POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Komunikat Zarządu PSTIS

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI

informuje, że Stowarzyszenie w żadnym zakresie nie współpracuje z Firmą Forum Media Polska oraz portalem Pracownia Integracji Sensorycznej przy organizacji II Ogólnopolskiego Kongresu Terapeutów SI. Informacje zawarte na stronie Kongresu są nieprawdziwe i nie zostały uzgodnione ze Stowarzyszeniem.


Zarząd PSTIS


ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ

organizowaną przez:

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI

20 maja 2017 r. 
Klasyfikacja, diagnoza i terapia procesów przetwarzania sensorycznego.

Modele klasyfikacji. Narzędzia badawcze i diagnostyczne. Implikacje do praktyki terapeutycznej.

Uczestnicy będą mieli okazję poznać najnowsze przesłanki teoretyczne integracji sensorycznej oraz ich zastosowanie w praktyce, między innymi dzięki instuktorom – nauczycielom integracji sensorycznej: Magdalenie Okrzasie i dr Marcie Wiśniewskiej

Wkrótce zapisy oraz program Konferencji.

w imieniu Zarządu

Jolanta Kazanowska - prezes

05.12.2016 23:32:47

O nas

Naszym celem jest propagowanie wiedzy o integracji sensorycznej i jej wpływie na życie człowieka.

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI jest organizacją, której zadaniem jest skupienie terapeutów integracji sensorycznej wokół wyznaczonych celów. Naszym głównym celem jest propagowanie wiedzy z zakresu teorii i terapii integracji sensorycznej.

Środkiem do tego jest:

  • kształcenie nowych terapeutów,
  • podnoszenie kwalifikacji tych, którzy już nimi są,
  • propagowanie idei wczesnej interwencji, by zapobiegać dysfunkcjom integracji sensorycznej,
  • promowanie badań z zakresu dysfunkcji integracji sensorycznej,
  • prowadzenie działalności informacyjnej (wydawanie Kwartalnika Integracja Sensoryczna, publikowanie artykułów, wykłady dla profesjonalistów i rodziców).
Obecnie Stowarzyszenie liczy ponad 900 Członków działających na terenie całej Polski.


11.09.2016 00:25:31