POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

REKRUTACJA NA PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE dla certyfikowanych terapeutów SI, EDYCJA W WARSZAWIE 2018/2019

REKRUTACJA – SCHEMAT POSTĘPOWANIA:

 1. Upewnij się, że masz odpowiednie kwalifikacje i certyfikat
 2. Wypełnij formularz kontaktowy na potrzeby Stowarzyszenia (na dole strony)
 3. Wpłać czesne na konto Ateneum (numer konta, na które należy uiścić czesne podany jest w umowie!

  W tytule wpłaty: imię i nazwisko osoby zapisującej się na studia oraz nazwę studiów – Integracja sensoryczna - metodyka diagnozy i terapii dla terapeutów integracji sensorycznej)

 4. Pobierz pliki: UmowaPodanie (akapit Dokumenty – pkt. 5 i 6), wydrukuj po 2 egzemplarze, podpisz i wyślij wraz z załącznikami pocztą lub dostarcz do siedziby Stowarzyszenia:

  PSTIS
  ul. Majdańska 3 lokal 7B
  04-088 Warszawa

  ❗️Do Umowy należy dołączyć odpowiednie dokumenty – załączniki (spis poniżej).

Dokumenty jakie należy dostarczyć aby podjąć studia:

 • 1. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym,

 • 2. CV – Curriculum Vitae

 • 3. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata

 • 4. 1 aktualna, podpisaną imieniem i nazwiskiem fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

 • 5. podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie) POBIERZ PLIK PDF

 • 6. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat POBIERZ PLIK PDF

 • 7. kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych

 • 8. w przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131) - należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
  -suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
  - w przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.)

 • 9. kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu II stopnia SI


Kwoty płatności oraz terminy

Pierwszy zjazd zaplanowany jest na 27-28 października 2018 r.

POBIERZ PLIK Z TABELĄ OPŁAT – PDF

Informacje i obsługa studiów z ramienia PSTIS:

Agnieszka Wincenciak
tel. 512 373 434 (tylko w godz. 12-16 pn.-pt.)
a.wincenciak@pstis.pl

05.10.2018 18:44:25

Uwaga!


Kolejne osoby wypełniające formularz będą zapisywane na listę rezerwową.

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż przewidziany limit miejsc, pierwszeństwo w przyjęciu mają członkowie PSTIS, drugim kryterium jest kolejność wpłat (liczy się data dokonania przelewu). Osoby, które dokonają wpłaty a nie zostaną zakwalifikowana na pierwszą edycję studiów, zostaną wpisane na listę słuchaczy kolejnej edycji lub otrzymają zwrot pieniędzy.

Wstępny formularz kontaktowy rekrutacji 2018/2019