POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Zostań terapeutą SI

Uwaga!

Ostanie wolne miejsca na kurs II stopnia i ostatnia możliwość otrzymania certyfikatu terapeuty SI w tym roku!!!

Kurs rozpocznie się 14 listopada i potrwa do 29. Zajęcie odbywają się codziennie (włącznie z sobotą i niedzielą) od godz. 10 do 17. W zakresie kursu są także Polskie Standaryzowane Testy Integracji Sensorycznej.

Cena: 3750 pln

Gdzie: Stacjonarnie, Warszawa 04-088 ul. Majdańska 3 lok. 7B

Zapisy poprzez formularz: 
https://pstis.pl/pl/html/?str=podstrona_szkolenia-rejestracja&st=2

ed.: 22.10.2021 11:43:52

utworzony.: 22-10-2021

Pierwsze szkolenie z Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej

Drodzy Terapeuci !
W lipcu 2014 roku ruszył projekt, którego założeniem była poprawa standardów diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej. W skład zespołu weszli terapeuci-instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem: Zbigniew Przyrowski, Ewa Grzybowska, Małgorzata Dębińska-Pruchniak. Dzięki ciężkiej pracy i doświadczeniu tych osób została opracowana bateria testów, którą mamy przyjemność Państwu przedstawić jako PSTIS Polskie Standaryzowane Testy Integracji Sensorycznej.

Zapraszamy terapeutów – członków PSTIS na pierwsze szkolenie z Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej, które prowadzone będzie przez autorów testów: Zbigniewa Przyrowskiego, Ewę Grzybowską oraz Małgorzatę Dębińską-Pruchniak.

Gdzie - Siedziba PSTIS Majdańska 3/7B 04-088 Warszawa
Kiedy - 11.11–13.11.2021 od 9:00 do 17:00
Za ile - 999 PLN

Prosimy o wstrzymanie się z opłaceniem szkolenia do informacji o zakwalifikaniu się. Liczba miejsc ograniczona (30), kolejne zgłoszenia będą automatycznie wpisywane na listę rezerwową.

Zapisy poprzez formularz:

 zapisy na Polskie testy SI

ed.: 22.10.2021 11:42:58

utworzony.: 18-10-2021

Sensomotoryczna terapia widzenia

Zapraszamy terapeutów na kolejne planowane na styczeń szkolenie III stopnia! 

Formularz zgłoszeniowy – rejestracja

„Sensomotoryczna terapia widzenia”

Prowadząca: dr n.med. Agnieszka Rosa – pedagog, ortoptysta, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, autorka metody: Sensomotorycznej terapii widzenia©

Czas trwania: 4 dni, 40 godzin dydaktycznych + możliwość superwizji

Superwizja – termin ustalany w czasie kursu

Termin: 21-22.01.2022 i 28-29.01.2022

Superwizja – termin ustalany po kursie

Formuła: stacjonarnie

Liczba uczestników: max. 30 osób

Program kursu:

Część I

 1. Anatomia narządu wzroku
 2. Fizjologia i neurofizjologia widzenia
 3. Rozwój widzenia u dzieci w aspekcie sensomotorycznym
 4. Konsekwencje poznawczo-sensomotoryczne zaburzeń widzenia u dzieci
 5. Zależności wzrokowo-posturalne
 6. Warsztat: Diagnoza funkcji wzrokowych oraz procesu widzenia – prezentacja metod i technik oceniających widzenie oraz autorskiego narzędzia diagnozującego
 7. Diagnoza funkcji wzrokowych – analiza materiału filmowego

Część II

 1. Statyczna terapia funkcji wzrokowych
 2. Dynamiczna terapia funkcji wzrokowych
 3. Sensomotoryczna terapia widzenia
 4. Warsztat: Terapia funkcji wzrokowych- analiza materiału filmowego
 5. Warsztat: Praca w grupach – zastosowanie STW w pracy terapeuty SI


Cena: 1250 PLN brutto dla członków PSTIS SI

1650 PLN brutto dla osób spoza PSTIS SI

Dodatkowo odpłatna superwizja:

350 PLN dla członków PSTIS SI

390 PLN dla osób spoza PSTIS SI

(Członków Stowarzyszenia prosimy o wpisanie podczas rejestracji nr certyfikatu, a osoby spoza Stowarzyszenia prosimy o pominięcie tego pola bądź wpisanie zera)

*jest możliwość otrzymania faktury

Przy tej okazji uprzejmie informujemy, że zmieniły się numery naszych kont bankowych. Nowy numer konta dedykowanego wpłatom za kursy III stopnia:

Santander Bank Polska
45 1090 0088 0000 0001 4842 4631


Tematyka:

Kurs przygotowany jest dla pedagogów, tyflopedagogów, terapeutów pedagogicznych, ortoptystów, fizjoterapeutów, rehabilitantów wzrokowych, terapeutów integracji sensorycznej.

Szkolenie bazujące na autorskiej metodzie Sensomotoryczna terapia widzenia© pokazującej w jaki sposób łączyć różne metody pracy, w tym założeń integracji sensorycznej, terapii widzenia, stymulacji słuchowej.

Szkolenie pokazuje:

 • jak wykorzystać stymulację wzroku podczas zajęć integracji sensorycznej, fizjoterapii
 •  jak można wzbogacić o aspekt sensoryczny klasyczną terapię ortoptyczną
 •  jak pracować z dziećmi z trudnościami w uczeniu się czytania angażując zmysł wzroku, słuchu, przedsionkowy i proprioceptywny
 • jak stosować słuchawki  Forbrain® do treningu słuchowo-głosowego  podczas zajęć reedukacyjnych, terapii integracji sensorycznej, terapii widzenia
 • jak wykorzystywać testy i pomoce sensoRo® w diagnozie i terapii

Zajęcia są realizowane w formie wykład, warsztat, studium przypadku - praca z dzieckiem.


Udział w szkoleniu daje uprawnienia do prowadzenia zajęć z elementami metody Sensomotorycznej terapii widzenia©

Uczestnik otrzymuje:

 • komplet materiałów teoretycznych
 • materiały niezbędne do wykonania diagnozy w wersji podstawowej(Arkusz diagnozy funkcji wzrokowych u dziecka sensoRo®, przysłonka, linijka, fiksator)

Rejestracjahttps://pstis.pl/pl/html/?str=terapia-widzenia

ed.: 11.10.2021 10:31:42

utworzony.: 11-10-2021