POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Klasyczna praca A. Jean Ayres

PSTIS objęło patronatem książkę wydawnictwa Harmonia „Integracja sensoryczna a zaburzenia uczenia się”. 
Praca prezentuje klasyczną teorię A. Jean Ayres według której dezorganizacja integracji sensorycznej stanowi przyczynę trudności w nauce. Terapia tych zaburzeń kładąca nacisk na integrację sensoryczną to szczególna strategia – nie skupia się bowiem na nauce konkretnych umiejętności, takich jak dopasowywanie bodźców wzrokowych, zapamiętywanie sekwencji dźwięków, rysowanie linii czy też opanowywanie podstaw programowych. Jej celem jest rozwijanie mózgu w taki sposób, by był on w stanie nauczyć się samodzielnego radzenia sobie z zadaniami.

Polecamy!

https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/INTEGRACJA-...
Klasyczna praca A. Jean Ayres

11.10.2018 11:01:14

Kurs I i II stopnia w ramach studiów kwalifikacyjnych

Szanowni Państwo,
biorąc pod uwagę duże zainteresowanie szkoleniami I i II stopnia i długą listę oczekujących, informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na najbliższą edycję kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu Integracji Sensorycznej w Ateneum – Wyższej Szkole w Gdańsku.
Studia te objęte są patronatem PSTIS.

W trakcie zajęć słuchacze uczestniczą w kursie I i II stopnia.
Ukończenie kursu II stopnia kończy się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu terapeuty SI, co daje uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii SI.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych daje uprawnienia do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych, czy terapeutycznych. 


Szczegółowe informacje i zapisy na studia na stronie Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Zapraszamy!

01.10.2018 16:05:41

OTBK SI – siódma edycja

W tym roku odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Bezpłatnych Konsultacji SI.

Doświadczenie poprzednich edycji pokazało, że dzięki projektowi bardzo wielu rodziców zaniepokojonych rozwojem sensoryczno-motorycznym swojego dziecka uzyskało profesjonalną poradę i wsparcie, a niektórzy dowiedzieli się o istnieniu terapii metodą Integracji Sensorycznej.

Zachęcam serdecznie wszystkich Członków Stowarzyszenia do propagowania w całej Polsce wiedzy o integracji sensorycznej, poprzez wzięcie udziału w OTBK SI. Wzorem poprzednich lat, po zakończeniu tegorocznej edycji, wszyscy biorący w niej udział Terapeuci otrzymają dyplomy.

Cel OTBK SI:

 • wykonanie przesiewowej oceny procesów przetwarzania sensorycznego (integracji sensorycznej) u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym oraz ustalenie zakresów wsparcia dla każdego dziecka
 • propagowanie wiedzy o dysfunkcjach integracji sensorycznej wśród rodziców, lekarzy oraz innych specjalistów.


Termin realizacji:

22-28 października 2018 roku


Przystąpienie do OTBK SI:

Członkowie Stowarzyszenia, którzy są zainteresowani udziałem w tegorocznej edycji proszeni są o wypełnienie formularza do 17.10.2018r (przejdź do formularza)
Lista terapeutów  wraz w numerami telefonów ukaże się na stronie PSTIS 18.10.2018r. 

Sposób realizacji:

Listy terapeutów biorących udział w projekcie zostaną umieszczone na stronie Stowarzyszenia.

Informacje dotyczące OTBK SI zostaną rozesłane do portali i serwisów internetowych, stowarzyszeń zrzeszających rodziców oraz innych podmiotów, z którymi współpracujemy.

Celem ułatwienia realizacji tegorocznej edycji, proszę o zapoznanie się z regulaminem OTBK SI (do pobrania).


Zapraszam Państwa bardzo serdecznie!

