POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Szkolenia dla Terapeutów Integracji Sensorycznej – informacje


Nowe terminy i tematy szkoleń III st. są również podawane w aktualnościach, na stronie głównej oraz na naszym profilu na facebooku. Zapraszamy do śledzenia tych kanałów informacji.

Nr konta dla wpłat za szkolenia III stopnia znajdziesz na stronie KONTAKT

ed.: 07.09.2022 18:14:19

utworzony.: 16-05-2013

Rozwój posturalny, a widzenie

Termin: 21-22.01.2023
Cena: 599 zł
Prowadzące: mgr Aleksandra Tora, mgr Zofia Owczarek
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia, ul. Majdańska 3/7B, Warszawa 


Aleksandra Tora – fizjoterapeuta dziecięcy, terapeuta NDT-Bobath (Basic iBaby), Terapeuta Powięziowy ukierunkowany na funkcję, Terapeuta Ręki. Praktykę zawodową rozpoczęła ponad 20 lat temu w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Jaworzu, a następnie w Centrum Rehabilitacji Dzieci „Nadzieja” w Bielsku-Białej. Pracowała także w Punkcie Wczesnej Interwencji przy PSOUU w Cieszynie oraz Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych. Obecnie prowadzi Gabinet Fizjoterapii Dziecięcej TOROWANIE w Skoczowie oraz współpracuje z Przedszkolem Terapeutycznym „Słoneczna Kraina” w Cieszynie. Praktyka zawodowa obejmuje diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju psycho-ruchowego. W pracy terapeutycznej kładzie nacisk na dobrą współpracę z rodzicami dzieci uczestniczących w terapii. 
Na co dzień pasjonatka jeździectwa.

Program:

Sobota:

1. Rozwój ruchowy dziecka  do 2 roku życia: ocena rozwoju małego dziecka – (praktyka, filmy)

2. Rozwój widzenia od urodzenia do 3 r.ż (filmy, zdjęcia)

 • budowa gałki ocznej i drogi wzrokowej
 • omówienie funkcji wzrokowych: ostrość, ruchy oczu, konwergencja, akomodacja, widzenie obuoczne
 • zalecenia europejskie i amerykańskie ws badań wzroku

3. Nieprawidłowy rozwój ruchowy do 3 roku życia

 • asymetria
 • obniżone napięcie mięśniowego
 • wady postawy

4.  Zaburzenia widzenia u dzieci

 • Czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń widzenia u dzieci                       
 • Wady wzroku
 • Niedowidzenie, zez

Niedziela

1. Diagnoza ruchowa małego dziecka

 • badanie odruchów – teoria
 • obserwacja dziecka (filmy)
 • ocena napięcia mięśniowego  (ocena postawy na sobie) prawidłowości i nieprawidłowości ) - aproksymacja

2. Diagnoza wzrokowa dziecka do 3 roku życia

 • Wywiad
 • Badanie ostrości wzroku
 • Badanie ustawienia oczu, ruchomości gałek ocznych, konwergencji
 • Obserwacja wielkości i reaktywności źrenicy
 • Wady refrakcji
 • Test fuzji motorycznej
 • Wrażliwość na kontrast

3. Terapia małego dziecka

 • prawidłowa pielęgnacja wg metody NDT-Bobath (praktyka i film)
 • obserwacja małego dziecka w spontanicznej aktywności (praktyka, teoria, filmy)
 • praca z dziećmi na sprzętach do terapii SI (praktyka)

4. Wpływ ruchu oczu na organizację całego ciała (ćwiczenia)

ed.: 01.12.2022 22:58:53

utworzony.: 30-11-2022

Skala oceny wrażliwości kompleksu ustno-twarzowego (SOWKUT)

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI

Termin: 20.01.2023
Czas trwania: 9.00-17.00
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia, ul. Majdańska 3/7B, Warszawa

REJESTRACJA

Prowadzące: 

 • dr n. hum. Marta Wiśniewska - dr. n. hum. w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny: oligofrenopedagog, logopeda, instruktor senior i terapeuta metody integracji sensorycznej. N-el specjalista w SPS nr 213, wykładowca w APS im. M. Grzegorzewskiej i na Wydz. Polonistyki UW. Konsultantka w NPK SI przy PSTIS SI. Prowadzi prywatną praktykę. Autorka Profilu Sensorycznego Dziecka (PSD) – standaryzowanego narzędzia do oceny profilu sensorycznego dzieci z w wieku 3-10 lat, wielu książek i publikacji punktowanych. Wieloletni prezes PSTIS SI oraz redaktorka naczelna Integracji Sensorycznej.
 • mgr Aleksandra Kaczyńska - neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog, terapeuta ręki, terapeuta taktylny, terapeuta CNB J. Brondo Argentina-Cordoba, terapeuta RCM, ukończyła kurs NBAS, terapeuta NDT-Bobath

