POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

2. Rodzinne Spotkanie z Integracją Sensoryczną ONLINE

W niedzielę 6 września 2020 r. o godz. 10 odbyła się 2 edycja Rodzinnego Spotkania z Integracją Sensoryczną.

W harmonogramie wydarzenia znalazły się, warsztaty sensoplastyczne dla różnych grup wiekowych dzieci, warszaty sensomuzyczne dla dzieci, warsztaty kulinarne dla rodziców i dzieci, zajęcia wspomagające koordynację (min. Tai Chi), warsztaty zapachowe, eksperckie wykłady terapeutów integracji sensorycznej: Pani Jolanty Kazanowskiej, Pani Elżbiety Ekert i Pana Marcina Targońskiego  oraz dietetyka: Pani Olgi Barbarskiej. Przygotowaliśmy także konkurs z nagrodami dla wszystkich zainteresowanych.

16.09.2020 10:14:56

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze – nowy Zarząd

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy, że w sobotę 20 czerwca 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
W wyniku głosowania ustalono nowy skład zarządu Stowarzyszenia:

Prezes: Pani Jolanta Kazanowska
Wiceprezes: Pan Marcin Targoński
Skarbnik: Pani Irena Olbryś
Członek zarządu: Pani Elżbieta Ekert
Sekretarz: Pani Patrycja Ostrowska

Za dotychczasowe zaangażowanie i włożony wysiłek w działalność Stowarzyszenia składamy wyrazy wdzięczności na ręce Pani Marty Illukiewicz, Pani Ewy Grzybowskiej oraz Pani Marty Perekitko.
Gratulujemy i życzymy powodzenia!

22.06.2020 15:46:34

Zalecenia dla terapeutów w czasie pandemii

Szanowni Państwo,

wszyscy obserwujemy bardzo dynamiczną i niepewna sytuację związaną z pandemią COWID-19. Wiele rekomendacji traci aktualizację z dnia na dzień. 

Przekazując Państwu nasze sugestie pragniemy podkreślić, że poza tego typu regulacjami nadrzędną rolę ma aktualnie obowiązujące prawo. 

Mamy nadzieję, że kierując się wewnętrznymi regulaminami tworzonymi przez podmioty medyczne i oświatowe oferujące terapię integracji sensorycznej, zyskacie Państwo uzupełniającą podpowiedź efektywnej ochrony.

w imieniu zarządu PSTIS SI
Jolanta Kazanowska - prezesRekomendacja Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI dla terapeutów SI  
W CZASIE PANDEMII COVID-19

1.  Preselekcja pacjentów. Telefoniczne umówienie wizyty 

A.  Udzielenie niezbędnych informacji dotyczących zasad bezpiecznego korzystania z usług gabinetu terapii SI

B. Przeprowadzenie wywiadu o stanie zdrowia pacjenta i osób pozostających w jego najbliższym otoczeniu.

C . Ustalenie terminu wizyty  

D. W sytuacji zaistnienia podejrzenia o możliwym zakażeniu  dziecka, opiekuna czy osób z najbliższego otoczenia, wizyta nie może zostać zrealizowana. (Dodatni wywiad epidemiologiczny)

E. Grafik przyjmowania pacjentów należy układać tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się pacjentów w poczekalni. W miarę możliwości zachować 30 minutowe przerwy pomiędzy pacjentami. 

F. Pacjent umawiany jest na konkretną godzinę i zobowiązywany do punktualności

G. Odległość osób przebywających w jednym pomieszczeniu to minimum 2 m

H. W przypadku wykonywania diagnozy rekomenduje się przeprowadzić wywiad z rodzicem badanego dziecka przekazując drogą elektroniczną do wypełnienia formularz wywiadu oraz formularze sensomotoryczne.

2. Wizyta pacjenta

A. Dziecko przynosi strój do przebrania się przed zajęciami.

B. Terapeuta przyjmuje pacjenta ubrany w środki ochrony indywidualnej.

C. Przed wejściem do gabinetu,  należy umożliwić opiekunowi i dziecku umycie lub dezynfekcję rąk.  

D. Następnie należy zmierzyć temperaturę dziecka i opiekuna. Dziecku może towarzyszyć tylko 1 opiekun . Opiekun cały czas używa w maseczki

E. Przed zajęciami rodzic/opiekun aktualizuje i podpisuje wywiad w kierunku COVID-19.

F. Po zakończeniu terapii należy umożliwić opiekunowi i dziecku umycie  lub dezynfekcję rąk.

 G. Terapeuta po każdej wizycie pacjenta dokonuje wymiany lub dezynfekcji  użytych środków ochrony indywidualnej, myje i dezynfekuje ręce.

 H. Po każdej wizycie pacjenta, terapeuta dezynfekuje sprzęt SI oraz wietrzy salę

  I. Zaleca się co najmniej 2 x dziennie dezynfekować poczekalnie, klamki , blaty, dozowniki itp.

3. Zalecenia ogólne:

A. ograniczeniepowierzchni użytkowanej np. przez wydzielenie strefy parawanem, co pozwoli na ograniczenie obszaru dezynfekcji (dotyczy dużych gabinetów/sal terapii SI

B. sugeruje się korzystanie wyłącznie z pomocy łatwo poddających się odkażaniu, tj. przedmiotów plastikowych, pokrytych skajem, bądź innym spełniającym powyższy warunek materiałem.

C. pozostałe pomoce, np. hamak, helikopter mogą być wykorzystane w pracy tylko z jednym dzieckiem danego dnia, a następnie poddane praniu (czyszczeniu chemicznemu).

D. deskę rotacyjną i inne przedmioty, których pokrycie utrudnia właściwą dezynfekcję należy każdorazowo foliować.


📄 pobierz w pliku PDF

12.05.2020 10:39:19

Siedziba Stowarzyszenia bez aktywności

Szanowni Państwo.

Jako odpowiedzialne społecznie Stowarzyszenie jesteśmy świadomi zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce, dlatego w trosce o Państwa i naszych pracowników zdrowie oraz bezpieczeństwo podjęliśmy decyzję o zawieszeniu do odwołania wszystkich aktywności realizowanych w naszej siedzibie w Warszawie.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub/i mailowego.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o nowych ustaleniach i nowych terminach konsultacji, zajęć, spotkań, kroki te jednak uzależniamy od decyzji na szczeblu państwowym.

Dziękujemy za Państwa zrozumienie.

Życzymy zdrowia i spokoju.
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI

17.04.2020 14:31:59

O nas

Naszym celem jest propagowanie wiedzy o integracji sensorycznej i jej wpływie na życie człowieka.

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI jest organizacją, której zadaniem jest skupienie terapeutów integracji sensorycznej wokół wyznaczonych celów. Naszym głównym celem jest propagowanie wiedzy z zakresu teorii i terapii integracji sensorycznej.

Środkiem do tego jest:

  • kształcenie nowych terapeutów,
  • podnoszenie kwalifikacji tych, którzy już nimi są,
  • propagowanie idei wczesnej interwencji, by zapobiegać dysfunkcjom integracji sensorycznej,
  • promowanie badań z zakresu dysfunkcji integracji sensorycznej,
  • prowadzenie działalności informacyjnej (wydawanie Kwartalnika Integracja Sensoryczna, publikowanie artykułów, wykłady dla profesjonalistów i rodziców).
Obecnie Stowarzyszenie liczy około 800 Członków działających na terenie całej Polski. 
PSTIS jest w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych, nasz numer ewidencyjny:

2.14/00392/2018

PSTIS jest wpisane do bazy usług rozwojowych.

PSTIS - członkowie na szkoleniu

03.03.2020 21:48:31