Marta Illukiewicz, wiceprezes PSTIS

📃 Pobierz PLAKAT PROPAGUJĄCY AKCJĘ – PLIK PDF

📝 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY TERAPEUTY »

OTBK SI – siódma edycja

01.10.2018 18:34:51

Cel organizacji studiów kwalifikacyjnych

Program kwalifikacyjnych studiów podyplomowych (INTEGRACJA SENSORYCZA - METODYKA DIAGNOZY I TERAPII dla terapeutów,  którzy ukończyli szkolenie II st. w PSTIS) uwzględnia zagadnienia i ich zakres przekazywany uczestnikom kursów I i II st. organizowanych przez PSTIS.
Certyfikaty wystawiane terapeutom kończącym kursy (I, II stopnia) w PSTIS są ważne, nie tracą uprawnień.
„Terapeuta SI” to nie zawód a tytuł, który wskazuje na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez osobę pracującą z pacjentami, np. fizjoterapeutę, logopedę ale także nauczyciela, pedagoga, wykwalifikowanych specjalistów pracujących w placówkach różnego typu, także w szkołach (w tym w szkołach publicznych). 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. (Dz.U.2017 poz. 1575) wprowadza niemałe zamieszanie. Nie ma jasnej interpretacji nowych przepisów. Tym bardziej nie wiadomo, jak zinterpretować nowe przepisy w kontekście zatrudnienia terapeuty SI w szkole publicznej.
Stąd też w Stowarzyszeniu zrodził się pomysł aby umożliwić Terapeutom, którzy ukończyli kurs II st. w PSTIS, zdobycie świadectwa ukończenia studiów, które będzie spełniało wymogi określone w Rozporządzeniu, dotyczące zatrudniania w szkolnictwie osób z wykształceniem wyższym.
Studia (INTEGRACJA SENSORYCZA - METODYKA DIAGNOZY I TERAPII) są  propozycją poszerzenia, uzupełnienia wiedzy zdobytej na kursach (I i II st. organizowanych przez PSTIS) i jednocześnie możliwością uzyskania świadectwa ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu diagnozy i terapii SI.
Jeżeli propozycja spotka się z zainteresowaniem Terapeutów posiadających certyfikat II st. uzyskany w PSTIS, będą realizowane kolejne edycje studiów (w Warszawie i innych miastach). 

26.09.2018 14:41:24

Polecamy podręcznik Anety Winczewskiej

Czytelnicy znajdą w tej książce fabularyzowane zabawy, które ułatwiają integrowanie doznań zmysłowych dzieci z deficytami rozwojowymi. Mogą one zachęcić kilkulatków do ilustrowania ruchem narracji nauczyciela oraz twórczego przetwarzania „dostarczanych” im bodźców odbieranych poszczególnymi zmysłami. Zaprezentowany materiał nie jest alternatywą dla rozwiązań stosowanych przez specjalistów metody integracji sensorycznej, lecz jest ich twórczą interpretacją.  Publikacja adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogów i wolontariuszy pracujących w świetlicach terapeutycznych oraz studentów, którzy w przyszłości zamierzają prowadzić zajęcia przeznaczone dla kilkulatków. Zamieszczone pomysły mogą wykorzystywać także rodzice podczas domowych ćwiczeń, które mają wspomagać rozwijanie sprawności ich własnych dzieci.

Książka jest objęta PATRONATEM PSTIS

Zakup wydawnictwo on-line »


21.09.2018 14:17:08

Oferta studiów podyplomowych

INTEGRACJA SENSORYCZNA – METODYKA DIAGNOZY I TERAPII

REKRUTACJA »

PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE dla terapeutów integracji sensorycznej posiadających certyfikat PSTIS

PIERWSZA EDYCJA W WARSZAWIE 

Wymagania dla kandydatów:

 1. Posiadanie przygotowania pedagogicznego (zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575)  lub  kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131).
 2. Wykształcenie wyższe - magisterskie.
 3. Kurs IIº Integracji Sensorycznej (ukończony w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej).

II semestry - 270 godz.

Pierwszy zjazd zaplanowany jest na 27-28 października 2018 r.

OPŁATY:
2.000 zł za semestr lub 410 zł miesięcznie

Pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają członkowie PSTIS.
Kolejnym kryterium jest kolejność wpłat. 

Wśród wykładowców: Instruktorzy PSTIS (między innymi dr Marta Wiśniewska); znani i doświadczeni specjaliści (między innymi Izabela Gelleta)

Absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie  INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - METODYKI DIAGNOZY I TERAPII otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez  Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS. 

