POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Protokół Patrici i Julii Wilbarger – technika zastrzeżona prawami autorskimi

W dniach 6-8.06.2018 r. odbyło się wyczekiwane szkolenie „Obronność sensoryczna. Kompleksowa metoda leczenia Patrici i Julii Wilbarger”, poprowadzone przez Julię Wilbarger i Tracy Stackhouse.

Zostaliśmy na nim zapoznani ze zaktualizowanym, względem klasycznych poglądów A. J. Ayres, patomechanizmem obronności sensorycznej. Szeroko omówiono formy uzyskiwania niezbędnych danych o funkcjonowaniu pacjenta oraz zasady konstruowania w oparciu o nie indywidualnej „diety sensorycznej”. Każdy z uczestników został praktycznie, w warsztatowej formule, przeszkolony w prowadzeniu techniki Therapressure TM, nazywanej też „protokołem Wilbarger”.

Julia Wilbarger wielokrotnie zastrzegała, że do stosowania techniki wypracowanej przez nią i jej matkę Patricię uprawnione są tylko osoby uczone przez nią samą lub jej stałych współpracowników, tj. Tracy Stackhouse.

Zwracała uwagę na istotne niuanse w prowadzeniu postępowania decydujące o jego efektywności, które można odczuć wyłącznie w oryginalnym, autorskim wykonaniu.

Jednocześnie prowadzące szkolenie podkreślały, że procedura ta stanowi tylko jeden, niekoniecznie niezbędny, element działania względem pacjenta z obronnością sensoryczną. Dieta sensoryczna może i często powinna, ale nie musi zawierać „protokołu Wilbarger”.

Posługiwanie się w procesie terapeutycznym znanym już z wczesnych prac A.J.Ayres¹ „szczotkowaniem”, czy dociskami stawów, jako sposobami na dostarczenie pacjentowi wrażeń z czucia głębokiego, jest naturalnie dozwolone. Nie należy jednak utożsamiać tego z techniką Therapressure TM (protokół Wilbarger) wymagającą restrykcyjnego postępowania, którego można nauczyć się wyłącznie od autorki.

Zarząd oraz Instruktorzy PSTIS informują, że zgodnie z prośbą skierowaną do nas przez Julię Wilbarger (współautorkę techniki Therapressure TM), pełna technika Therapressure TM (nazywana protokołem szczotkowania, protokołem Wilbarger) może być używana wyłącznie przez osoby przeszkolone przez autorki/twórczynie.

 1. Ayres A. Jean Sensory Integration and Learning Disorder,217-218,WPS, 1972 r.

W imieniu Zarządu oraz Instruktorów PSTIS

Ewa Grzybowska - Instruktor Senior

Lista Członków PSTIS, którzy uzyskali kwalifikacje do stosowania w swojej praktyce klinicznej Techniki Therapressure TM, stworzonej przez P&J Wibarger.

 1. Andrukiewicz-Karaś Beata 
 2. Arak Małgorzata 
 3. Bakan Katarzyna 
 4. Batory-Dominiak Małgorzata 
 5. Bernacka Janina 
 6. Bieguszewska Katarzyna Małgorzata
 7. Brilowska Elżbieta 
 8. Darlińska Barbara 
 9. Dębińska-Pruchniak Małgorzata 
 10. Ekert Elżbieta 
 11. Gola Beata 
 12. Goliszek Joanna 
 13. Górska-Derkacz Ewa Anna
 14. Grzybowska Ewa 
 15. Gwiazda Ewa 
 16. Hełmecka Monika 
 17. Illukiewicz Marta 
 18. Kazanowska Jolanta 
 19. Majewska Beata Marta
 20. Nakielska Magdalena 
 21. Okrzasa Magdalena 
 22. Olbryś Irena 
 23. Osiecka Iwona Ewa
 24. Perekitko Marta 
 25. Pikulicka Dorota 
 26. Plata Monika Paulina
 27. Prusak Magdalena Małgorzata
 28. Romanik Ewa 
 29. Rotyńska Ewa Antonina
 30. Różycka Anna 
 31. Skarewicz Katarzyna Anna
 32. Smorczewska Justyna 
 33. Szpręgiel Danuta Agnieszka
 34. Targoński Marcin 
 35. Tomaszewska Hanna 
 36. Wiśniewska Marta 
 37. Wojnarska Izabela 
 38. Wójcik Joanna  
 39. Wysocka Katarzyna 

22.06.2018 16:40:18

O nas

Naszym celem jest propagowanie wiedzy o integracji sensorycznej i jej wpływie na życie człowieka.

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI jest organizacją, której zadaniem jest skupienie terapeutów integracji sensorycznej wokół wyznaczonych celów. Naszym głównym celem jest propagowanie wiedzy z zakresu teorii i terapii integracji sensorycznej.

Środkiem do tego jest:

 • kształcenie nowych terapeutów,
 • podnoszenie kwalifikacji tych, którzy już nimi są,
 • propagowanie idei wczesnej interwencji, by zapobiegać dysfunkcjom integracji sensorycznej,
 • promowanie badań z zakresu dysfunkcji integracji sensorycznej,
 • prowadzenie działalności informacyjnej (wydawanie Kwartalnika Integracja Sensoryczna, publikowanie artykułów, wykłady dla profesjonalistów i rodziców).Obecnie Stowarzyszenie liczy około 800 Członków działających na terenie całej Polski. 

19.06.2018 19:01:31