POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Warunki przyjęcia deklaracji

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd PSTIS po:

  • wypełnieniu przez kandydata formularza deklaracji (poniżej) 
  • zapoznaniu się i zobowiązaniu się do przestrzegania „Kodeksu etycznego terapeuty integracji sensorycznej (SI) oraz standardów prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej” (pobierz plik pdf)
  • opłaceniu składki członkowskiej (70 zł rocznie).

09.07.2016 18:39:16

Prośba

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z uprzejmą prośbą do tych wszystkich naszych członków, którzy wypełniali ją przed 2016 rokiem lub NIE wypełniali nigdy o jej uzupełnienie poniżej. 
Dziękujemy!!!

15.09.2018 12:57:24

Deklaracja członkowska PSTIS

Imię: *
Nazwisko: *
Drugie imię:
(jeśli posiadasz)
Miejscowość: *
Ulica *
nr domu/nr lokalu *
Kod pocztowy: *
Telefon: *
e-mail: *
Zawód: *
Specjalność/specjalizacja: *
Rok ukończenia
kursu II stopnia SI:
*
Numer certyfikatu PSTIS:
maks. 4 cyfry (przepisz z hologramu)
*
Ukończone kursy specjalistyczne: *
Data i miejsce uzyskania dyplomu uczelni wyższej: *

pracuję w firmie/instytucji  
prowadzę prywatny gabinet   
nie jestem zatrudniona(-y)

Miejsce pracy:
Nazwa: *
Adres firmy/instytucji: *
Telefon:

* Oświadczam, że zapoznałam/em się z Kodeksem etycznym terapeuty integracji sensorycznej (SI) oraz standardami prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej”. Przyjmuję do wiadomości iż jest obowiązujący dla wszystkich Członków Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji i zawiadomień o Walnych Zebraniach Członków Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej na mój adres mailowy.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji członkowskiej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).