POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

REGULAMIN SZKOLEŃ I i II STOPNIA

📄 POBIERZ PLIK PDF

05.08.2018 12:48:38

Regulamin zdawania egzaminu na terapeutę integracji sensorycznej w PSTIS

Pobierz regulamin egzaminu 2 stopnia – plik PDF

19.11.2018 18:41:00

Kursy i szkolenia – ważne informacje

1. Opłata rejestracyjna – po wypełnieniu formularza zgłoszenia, (które jest wymagane za KAŻDYM razem gdy zgłaszamy się na szkolenie).

Osoby które wypełniały w przeszłości formularz na szkolenie I stopnia i zgłaszają się na II stopień wypełniają zgłoszenie ponownie z aktualnymi danymi. Sama wpłata nie oznacza rejestracji na szkolenie. 

W przypadku szkoleń I i II stopnia obowiązuje opłata rejestracyjna.
Opłata rejestracyjna za kurs I i II stopnia wynosi:

50zł – szkolenie I stopnia (należy wypełnić formularz rejestracyjny: opcja opłata rejestracyjna – I st.).

100zł – szkolenie II stopnia (należy wypełnić formularz rejestracyjny: opcja opłata rejestracyjna – II st.).

Nr konta dla wpłat na szkolenia I i II stopnia:
Bank PEKAO SA
76 1240 1095 1111 0010 0819 6065


2. Opłaty za szkolenia – dotyczą osób zakwalifikowanych na szkolenie:
Od 1 stycznia 2017 r.  opłaty za szkolenia  wynoszą: 

- szkolenie I stopnia – 1 500 zł 
(należy wypełnić formularz rejestracyjny: opcja dopłata I st.),

- szkolenie II stopnia - 3 600 zł 
(należy wypełnić formularz rejestracyjny: opcja dopłata – II st.).

Dokonując dopłat do szkoleń I i II stopnia należy odjąć opłatę rejestracyjną

3. Organizator kursów I i II stopnia
Osobą odpowiedzialną z ramienia Zarządu za sprawy organizacyjne związane z kursami I i II stopnia jest p. Urszula Suchecka urszula.suchecka@gmail.com
dyżur telefoniczny: wtorek godz. 20.00 – 21.00, numer tel. 507 115 579

4. W przypadku szkoleń III stopnia nie ma opłaty rejestracyjnej. Opłaty za szkolenia III stopnia są zróżnicowane i zależne od czasu trwania kursu. Przy każdym szkoleniu zostanie podany mail i nazwisko organizatora odpowiedzialnego za konkretne szkolenie.
Do szkolenia III stopnia może przystąpić każdy specjalista, za wyjątkiem szkoleń adresowanych wyłącznie do certyfikowanych terapeutów integracji sensorycznej. Program i szczegóły dotyczące charakteru szkoleń znajdują się w zakładce SZKOLENIA DLA TERAPEUTÓW

Nr konta PSTIS dla szkoleń III stopnia: 
Bank PEKAO SA
86 1240 1095 1111 0010 6460 2258

21.05.2018 09:07:02