Szkoła Wyższa ATENEUM w Gdańsku

Logo Ateneum

www.ateneum.edu.pl


Informacje i obsługa studiów z ramienia PSTIS:
Agnieszka Wincenciak
tel. 512 373 434 (tylko w godz. 12-16 pn.-pt.)


24.09.2018 20:12:53

Wypełnij Deklarację on-line

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z uprzejmą prośbą do tych wszystkich naszych członków, którzy NIE wypełniali deklaracji członkowskiej on-line lub wypełniali ją wcześniej niż dwa lata temu o jej uzupełnienie. Nie jest to oczywiście obowiązkowe ale będzie dla nas bardzo pomocne!

Osoby, które wypełniały Deklarację w 2018, 2017 lub 2016 roku na stronie pstis.pl nie muszą oczywiście tego robić powtórnie.


Dlaczego to dla nas ważne?
 • Wysyłanie zawiadomień o walnych zebraniach Stowarzyszenia listem poleconym powoduje duże koszty i wymaga nakładu pracy co skutkuje zwiększeniem składek członkowskich... Aby tego uniknąć chcemy wysyłać zawiadomienia elektronicznie – na to potrzebujemy Twojej zgody zawartej w Deklaracji.
 • Chcemy uzupełnić bazę certyfikatów PSTIS, które były wydawane przed 2010 r. Pozwoli to uprościć zapisy na szkolenia 3 stopnia, rejestracje gabinetów SI oraz ewidencję składek. 
Dziękujemy za pomoc i jeszcze raz zachęcamy do wypełnienia Deklaracji on-line!

Zarząd PSTIS

11.09.2018 19:27:45

Szkolenie J. Wilbarger i T. M. Stackhouse za nami

Za nami pierwsze w Polsce warsztaty z PROTOKOŁU P&J WILBARGER!
Podczas trzydniowego szkolenia warsztatowego (6-8 czerwca) jego uczestnicy mieli możliwość nauczenia się METODY TERAPII OBRONNOŚCI SENSORYCZNEJ STWORZONEJ PRZEZ PATRICIĘ I JULIĘ WILBARGER. Szkolenie poprowadziły Julia Wilbarger Ph.D., OTR/L (współautorka Protokołu) oraz Tracy M. Stackhouse, MA, OTR.

Mamy nadzieję, że kurs spełnił oczekiwania i umożliwi uczestnikom szkolenia, terapeutom integracji sensorycznej stosować Procedury P&J Willbarger zgodnie z ich założeniami a przez to zwiększy szansę na skuteczność terapii ich pacjentów.

Opis szkolenia »
Członkowie PSTIS, którzy ukończyli szkolenie z protokołu P&J Wilbarger:

 • Andrukiewicz-Karaś Beata
 • Arak Małgorzata
 • Bakan Katarzyna
 • Batory-Dominiak Małgorzata
 • Bernacka Janina
 • Bieguszewska Katarzyna
 • Brilowska Elżbieta
 • Darlińska Barbara
 • Dębińska-Pruchniak Małgorzata
 • Ekert Elżbieta
 • Gola Beata
 • Goliszek Joanna
 • Górska-Derkacz Ewa
 • Grzybowska Ewa
 • Gwiazda Ewa
 • Hełmecka Monika
 • Illukiewicz Marta
 • Kazanowska Jolanta
 • Majewska Beata
 • Nakielska Magda
 • Okrzasa Magdalena
 • Olbryś Irena
 • Osiecka Iwona
 • Perekitko Marta
 • Pikulicka Dorota
 • Plata Monika
 • Prusak Magdalena
 • Romanik Ewa
 • Rotyńska Ewa
 • Różycka Anna
 • Skarewicz Katarzyna
 • Smorczewska Justyna
 • Szpręgiel Danuta
 • Targoński Marcin
 • Tomaszewska Hanna
 • Wiśniewska Marta
 • Wojnarska Izabela
 • Wójcik Joanna
 • Wysocka Katarzyna

20.06.2018 14:12:49