POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Członkowie honorowi PSTIS

 Maas

Violet Maas
USA - 10.11.2000 rok

Instruktor Terapii Zajęciowej (OTR), członek Amerykańskiego Towarzystwa Terapii Zajęciowej (FAOTA). Była pierwszą studentką Dr. A.Jean Ayres, twórczyni teorii integracji sensorycznej (SI).  Prowadziła wykłady i kursy na uczelniach w wielu krajach na świecie. W latach 70-tych XX wieku była konsultantem stanowym i krajowym w zakresie SI. V. Maas pracowała z niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie, z pacjentami z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zaburzeniami i opóźnieniami w rozwoju mowy, nadpobudliwością i trudnościami szkolnymi

Kilkakrotnie gościła w Polsce. Jest autorką wielu książek w tym dwóch wydanych w języku polskim "Uczenie się przez zmysły" oraz "Integracja sensoryczna a neuronauka - od narodzin do starości".


 winnie

prof. Winnie Dunn
Uniwersytet Kansas, USA - 18.11.2010 rok
Doktor nauk medycznych, profesor na Uniwersytecie w Kansas w USA. Członek Amerykańskiego Towarzystwa Terapii Zajęciowej. Laureatka wielu nagród m.in. nagrody dr J. Ayres za badania w zakresie integracji sensorycznej. Autorka ponad 100 publikacji poświęconych integracji sensorycznej. Twórczyni wielu metod diagnostycznych.


Ewa Grzybowska
Instruktor senior metody SI - 18.11.2010 rok
Wieloletni terapeuta pracujący z dziećmi z mpdz i dziećmi z trudnościami w uczeniu się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Rehabilitacyjnym dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i dzieci z trudnościami w uczeniu się. Terapeuta integracji sensorycznej. Nauczyciel terapii integracji sensorycznej od 2005 r. Autorka publikacji o terapii SI.


Zbigniew Przyrowski
Instruktor senior metody SI - 18.11.2010 rok
Wykładowca na studiach podyplomowych. Wieloletni terapeuta pracujący z dziećmi z mpdz i dzieci z trudnościami w uczeniu się. Od 1994 r. terapeuta integracji sensorycznej. Prowadzi od 1994 r. prywatną praktykę (pierwszy gabinet terapii integracji sensorycznej). Autor kilkunastu artykułów i rozdziałów w książkach o terapii SI. Pierwszy nauczyciel terapii integracji sensorycznej w Polsce. Od 1997 r. prowadzi kursy integracji sensorycznej najpierw I stopnia od 1999 r. również II stopnia. Autor pierwszego na polskim rynku Kwestionariusza rozwoju sensorycznego dziecka i wielu innych narzędzi diagnostycznych w tym Obserwacji Klinicznej.

 Mary Jean Kawar –  licencjonowany terapeuta zajęciowy (OT/L), prowadzi prywatna praktykę w El Cerrito w Kalifornii – USA. Od kilkudziesięciu lat specjalizuje się w terapeutycznych programach dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego i kontroli ruchu. Prowadzi szkolenia w Stanach Zjednoczonych, Europie oraz na innych kontynentach. Niektóre z programów szkoleń tworzy z wybitnym optometrą i terapeutką zajęciową – Sheila Fick. Poza tworzeniem strategii leczenia zaburzeń przetwarzania sensorycznego i kontroli ruchu, zajmuje się badaniem pozytywnego wpływu prawidłowej pracy układu przedsionkowego na układ wzrokowy. Mary Kawar posiada duże doświadczenie kliniczne, odnosi sukcesy w tworzeniu narzędzi terapeutycznych do integrowania procesów somatosensorycznych oraz kontroli ruchu z wizja i dźwiękiem co pozwala na fizyczne, społeczne i poznawcze zaangażowanie. Jest współautorka dwóch książek w zestawie z płytą CD, oraz autorka rozdziału w książce „Funkcjonalne wizualne zachowania u dzieci”. 28.04.2017 15:42:34