Program:

 1. Skala Oceny Wrażliwości Kompleksu Ustno-Twarzowego (SOWKUT) – wprowadzenie.
 2. Jak posługiwać się nowym narzędziem diagnostycznym – procedura krok po kroku. 
 3. Prezentacja badań naukowych – od wskazań badawczych do praktyki. 
 4. Diagnoza terapeutyczna z wykorzystaniem skali SOWKUT – wnioski i wskazania do pracy.
 5. Strategie diagnostyczno-terapeutyczne w oparciu o pracę ze Skalą. 

Koszt szkolenia: 1500 złotych 

W cenie szkolenia Uczestnicy otrzymują narzędzie SKALA OCENY WRAŻLIWOŚCI KOMPLEKSU USTNO-TWARZOWEGO (SOWKUT) wydane przez Pracownię Testów Psychologiczno-Pedagogicznych w Gdańsku, Gdańsk, 2022 r., certyfikat, materiały reklamowe Pracowni.

Szkolenie posiada patronat Pracowni Testów Psychologiczno-Pedagogicznych w Gdańsku

Dla kogo:

logopedzi, neurologopedzi, terapeuci SI, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, terapeuci karmienia, nauczyciele.

ed.: 25.11.2022 09:25:18

utworzony.: 09-11-2022

Webinar dr T. A. May-Benson

Uwaga! Termin listopadowy szkolenia jest nieaktualny. Nowy termin jest planowany na luty 2023.

Kurs ONLINE "Metoda integracji sensorycznej w pracy z osobami z niepełnosprawnością – wprowadzenie"!

W trakcie kursu omówimy wprowadzenie do interwencji metodą integracji sensorycznej stosowanej u osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym autyzmem i niepełnosprawnościami rozwojowymi. Podkreślimy sposoby stosowania zasad integracji sensorycznej u nastolatków i osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Nauka będzie wspomagana wykładami, prezentacjami filmów oraz studiami przypadków.

Czas: luty 2023 - dokładny termin podamy wkrótce!
Miejsce: online, webinar NIE będzie nagrywany
Cena:
790 zł – osoby niezrzeszone
646 zł – członkowie PSTIS
Harmonogram kursu:
14:00-14:30 Rejestracja
14:30-16:00 Teoria integracji sensorycznej – podstawy
16:00-16:15 Przerwa
16:15-18:00 Czynniki związane z dysfunkcjami integracji sensorycznej w trakcie życia
człowieka oraz u osób z niepełnosprawnościami
18:00-19:30 Lunch
19:30-20:45 Związek pomiędzy zachowaniami a integracją sensoryczną
20:45-21:00 Przerwa
21:00-21:30 Zasad projektowania diety sensorycznej. Pytania i odpowiedzi

Cele kształcenia:
Po ukończeniu kursu uczestnik:
– będzie rozumiał podstawy teorii integracji sensorycznej,
– będzie w stanie zidentyfikować sensoryczne podstawy zachowań nieadaptacyjnych,
– będzie w stanie napisać kompleksowy program diety sensorycznej dla osób z niepełnosprawnościami.
Liczba godzin szkolenia: 6 godzin
Poziom: Wprowadzający, odpowiedni dla terapeutów, fizjoterapeutów i ich asystentów, terapeutów mowy, nauczycieli i pomocy nauczycieli

O prelegencie:dr Teresa A. May-Benson, zarejestrowany i licencjonowany terapeuta zajęciowy (OTR/L), członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej (FAOTA), właściciel i Prezes Zarządu TMB Education oraz OTR, Inc. jest znanym na całym świecie wykładowcą i badaczem w dziedzinie teorii integracji sensorycznej i interwencji.  Jest autorem licznych rozdziałów w publikacjach oraz artykułów dotyczących praksji i integracji sensorycznej. Rozprawę doktorską poświęciła praksji koncepcyjnej.  Dr May-Benson posiada zróżnicowane doświadczenie w pracy klinicznej, uzyskane w szkołach prywatnych i publicznych, jak również w ramach prywatnej praktyki.  

