POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Kwartalnik Integracja Sensoryczna

INTEGRACJA SENSORYCZNA jest kwartalnikiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. 

 STRONA INTERNETOWA Kwartalnika IS: www.kwartalnikis.edu.pl


Redaktor Naczelna: Magda Nakielska

Dział zagraniczny: Natalia Smagacz

Sekretarz redakcji: Ewa Sadowska  

28.09.2017 11:40:23