnozy i stworzenie diety sensorycznej)
60 godz. praktyk (we własnym zakresie - każdy student zgłasza miejsce/miejsca w których odbył/odbywa praktyki).

Zjazdy:

1. 27-28.X.2018  Centrum Konferencyjne, ul. Kopernika 30

2. 24-25.XI.2018 Centrum Konferencyjne, ul. Kopernika 30

3. 08-09.XII.2018 PSTIS, ul. Majdańska 3 lokal 7B

4. 05-06.I.2019 PSTIS, ul. Majdańska 3 lokal 7B

5. 19-20.I. 2019 PSTIS, ul. Majdańska 3 lokal 7B

6. 02-03.II.2019  PSTIS, ul. Majdańska 3 lokal 7B

7. 02-03.III.2019 Centrum Konferencyjne, ul. Kopernika 30

8. 16-17.III.2019 PSTIS, ul. Majdańska 3 lokal 7B 

9. 06-07.IV.2019 PSTIS, ul. Majdańska 3 lokal 7B

10. 11-12.V.2019 PSTIS, ul. Majdańska 3 lokal 7B


Termin i miejsce obrony:

25 maja 2018
Centrum Konferencyjne, ul. Kopernika 30 Warszawa

06.10.2018 10:36:07

Pomoc i koordynacja

Szkoła Wyższa ATENEUM w Gdańsku

Informacje i obsługa studiów z ramienia PSTIS:
Agnieszka Wincenciak
tel. 512 373 434 (tylko w godz. 12-16 pn.-pt.)

21.09.2018 11:24:23

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy do rekrutacji na studia podyplomowe mogą przystąpić tylko osoby, które uzyskały II stopień w PSTIS?
  Tak. Ze względu na program studiów, który uwzględnia zagadnienia i ich zakres przekazywany uczestnikom kursów organizowanych przez PSTIS.
 2. Czy certyfikaty II st. uzyskane w PSTIS są nadal ważne?
  Certyfikaty wystawiane terapeutom kończącym kursy (I, II stopnia) w PSTIS są ważne. Terapeuci nie tracą uprawnień.
 3. Czy studia w Wyższej Szkole w Gdańsku – Ateneum, które trwają trzy semestry, to takie same studia, jak te w Warszawie?
  Są to innego rodzaju studia. To studia dla osób, które jeszcze nie posiadają uprawnień terapeuty SI. Podczas studiów słuchacze uczestniczą w kursach I i II stopnia. (Dlatego trwają dłużej i są droższe).
 4. Czy będą kolejne edycje studiów?
  Tak. Jeżeli propozycja PSTIS spotka się z zainteresowaniem Terapeutów (którzy ukończyli kurs II st. w PSTIS) będą realizowane kolejne edycje
  (w Warszawie i innych miastach).
 5. Jakie kwalifikacje uzyskuje się po ukończeniu studiów?
  Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez  Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
 6. Czy na poczet godzin odbytych praktyk, będzie zaliczony czas pracy w obecnym lub byłym miejscu zatrudnienia terapeuty?
  Tak.
 7. Ile godzin zajęć można opuścić?
  W szczególnych sytuacjach, gdy słuchacz studiów nie będzie mógł być obecny na zajęciach z uzasadnionych powodów, sposób i formę zaliczenia będzie ustalała osoba prowadząca zajęcia.
 8. Gdzie będą odbywały się zajęcia?
  Większość zjazdów odbędzie się w siedzibie PSTIS.
  27-28.10.2018
  24-25.11.2018
  02-03.03.2019
  oraz obrony prac dyplomowych (25.05.2019) odbędą się w
  Centrum Konferencyjnym, ul. Kopernika 30
  (godziny zajęć: 9-17)
 9. W jakich godzinach będą odbywały się zajęcia?
  Zajęcia w ramach wszystkich zjazdów zaplanowane są od godz. 9:00 do godz. 16:55. (Dokładny plan zjazdów zostanie udostępniony na stronie i przesłany osobom przyjętym na studia).

06.10.2018 10:29:52

Przydatne linki

26.09.2018 17:31:46