POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Jolanta Kazanowska – Prezes

Neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, instruktor masażu Shantala, specjalista w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju oraz alternatywnych i wspomagających metod komunikacji AAC.

Wieloletni terapeuta pracujący z niemowlętami, dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, wykazujących szczególne potrzeby w zakresie wspierania rozwoju i rehabilitacji.

Absolwentka Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacyjnych studiów podyplomowych z neurologopedii na UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych na SWPS w Warszawie.

Autorka publikacji, szkoleń oraz warsztatów prowadzonych min. dla PSTIS, GPP, PZL, WCIES, fundacji i stowarzyszeń; wykładowca na studiach podyplomowych, prelegentka na konferencjach. Opiekun praktyk studenckich.

Członkini PSTIS od 2008 r.

Uczestniczka szkoleń: 

Ms. Mary Kawar: „Astronaut Training, Vision Screening & Integrated Visual-Vestibular Treatment Strategies”, Warszawa 2014

dr Teresa May-Benson: "Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties for Adults and Adolescents with Disabilities" Warszawa 2015

05.11.2017 11:08:04

Marta Illukiewicz – Wiceprezes

 Magister pedagogiki specjalnej, terapeuta i integracji sensorycznej. Nauczyciel - terapeuta integracji sensorycznej w Przedszkolu Specjalnym Nr 208 w Warszawie. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie - pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i nauczanie języka polskiego oraz Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego – profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Posiada certyfikat oraz długoletnie doświadczenie w pracy metodą stymulacji audio-psycho-lingwistycznej (SAPL). Członkini PSTIS od 2007 roku.

Uczestniczka szkoleń:
Ms. Mary Kawar: „Astronaut Training, Vision Screening & Integrated Visual-Vestibular Treatment Strategies”, Warszawa 2014
dr Teresa May-Benson: "Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties for Adults and Adolescents with Disabilities" Warszawa 2015

11.12.2017 13:19:32

Marta Perekitko – Sekretarz

 Pedagog specjalny, oligoferenopedagog, od 2003 r. certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej oraz członek PSTIS. Nauczyciel dyplomowany i terapeuta w Przedszkolu Specjalnym w Warszawie. Od 2001 r. pracuje z dziećmi z autyzmem. Ukończyła 2 letnie Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i ich Rodzinom organizowane przez Fundację Synapsis oraz 2 letni staż terapeutyczny w Fundacji Synapsis. Brała udział w licznych szkoleniach, konferencjach dotyczących m.in. zachowań trudnych, alternatywnej komunikacji, treningu kompetencji społecznych orz nowych metod i technik w terapii dziecka z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami integracji sensorycznej. Od 2004 r. prowadzi autorskie warsztaty dla nauczycieli z zakresu wprowadzenia do teorii integracji sensorycznej dla PSTIS, oraz autorskie szkolenie z terapii ręki, prowadziła wykłady dla studentów oraz brała udział jako prelegent w konferencjach dzieląc się swoją wiedzą z zakresu diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Od 2015 roku z ramienia Zarządu PSTIS pełni funkcję Koordynatora do spraw szkoleń rad pedagogicznych.

Uczestniczka szkoleń:

Ms. Mary Kawar: „Astronaut Training, Vision Screening & Integrated Visual-Vestibular Treatment Strategies”, Warszawa 2015

dr Teresa May-Benson: "Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties for Adults and Adolescents with Disabilities" Warszawa 2015

02.11.2016 13:50:14

Irena Olbryś – Skarbnik

Magister kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego, dyplomowany nauczyciel-terapeuta integracji sensorycznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce. 

Absolwentka Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku – pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz pedagogika rewalidacyjna i Akademii Podlaskiej w Siedlcach Wydziału Humanistycznego – kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne. Ukończyła Kurs kwalifikacyjny „Organizacja i Zarządzanie Oświatą”, Kurs kwalifikacyjny z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”. 

Członkini PSTIS od 2006 roku. 

Uczestniczka szkoleń:
Ms. Mary Kawar: „Astronaut Training, Vision Screening & Integrated Visual-Vestibular Treatment Strategies”, Warszawa 2014
dr Teresa May-Benson: "Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties for Adults and Adolescents with Disabilities" Warszawa 2015

Prywatnie jest mamą czwórki, obecnie dorosłych już, dzieci i babcią czworga wnucząt.

10.06.2017 11:08:33

Ewa Grzybowska

Mgr psychologii klinicznej, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel integracji sensorycznej, instruktor senior.

Wieloletni terapeuta pracujący z dziećmi z mpdz i dziećmi z trudnościami w uczeniu się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Rehabilitacyjnym dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i dzieci z trudnościami w uczeniu się. Terapeuta integracji sensorycznej. Nauczyciel terapii integracji sensorycznej od 2005 r. 
Autorka publikacji o terapii SI. Uczestnika wielu szkoleń oraz konferencji.

09.11.2018 10:29:31

Komisja Rewizyjna

1. Ewa Romanik – przewodnicząca 

2. Grażyna Graff

3. Justyna Smorczewska

09.11.2018 10:28:34

Sąd Koleżeński

Magdalena Nakielska – przewodnicząca

Katarzyna Bobrowska

Elżbieta Ekert

09.11.2018 10:29:12