Aktywnie prowadzi badania związane z integracją sensoryczną. Jest byłym Dyrektorem Zarządzającym Centrum Badań nad Przetwarzaniem Sensorycznym (Sensory Processing Research Center) fundacji non-profit Spiral Foundation.  Członek Towarzystwa Badań nad Integracją Sensoryczną (Sensory Integration Reserach Collaborative, SIRC), grupy znanym badaczy i edukatorów promujących odkrycia w zakresie integracji sensorycznej.  W ramach pracy edukatora pełniła funkcję adiunkta na Uniwersytecie Tufts, Uniwersytecie Indianapolis oraz Uniwersytecie Widenera.  

Jej zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach autyzmu, w szczególności u starszych uczniów i osób dorosłych. Posiada szerokie doświadczenie terapeutyczne w pracy z takimi osobami.  Dr May-Benson uzyskała tytuł licencjata na Uniwersytecie Stanu Ohio. Magisterium dotyczące integracji sensorycznej i terapii w ramach systemu szkolnictwa ukończyła na Uniwersytecie w Bostonie.  Była członkiem ds. zdrowia matki i dziecka programu doktorskiego w ramach studiów terapeutycznych na Uniwersytecie w Bostonie.  Za swoje prace nad praksją koncepcyjną otrzymała nagrodę Virgina Scardinia Award of Excellence od Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapeutów Zajęciowych.  Jest również laureatem nagrody Alice Bachman Clinician Award przyznawanej przez Sieć Terapeutów Pediatrycznych (Pediatric Therapy Network) oraz nagrody Catherine Trombly Award przyznawanej przez Stowarzyszenie Terapeutów Zajęciowych Stanu Massachussets (Massachusetts Association of Occupational Therapists), które otrzymała w uznaniu za swoje działania w charakterze badacza, klinicysty i instruktora.  Jest członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej (American Occupational Therapy Association).

ed.: 18.11.2022 12:32:23

utworzony.: 25-10-2022

Podstawy neuroanatomii. Struktura i funkcje mózgu. Cykl wykładów online.

Prowadząca: Krystyna Rymarczyk 

prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Warszawie, dr hab. n. społecznych, dr n. biologicznych, neuropsycholog.

Opis kursu:
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi informacjami na temat neuroanatomii (budowy układu nerwowego) oraz funkcji poszczególnych struktur układu nerwowego.
Kurs stanowi całość. Nie można wykupić dostępu do poszczególnych spotkań.

Czas trwania: 7 wykładów po 3 godziny dydaktyczne każdy, łącznie 21 godzin dydaktycznych
Termin: środy – godz. 18-20.30 co 2 tygodnie
Początek: 21.09.2022, kolejne spotkania: 5.10.2022, 19.10.2022, 2.11.2022, 16.11.2022, 30.11.2022, 14.12.2022
Materiały – tematycznie związane ze szkoleniem oraz literatura
Informacje techniczne: szkolenie odbędzie się online na platformie ZOOM – wymagane jest: 
 • zainstalowanie na komputerze/telefonie programu ZOOM
 • posiadanie konta na portalu zoom.us
Nagranie ze spotkania będzie można odsłuchać w ciągu 4 dni od jego daty – do oglądania wideo program zoom i konto nie są wymagane.

Cena: 999 złotych   

ed.: 06.10.2022 18:20:19

utworzony.: 07-09-2022

Polskie Testy SI

W lipcu 2014 roku ruszył projekt, którego założeniem była poprawa standardów diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej. W skład zespołu weszli terapeuci-instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem: Zbigniew Przyrowski, Ewa Grzybowska, Małgorzata Dębińska-Pruchniak. Dzięki ciężkiej pracy i doświadczeniu tych osób została opracowana bateria testów, którą mamy przyjemność Państwu przedstawić na szkoleniu. 

Program kursu opracowany został dla terapeutów posiadających uprawnienia do diagnozy Testami południowo-kalifornijskimi.

Koszt: 999 PLN.

Miejsce: W formie stacjonarnej w siedzibie PSTIS (ul. Majdańska 3 lok 7B, Warszawa) lub dla edycji wyjazdowych: Bielsko-Biała


FORMULARZ REJESTRACYJNY: 

https://pstis.pl/pl/html/?str=polskie-testy

Uwaga!

