POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Szkolenie „Rozwój posturalny a widzenie”Czytaj więcej »

ed.: 30.11.2022 16:18:49

utworzony.: 30-11-2022

Nowe szkolenie III stopnia. Skala oceny wrażliwości kompleksu ustno-twarzowego (SOWKUT)

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI

Termin: 20.01.2023
Czas trwania: 9.00-17.00
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia, ul. Majdańska 3/7B, Warszawa 

REJESTRACJA

Prowadzące: 

 • dr n. hum. Marta Wiśniewska - dr. n. hum. w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny: oligofrenopedagog, logopeda, instruktor senior i terapeuta metody integracji sensorycznej. N-el specjalista w SPS nr 213, wykładowca w APS im. M. Grzegorzewskiej i na Wydz. Polonistyki UW. Konsultantka w NPK SI przy PSTIS SI. Prowadzi prywatną praktykę. Autorka Profilu Sensorycznego Dziecka (PSD) – standaryzowanego narzędzia do oceny profilu sensorycznego dzieci z w wieku 3-10 lat, wielu książek i publikacji punktowanych. Wieloletni prezes PSTIS SI oraz redaktorka naczelna Integracji Sensorycznej.
 • mgr Aleksandra Kaczyńska - neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog, terapeuta ręki, terapeuta taktylny, terapeuta CNB J. Brondo Argentina-Cordoba, terapeuta RCM, ukończyła kurs NBAS, terapeuta NDT-Bobath

Program:

 1. Skala Oceny Wrażliwości Kompleksu Ustno-Twarzowego (SOWKUT) – wprowadzenie.
 2. Jak posługiwać się nowym narzędziem diagnostycznym – procedura krok po kroku. 
 3. Prezentacja badań naukowych – od wskazań badawczych do praktyki. 
 4. Diagnoza terapeutyczna z wykorzystaniem skali SOWKUT – wnioski i wskazania do pracy.
 5. Strategie diagnostyczno-terapeutyczne w oparciu o pracę ze Skalą. 

Koszt szkolenia: 1500 złotych 

W cenie szkolenia Uczestnicy otrzymują narzędzie SKALA OCENY WRAŻLIWOŚCI KOMPLEKSU USTNO-TWARZOWEGO (SOWKUT) wydane przez Pracownię Testów Psychologiczno-Pedagogicznych w Gdańsku, Gdańsk, 2022 r., certyfikat, materiały reklamowe Pracowni.

Szkolenie posiada patronat Pracowni Testów Psychologiczno-Pedagogicznych w Gdańsku

Dla kogo:

logopedzi, neurologopedzi, terapeuci SI, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, terapeuci karmienia, nauczyciele.

ed.: 25.11.2022 09:24:29

utworzony.: 24-11-2022

Webinar dr T. A. May-Benson


ed.: 25.10.2022 09:42:10

utworzony.: 25-10-2022

O nas

Naszym celem jest propagowanie wiedzy o integracji sensorycznej i jej wpływie na życie człowieka.

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI jest organizacją, której zadaniem jest skupienie terapeutów integracji sensorycznej wokół wyznaczonych celów. Naszym głównym celem jest propagowanie wiedzy z zakresu teorii i terapii integracji sensorycznej.

Środkiem do tego jest:

 • kształcenie nowych terapeutów,
 • podnoszenie kwalifikacji tych, którzy już nimi są,
 • propagowanie idei wczesnej interwencji, by zapobiegać dysfunkcjom integracji sensorycznej,
 • promowanie badań z zakresu dysfunkcji integracji sensorycznej,
 • prowadzenie działalności informacyjnej (wydawanie Kwartalnika Integracja Sensoryczna, publikowanie artykułów, wykłady dla profesjonalistów i rodziców).Obecnie Stowarzyszenie liczy około 800 Członków działających na terenie całej Polski. 
PSTIS jest w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych, nasz numer ewidencyjny:

2.14/00392/2018

PSTIS jest wpisane do bazy usług rozwojowych.

ed.: 21.06.2022 17:39:48

utworzony.: 21-06-2022