POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Dr Julia Wilbarger

Psycholog rozwojowy i licencjonowany terapeuta zajęciowy  (OTR/L). Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz z niepełnosprawnościami.  Specjalizuje się w badaniach i leczeniu zaburzeń zmysłowych. 
Jest profesorem nadzwyczajnym Dominican University of California w Zakładzie Terapii Zajęciowej. Autorka badań, publikacji i prezentacji zagadnień związanych z przetwarzaniem zmysłów, zaburzeniami modulacji sensorycznej i integracją sensoryczną u dzieci.

29.08.2018 22:21:36

Tracy Murnan Stackhouse

 MA, OTR 

Terapeuta zajęciowy i psycholog dziecięcy; od wielu lat zaangażowana w działania na rzecz osób z zaburzeniami neurorozwojowymi, zwłaszcza z kruchym chromosomem X i autyzmem; pracowała jako kliniczny specjalista integracji sensorycznej w Szpitalu Dziecięcym w Denver a także w Centrum Badawczym i Terapeutycznym Fragile X. Jest prezesem i współzałożycielką Developmental FX - kliniki non-profit, specjalizującej się w terapii poprzez naukową zabawę. Współtwórczyni modelu wnioskowania klinicznego w dziedzinie integracji sensorycznej STEPSI; jest autorką wielu rozdziałów w książkach traktujących o integracji sensorycznej i zaburzeniach neurorozwojowych. Prowadzi szkolenia doskonalące i konsultacje z dziedziny integracji sensorycznej na terenie USA i Europy.

12.12.2017 17:11:18

Violet Maas

 Maas

Instruktor Terapii Zajęciowej (OTR), członek Amerykańskiego Towarzystwa Terapii Zajęciowej (FAOTA). Była pierwszą studentką Dr. A.Jean Ayres, twórczyni teorii integracji sensorycznej (SI).  Prowadziła wykłady i kursy na uczelniach w wielu krajach na świecie. W latach 70-tych XX wieku była konsultantem stanowym i krajowym w zakresie SI. V. Maas pracowała z niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie, z pacjentami z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zaburzeniami i opóźnieniami w rozwoju mowy, nadpobudliwością i trudnościami szkolnymi

Kilkakrotnie gościła w Polsce. Jest autorką wielu książek w tym dwóch wydanych w języku polskim "Uczenie się przez zmysły" oraz "Integracja sensoryczna a neuronauka - od narodzin do starości".

12.12.2017 16:57:56

prof. Winnie Dunn

 winnie

Uniwersytet Kansas, USA - 18.11.2010 rok
Doktor nauk medycznych, profesor na Uniwersytecie w Kansas w USA. Członek Amerykańskiego Towarzystwa Terapii Zajęciowej. Laureatka wielu nagród m.in. nagrody dr J. Ayres za badania w zakresie integracji sensorycznej. Autorka ponad 100 publikacji poświęconych integracji sensorycznej. Twórczyni wielu metod diagnostycznych.

12.12.2017 16:53:47

Ewa Grzybowska


Instruktor senior metody SI - 18.11.2010 rok
Wieloletni terapeuta pracujący z dziećmi z mpdz i dziećmi z trudnościami w uczeniu się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Rehabilitacyjnym dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i dzieci z trudnościami w uczeniu się. Terapeuta integracji sensorycznej. Nauczyciel terapii integracji sensorycznej od 2005 r. Autorka publikacji o terapii SI.

12.12.2017 16:54:37

Mary Jean Kawar

 Licencjonowany terapeuta zajęciowy (OT/L), prowadzi prywatna praktykę w El Cerrito w Kalifornii – USA. Od kilkudziesięciu lat specjalizuje się w terapeutycznych programach dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego i kontroli ruchu. Prowadzi szkolenia w Stanach Zjednoczonych, Europie oraz na innych kontynentach. Niektóre z programów szkoleń tworzy z wybitnym optometrą i terapeutką zajęciową – Sheila Fick. Poza tworzeniem strategii leczenia zaburzeń przetwarzania sensorycznego i kontroli ruchu, zajmuje się badaniem pozytywnego wpływu prawidłowej pracy układu przedsionkowego na układ wzrokowy. Mary Kawar posiada duże doświadczenie kliniczne, odnosi sukcesy w tworzeniu narzędzi terapeutycznych do integrowania procesów somatosensorycznych oraz kontroli ruchu z wizja i dźwiękiem co pozwala na fizyczne, społeczne i poznawcze zaangażowanie. Jest współautorka dwóch książek w zestawie z płytą CD, oraz autorka rozdziału w książce „Funkcjonalne wizualne zachowania u dzieci”. 

12.12.2017 16:56:18

Zbigniew Przyrowski


Instruktor senior metody SI - 18.11.2010 rok
Wykładowca na studiach podyplomowych. Wieloletni terapeuta pracujący z dziećmi z mpdz i dzieci z trudnościami w uczeniu się. Od 1994 r. terapeuta integracji sensorycznej. Prowadzi od 1994 r. prywatną praktykę (pierwszy gabinet terapii integracji sensorycznej). Autor kilkunastu artykułów i rozdziałów w książkach o terapii SI. Pierwszy nauczyciel terapii integracji sensorycznej w Polsce. Od 1997 r. prowadzi kursy integracji sensorycznej najpierw I stopnia od 1999 r. również II stopnia. Autor pierwszego na polskim rynku Kwestionariusza rozwoju sensorycznego dziecka i wielu innych narzędzi diagnostycznych w tym Obserwacji Klinicznej.

12.12.2017 16:55:24