Uczestnicy szkolenia z Polskich Testów oraz kursu 2 stopnia SI otrzymują podczas zajęć testy i arkusze do badań.

Do samodzielnego posługiwania się Polskimi Standaryzowanymi Testami Integracji Sensorycznej, po ukończeniu kursu, niezbędne są standaryzowane pomoce (krzesło obrotowe, kładki, tacki i przesłona), które można zakupić osobno we własnym zakresie. Podczas kursu pomoce te są zapewnione przez Organizatora.

Zamówienia na pomoce można dokonać na stronie www.empis.pl

ed.: 19.08.2022 11:36:16

utworzony.: 11-04-2022

Konsultacje diagnostyczne

2 godzinne spotkanie, którego celem jest wsparcie rozumowania klinicznego absolwentów szkoleń II st. organizowanych w PSTIS SI w obszarze diagnozy i terapii SI.

Cena: 300zł.
Cena obejmuje: 60 minutową analizę diagnozy pisemnej jednego pacjenta (dane z wywiadu, dane z innych narzędzi badawczych, wyniki badań testowych, wyniki prób klinicznych, analiza własna uzyskanych danych) przesłanej do konsultanta drogą elektroniczną na adres mailowy (marta1.wisniewska@wp.pl) oraz 60 minutową rozmowę tel./on-line z konsultantem (łącznie 120 minut). 
Prowadząca: dr Marta Wiśniewska

Kontakt w sprawach formalnych: a.pisniak@pstis.pl

ed.: 21.09.2022 16:16:12

utworzony.: 08-05-2022

Kurs doskonalący z zakresu integracji sensorycznej.

Kurs ma na celu zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu procesów diagnostycznych i terapeutycznych integracji sensorycznej.
 1. Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Zaświadczenie, certyfikat, dyplom ukończenia danej formy kształcenia.

 1. Formuła szkolenia:

Stacjonarnie w siedzibie PSTIS ul. Majdańska 3 lok 7B, 04-088 Warszawa.

Kurs będzie miał formułę warsztatową z aktywnym udziałem Uczestników.

 1. Czas trwania kursu: 10.00-16.45, łącznie 27 godzin
  Najbliższy termin: 16-18.12.2022
 1. Prowadzący: mgr J. Smorczewska, dr M. Wiśniewska
 2. Zakończenie:
  Kurs zakończy się egzaminem! Do którego uprawnia 100% obecności. Pozytywne zdanie egzaminu gwarantuje uzyskanie zaświadczenia wydanego przez PSTIS SI oraz możliwość przystąpienia do stowarzyszenia. 
 3. Tematyka:

Blok A) dzień I – prowadząca dr Marta Wiśniewska

 1. Budowa i działanie ośrodkowego układu nerwowego – wybrane informacje.
 2. Budowa i działanie systemów sensorycznych – wybrane informacje.
 3. Zaburzenia integracji sensorycznej w różnych populacjach.
 4. Dieta sensoryczna – podstawowe informacje. 

Blok B) dzień II – prowadząca: mgr Justyna Smorczewska

 1. Egzamin teoretyczny – test dot. Zagadnień z Bloku A
 2. Metody diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej.
 1. Testy – pokaz, komentarz.
 2. Obserwacja Kliniczna – pokaz, komentarz, ćwiczenia.
 3. Przegląd narzędzi – arkusze, skale, profile.

Blok C) dzień III – prowadzące: mgr Justyna Smorczewska, dr Marta Wiśniewska

 1. Opracowywanie raportów diagnostycznych.
 2. Analiza przypadku wraz z rozumowaniem klinicznym.
 3. Egzamin praktyczny. 

Koszt: 650 zł

Rejestracjahttps://pstis.pl/pl/html/?str=kurs-doskonalacy

ed.: 22.07.2022 17:56:54

utworzony.: 19-05-2022

Webinar prof. Krystyny Rymarczyk – Mózgowe podłoże rozwoju dziecka

Od 1 lipca dostępny jest w postaci kursu wideo cykl wykładów prof. Krystyny Rymarczyk z jesiennego cyklu ! Pełny zestaw zawiera pasjonujących prelekcji z całościowym omówieniem wszystkich zagadnień uwzględniających najnowsze osiągnięcia współczesnej nauki. 

Mózgowe podłoże rozwoju dziecka – 20 godzin 

Dostęp do 10 wykładów online można wykupić na stronie:

ed.: 15.09.2022 13:34:31

utworzony.: 15-09-2022