POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Warsztaty edukacyjne dla rodziców – podstawy SI

Termin: 16.10.2019 rok (środa) g. 16.30-19.30
Miejsce: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI,
ul. Majdańska 3 lok.7B, Warszawa-Grochów (Osiedle Majdańska)

Opłata: 20 zł od uczestnika, wszyscy otrzymują materiały informacyjne.

nr konta do przelewu:

13 8011 0008 0000 0093 4943 0003

⚠️ Prosimy dokładnie opisać za jaką osobę jest robiony przelew!


Program:

1. Teoria integracji sensorycznej:

Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej.

 1. „Uczymy się przez zmysły” – jak uczy się mózg (założenia SI).
 2. Czynniki predysponujące do deficytów SI.
 3. Jak oceniamy przebieg procesu integracji sensorycznej – rozpoznawanie deficytów, metody i techniki diagnostyczne (testy, skale, obserwacja).
 4. „Naukowa zabawa”, czyli sesje terapeutyczne prowadzone metodą SI - prezentacja krótkich filmów.
 5. Skuteczność terapii integracji sensorycznej.

2. Deficyty integracji sensorycznej

 1. Omówienie wybranych deficytów integracji sensorycznej.
 2. Jak wspomagać rozwój procesów integracji sensoryczno-motorycznej w warunkach domowych.
 3. Prezentacja zastępczych technik terapeutycznych oraz domowego instrumentarium.
 4. Przekazanie uczestnikom literatury oraz materiałów informacyjnych.
 5. Dyskusja i pytania.

Warsztaty dofinansowuje: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej

08.10.2019 20:31:20

Osoba prowadząca: Marta Wiśniewska

  

dr n. humanistycznych w zakresie pedagogiki
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej

Prelegent na Konferencji Naukowej PSTIS w 2017 i 2018 r.

Pedagog specjalny – oligofrenopedagog, logopeda, nauczyciel-specjalista w SPS 213 w W-wie, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w W-wie, konsultant w ośrodku In-Senti oraz w Nieodpłatnym Punkcie Konsultacyjnym przy PSTIS. Jest autorką wielu publikacji poświęconych diagnozie i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym publikacji punktowanych (Psychiatria – Medycyna Praktyczna, Pediatra Polska, Postępy Neonatologii) oraz książek:

 • "Dyspraktyczna Łucja" (wyd. EMPIS, 2018);
 • "Karty do ćwiczeń posturalnych" (wyd. Harmonia, 2017);
 • "Uczymy się mówić. Materiały do alternatywnych i wspomagających metod komunikacji" (wyd. Harmonia, 2017);
 • „Ćwiczenia językowe. Propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej. Część druga. ” (wyd. Harmonia, 2016);
 • "Sensoryczne klucze" (wyd. Empis, 2017);
 • "Dotykowa pogoda" (wyd. Empis, 2016);
 • „Profil Sensoryczny Dziecka” (wyd. Pracownia Testów Psychologiczno-Pedagogicznych, 2015);
 • „Ćwicz razem z Brunem i Łucją. Aktywności czuciowo-przedsionkowe” (wyd. EMPIS, 2015);
 • „Karty do ćwiczeń praksji i okulomotoryki – ćwicz razem z Brunem” (wyd. EMPIS, 2014);
 • „Sensoryczny Bruno” (wyd. EMPIS, 2014);
 • „Ćwiczenia językowe. Propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej” (wyd. Harmonia, 2013);
 • „Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Poradnik dla rodziców i terapeutów.” (wyd. IMPULS, 2008);

oraz współautorką książek:

 • "Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu, w żłobku i w przedszkolu (wyd. Difin, 2017).
 • "Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania występujące u dzieci (wyd. Difin, 2017).
 • „Małe dziecko-dużo pomysłów. Wybrane obszary wspomagania rozwoju dziecka.” (wyd. APS, 2016).
 • „Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym.” (wyd. APS, 2005).

W latach 2008-2014 prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. W latach 2008-2015 redaktor krajowy kwartalnika INTEGRACJA SENSORYCZNA.  Od 2005 roku prowadzi autorskie Warsztaty dla Rodziców z zakresu integracji sensorycznej.

Laureatka konkursu naukowego organizowanego przez Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii przy Fundacji Promyk Słońca we Wrocławiu (2013). Uczestniczka wielu szkoleń, konferencji i sympozjów medycznych.

Uczestniczka workshop by Ms PhD Teresa May Banson, OTR/L. FAOTA “Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties in Adolescents and Adult with Disabilities.” Kildare, Irleand 17th-18th June 2014 oraz szkolenia  Ms. Mary Kawar: "Astronaut Training, Vision Screening &  Integrated Visual – Vestibular Tratement Strategies." Warszawa, 2014


                Karty do ćwiczeń Dyspraktyczna Łucja

27.09.2018 10:21:33

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty dla rodziców

 

Imię i nazwisko: *
Adres zamieszkania:
e-mail: *
Telefon kontaktowy: *