POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Walne zebranie

ZARZĄD POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SI

na podst. art. 16 ust. 1 Statutu PSTIS zwołuje

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

na dzień 04 czerwca 2016 roku, godz. 10.00. II termin - godzina 10.15

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, ul. Bobrowiecka 9 budynek A, Warszawa

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA:

 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu PSTIS za okres: VI. 2015 - VI. 2016
  a. Sprawozdanie Prezesa
  b. Sprawozdanie Skarbnika (za 2015 rok)
  c. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  d. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 2.  Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań
 3.  Przedstawienie proponowanych zmian w treści Statutu PSTIS i głosowanie nad ich wprowadzeniem (pobierz pdf z projektem zmian)
 4. Wybory Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
 5. Przerwa kawowa
 6. Ogłoszenie wyników wyborów
 7. Wykłady prof. Ewy Pisuli oraz dr Krystyny Rymarczyk

  „Autyzm czy nie autyzm – o autyzmie u dziewczynek i o szerszym fenotypie autyzmu”. 
  „Pozytywne i negatywne aspekty plastyczności mózgowej.”

 8. Prezentacja i głosowanie nad Kodeksem i standardami terapii SI (pobierz projekt kodeksu)
 9. Sprawy różne, wolne wnioski

Zarząd PSTIS 

Prosimy pamiętać o zabraniu kuponu na loterię!

25.05.2016 11:28:05

 
 

Współpracują z nami

ADESSE - Centrum Logopedyczne
Empis - sprzęt terapeutyczny 
Reedukacja - serwis pedagogiczny 
Wcześniak
Fundacja Przyjaciel 
EgoSelect Akademia Terapeuty 
Księgarnia Akademicka 
Oditis
Harmonia
Sotis
każde dziecko
Ateneum
Impuls