POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że PSTIS znajduje się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych! Nasz numer ewidencyjny:

2.14/00392/2018

PSTIS jest wpisane do bazy usług rozwojowych.

22.11.2018 18:07:49

Klasyczna praca A. Jean Ayres

PSTIS objęło patronatem książkę wydawnictwa Harmonia „Integracja sensoryczna a zaburzenia uczenia się”. 
Praca prezentuje klasyczną teorię A. Jean Ayres według której dezorganizacja integracji sensorycznej stanowi przyczynę trudności w nauce. Terapia tych zaburzeń kładąca nacisk na integrację sensoryczną to szczególna strategia – nie skupia się bowiem na nauce konkretnych umiejętności, takich jak dopasowywanie bodźców wzrokowych, zapamiętywanie sekwencji dźwięków, rysowanie linii czy też opanowywanie podstaw programowych. Jej celem jest rozwijanie mózgu w taki sposób, by był on w stanie nauczyć się samodzielnego radzenia sobie z zadaniami.

Polecamy!

https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/INTEGRACJA-...
Klasyczna praca A. Jean Ayres

11.10.2018 11:01:14

Kurs I i II stopnia w ramach studiów kwalifikacyjnych

Szanowni Państwo,
biorąc pod uwagę duże zainteresowanie szkoleniami I i II stopnia i długą listę oczekujących, informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na najbliższą edycję kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu Integracji Sensorycznej w Ateneum – Wyższej Szkole w Gdańsku.
Studia te objęte są patronatem PSTIS.

W trakcie zajęć słuchacze uczestniczą w kursie I i II stopnia.
Ukończenie kursu II stopnia kończy się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu terapeuty SI, co daje uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii SI.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych daje uprawnienia do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych, czy terapeutycznych. 


Szczegółowe informacje i zapisy na studia na stronie Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Zapraszamy!

01.10.2018 16:05:41

Cel organizacji studiów kwalifikacyjnych

Program kwalifikacyjnych studiów podyplomowych (INTEGRACJA SENSORYCZA - METODYKA DIAGNOZY I TERAPII dla terapeutów,  którzy ukończyli szkolenie II st. w PSTIS) uwzględnia zagadnienia i ich zakres przekazywany uczestnikom kursów I i II st. organizowanych przez PSTIS.
Certyfikaty wystawiane terapeutom kończącym kursy (I, II stopnia) w PSTIS są ważne, nie tracą uprawnień.
„Terapeuta SI” to nie zawód a tytuł, który wskazuje na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez osobę pracującą z pacjentami, np. fizjoterapeutę, logopedę ale także nauczyciela, pedagoga, wykwalifikowanych specjalistów pracujących w placówkach różnego typu, także w szkołach (w tym w szkołach publicznych). 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. (Dz.U.2017 poz. 1575) wprowadza niemałe zamieszanie. Nie ma jasnej interpretacji nowych przepisów. Tym bardziej nie wiadomo, jak zinterpretować nowe przepisy w kontekście zatrudnienia terapeuty SI w szkole publicznej.
Stąd też w Stowarzyszeniu zrodził się pomysł aby umożliwić Terapeutom, którzy ukończyli kurs II st. w PSTIS, zdobycie świadectwa ukończenia studiów, które będzie spełniało wymogi określone w Rozporządzeniu, dotyczące zatrudniania w szkolnictwie osób z wykształceniem wyższym.
Studia (INTEGRACJA SENSORYCZA - METODYKA DIAGNOZY I TERAPII) są  propozycją poszerzenia, uzupełnienia wiedzy zdobytej na kursach (I i II st. organizowanych przez PSTIS) i jednocześnie możliwością uzyskania świadectwa ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu diagnozy i terapii SI.
Jeżeli propozycja spotka się z zainteresowaniem Terapeutów posiadających certyfikat II st. uzyskany w PSTIS, będą realizowane kolejne edycje studiów (w Warszawie i innych miastach). 

26.09.2018 14:41:24

Oferta studiów podyplomowych

INTEGRACJA SENSORYCZNA – METODYKA DIAGNOZY I TERAPII

REKRUTACJA »

PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE dla terapeutów integracji sensorycznej posiadających certyfikat PSTIS

PIERWSZA EDYCJA W WARSZAWIE 

Wymagania dla kandydatów:

  1. Posiadanie przygotowania pedagogicznego (zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575)  lub  kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131).
  2. Wykształcenie wyższe - magisterskie.
  3. Kurs IIº Integracji Sensorycznej (ukończony w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej).

II semestry - 270 godz.

Pierwszy zjazd zaplanowany jest na 27-28 października 2018 r.

OPŁATY:
2.000 zł za semestr lub 410 zł miesięcznie

Pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają członkowie PSTIS.
Kolejnym kryterium jest kolejność wpłat. 

Wśród wykładowców: Instruktorzy PSTIS (między innymi dr Marta Wiśniewska); znani i doświadczeni specjaliści (między innymi Izabela Gelleta)

Absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie  INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - METODYKI DIAGNOZY I TERAPII otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez  Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS. 

Szkoła Wyższa ATENEUM w Gdańsku

Logo Ateneum

www.ateneum.edu.pl


Informacje i obsługa studiów z ramienia PSTIS:
Agnieszka Wincenciak
tel. 512 373 434 (tylko w godz. 12-16 pn.-pt.)


24.09.2018 20:12:53

Wypełnij Deklarację on-line

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z uprzejmą prośbą do tych wszystkich naszych członków, którzy NIE wypełniali deklaracji członkowskiej on-line lub wypełniali ją wcześniej niż dwa lata temu o jej uzupełnienie. Nie jest to oczywiście obowiązkowe ale będzie dla nas bardzo pomocne!

Osoby, które wypełniały Deklarację w 2018, 2017 lub 2016 roku na stronie pstis.pl nie muszą oczywiście tego robić powtórnie.


Dlaczego to dla nas ważne?
  • Wysyłanie zawiadomień o walnych zebraniach Stowarzyszenia listem poleconym powoduje duże koszty i wymaga nakładu pracy co skutkuje zwiększeniem składek członkowskich... Aby tego uniknąć chcemy wysyłać zawiadomienia elektronicznie – na to potrzebujemy Twojej zgody zawartej w Deklaracji.
  • Chcemy uzupełnić bazę certyfikatów PSTIS, które były wydawane przed 2010 r. Pozwoli to uprościć zapisy na szkolenia 3 stopnia, rejestracje gabinetów SI oraz ewidencję składek. 
Dziękujemy za pomoc i jeszcze raz zachęcamy do wypełnienia Deklaracji on-line!

Zarząd PSTIS

11.09.2018 19:27:45