POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Studia podyplomowe dla certyfikowanych terapeutów SI – INFORMACJE

Edycja w Warszawie 2018/2019


Logo Ateneum


Absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie  INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - METODYKI DIAGNOZY I TERAPII otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez  Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Wymagania dla kandydatów:

 • Posiadanie przygotowania pedagogicznego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575)  lub  kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131).
 • Wykształcenie wyższe - magisterskie.
 • Kurs IIº Integracji Sensorycznej (ukończony w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej).

Cel organizacji studiów kwalifikacyjnych

Program kwalifikacyjnych studiów podyplomowych (INTEGRACJA SENSORYCZA - METODYKA DIAGNOZY I TERAPII dla terapeutów,  którzy ukończyli szkolenie II st. w PSTIS) uwzględnia zagadnienia i ich zakres przekazywany uczestnikom kursów I i II st. organizowanych przez PSTIS.
Certyfikaty wystawiane terapeutom kończącym kursy (I, II stopnia) w PSTIS są ważne, nie tracą uprawnień.
„Terapeuta SI” to nie zawód a tytuł, który wskazuje na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez osobę pracującą z pacjentami, np. fizjoterapeutę, logopedę ale także nauczyciela, pedagoga, wykwalifikowanych specjalistów pracujących w placówkach różnego typu, także w szkołach (w tym w szkołach publicznych). 

Studia (INTEGRACJA SENSORYCZA - METODYKA DIAGNOZY I TERAPII) są  propozycją poszerzenia, uzupełnienia wiedzy zdobytej na kursach (I i II st. organizowanych przez PSTIS) i jednocześnie możliwością uzyskania świadectwa ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu diagnozy i terapii SI.
Jeżeli propozycja spotka się z zainteresowaniem Terapeutów posiadających certyfikat II st. uzyskany w PSTIS, będą realizowane kolejne edycje studiów (w Warszawie i innych miastach). 

Program studiów zawiera treści przekazywane słuchaczom Kursów III stopnia (organizowanych przez PSTIS) oraz z zakresu następujących przedmiotów:

 1. Rozumowanie kliniczne - interpretacja wyników Testów Południowo-Kalifornijskich i obserwacji klinicznej jako podstawa planowania terapii.
 2. Standardy pisania raportów.
 3. Metodyka konstruowania i wdrażania diet sensorycznych.
 4. Metodyka organizacji przestrzeni terapeutycznej.
 5. Ergonomia pracy terapeuty integracji sensorycznej – metody zapobiegania bólom kręgosłupa.
 6. Obszary współpracy terapeuty integracji sensorycznej w zespole wielospecjalistycznym.
 7. Dziecko z zaburzeniami napięcia mięśniowego metody oddziaływań terapeutycznych.
 8. Metodyka współpracy terapeuty z rodziną i środowiskiem.
 9. Diagnoza i planowanie terapii w zaburzeniach samoregulacji 0 - 24 m. ż.
 10. Ocena sensorycznego funkcjonowania dziecka i planowanie terapii 24 - 48 m. ż.
 11. Wczesna stymulacja sensomotoryczna, pielęgnacja neurorozwojowa - metody zapobiegania dysfunkcjom.
 12. Diagnoza procesów sensorycznych i planowanie strategii wspierających u dzieci ze spektrum autyzmu.
 13. Diagnoza procesów sensorycznych i planowanie strategii wspierających u młodzieży oraz dorosłych ze spektrum autyzmu.
 14. Diagnoza procesów sensorycznych i planowanie działań interwencyjnych u dzieci z problemami neurologicznymi oraz zespołami genetycznymi.
 15. Aranżowanie otoczenia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.
 16. Logopedyczny aspekt w terapii integracji sensorycznej.
 17. Metodyka terapii ręki w integracji sensorycznej.
 18. Metodyka i teoria treningów  relaksacyjnych.
 19. Wprowadzenie do dydaktyk szczegółowych.

Liczba godzin:

180 godz. wykładów i ćwiczeń
30 godz. seminarium dyplomowe (napisanie diagnozy i stworzenie diety sensorycznej)
60 godz. praktyk (we własnym zakresie - każdy student zgłasza miejsce/miejsca w których odbył/odbywa praktyki).

Zjazdy:

Kalendarium zjazdów w trakcie ustaleń

Termin i miejsce obrony:

W trakcie ustaleń

20.08.2019 19:32:22

Pomoc i koordynacja

Szkoła Wyższa ATENEUM w Gdańsku

Informacje i obsługa studiów z ramienia PSTIS:
Elżbieta Trandziuk
tel. 512 373 434 (tylko w godz. 10-16 pn.–pt.)

20.08.2019 19:32:57

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1.    Czy do rekrutacji na studia podyplomowe mogą przystąpić tylko osoby, które uzyskały II stopień w PSTIS?
Tak. Ze względu na program studiów, który uwzględnia zagadnienia i ich zakres przekazywany uczestnikom kursów organizowanych przez PSTIS.

2.    Czy certyfikaty II st. uzyskane w PSTIS są nadal ważne? 
Certyfikaty wystawiane terapeutom kończącym kursy (I, II stopnia) w PSTIS są ważne. Terapeuci nie tracą uprawnień.

3.    Czy studia w Wyższej Szkole w Gdańsku – Ateneum, które trwają trzy semestry, to takie same studia, jak te w Warszawie?
Są to innego rodzaju studia. To studia dla osób, które jeszcze nie posiadają uprawnień terapeuty SI. Podczas studiów słuchacze uczestniczą w kursach I i II stopnia. (Dlatego trwają dłużej i są droższe).

4.    Jakie kwalifikacje uzyskuje się po ukończeniu studiów?
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez  Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

5.    Czy na poczet godzin odbytych praktyk, będzie zaliczony czas pracy w obecnym lub byłym miejscu zatrudnienia terapeuty?
Tak.

6.    Ile godzin zajęć można opuścić?
W szczególnych sytuacjach, gdy słuchacz studiów nie będzie mógł być obecny na zajęciach z uzasadnionych powodów, sposób i formę zaliczenia będzie ustalała osoba prowadząca zajęcia.

7.    Gdzie będą odbywały się zajęcia?
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie PSTIS. 

8.    W jakich godzinach będą odbywały się zajęcia?
Zajęcia w ramach wszystkich zjazdów zaplanowane są od godz. 9:00 do godz. 16:55. (Dokładny plan zjazdów zostanie udostępniony na stronie i przesłany osobom przyjętym na studia).

20.08.2019 19:34:25

Przydatne linki

26.09.2018 17:31:46