POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Udział w konferencjach

Konferencja naukowo-szkoleniowa Integracja sensoryczna we wspomaganiu rozwoju dziecka. Wykład: Rola diety sensorycznej w terapii dziecka z autyzmem. mgr Marta Illukiewicz, Warszawa 2019

Warszawska Jesień Pediatryczna 2016 - VIII Krajowa Konferencja Szkoleniowa. Wykład: Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci – realny problem do leczenia czy dzielenie włosa na czworo? Medycyna Praktyczna (Warszawa, 2016), dr. n. hum. Marta Wiśniewska

Krakowska Jesień Pediatryczna 2016 - XV Krajowa Konferencja Szkoleniowa. Wykład: Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci – realny problem do leczenia czy dzielenie włosa na czworo? Medycyna Praktyczna (Kraków, 2016), dr. n. hum. Marta Wiśniewska

Małe dziecko-tabu i mity w rozwoju i terapii małego dziecka. Troska Akceptacja Bezpieczeństwo Uczenie w wspomaganiu rozwoju dziecka i wsparciu rodzica. Warsztat: Dziecko z zespołem Downa – od niemowlęctwa do wieku młodzieńczego – fakty i mity z perspektywy praktyka i rodzica. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej Instytut Pedagogiki Specjalnej (Warszawa, 2016), dr. n. hum. Marta Wiśniewska

IV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna. Wykład: Integracja sensoryczna jako metoda wspierająca terapię logopedyczną (Warszawa, 2016), mgr Jolanta Kazanowska, Prezes PSTIS

Dysleksja jako zaburzenie neurorozwojowe. Przyczyny – skutki – pomoc. Warsztat: Wykorzystanie metody SI w pracy z uczniem z dysleksją. Konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji oraz Wydział Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (Gdańsk, 2015), dr. n. hum. Marta Wiśniewska

Małe dziecko- dużo pomysłów. Wczesna interwencja - wspomaganie rozwoju wsparciem dziecka i rodziny. Warsztat: Poznaję świat zmysłami - wspomaganie rozwoju niemowląt i małych dzieci z perspektywy integracji sensorycznej.Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej Instytut Pedagogiki Specjalnej (Warszawa, 2015), dr. n. hum. Marta Wiśniewska

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biological turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej. Wykład: Czy zmysł równowagi ma związek z nieśmiałością? Zaburzenia procesów przetwarzania sensorycznego (SPD) w praktyce psychologicznej (Katowice, 2014), mgr Agnieszka Sternak


Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Diagnoza i jej zastosowanie w kontekście jednostkowym i społecznym. Wykład: Diagnoza procesów przetwarzania sensorycznego (SPD) w praktyce psychologicznej jako przykład  łączenia kontekstu odkrycia i kontekstu uzasadnienia w działalności naukowej i terapeutycznej. (Poznań, 2014), mgr Agnieszka Sternak

Rodzic w potrzebie – interdyscyplinarne podejście do wczesnej interwencji terapeutycznej. Dzieci zagrożone niepełnosprawnością, niepełnosprawne oraz dzieci z syndromem FAS. Referat: Zaburzenia samoregulacji u niemowląt i małych dzieci – możliwości wczesnego rozpoznania. Fundacja „Promyczek” i ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie, pod patronatem honorowym prof. Alicji Chybickiej - Senator RP (Inwałd 2013), mgr Jolanta Kazanowska

Dysleksja i dyskalkulia w świetle wiedzy i praktyki interdyscyplinarnej. Warsztat: Metoda Integracji sensorycznej a czytanie i pisanie - diagnozowanie i terapia. Konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji oraz Wydział Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (Gdańsk, 2013), dr n. hum. Marta Wiśniewska

Wczesna interwencja – moda czy konieczność. Referaty: Zaburzenia samoregulacji u małych dzieci oraz Metoda integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju (Krynica Zdrój, 2013), dr n. hum. Marta Wiśniewska

Sympozjum pielęgniarek i położnych. Referat: Jak rozmawiać z rodzicami dziecka niepełnosprawnego (Warszawa, 2012), dr n. hum. Marta Wiśniewska

Pierwszy rok życia wcześniaka. Referat: Zaburzenia samoregulacji u dzieci 0-3 lata w świetle teorii i praktyki integracji sensorycznej (Maciejewo, Szczecińskie sympozjum neonatologiczne, 2012), dr n. hum. Marta Wiśniewska

Dziecko z zespołem Downa. Referat: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa  w świetle teorii i praktyki integracji sensorycznej. Konferencja dla lekarzy zorganizowana przez  Fundację COR-INFANTIS (Kraków, 2011), Marta Wiśniewska

Gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy, gdzie będziemy? 50 lat badań nad zespołem Downa. Medycyna, rehabilitacja, społeczeństwo. Referat: Nadzieje terapeutyczne XXI wieku, Warszawa, Stowarzyszenie BARDZIEJ KOCHANI (Warszawa, 2009),  Marta Wiśniewska

Koalicja na rzecz dziecka w edukacji przedszkolnej. Referat: Metoda integracji sensorycznej – wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa, Urząd Dzielnicy Praga Południe, patronat Rektora APS p. prof. dr hab. J. Łaszczyka (Warszawa, 2009),  Marta Wiśniewska

Osoby niepełnosprawne intelektualnie – ich szanse i potrzeby w obliczu zmieniających się warunków społecznych. Referat: Terapia integracji sensorycznej metodą pokonywania własnych barier. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Wyszków (Wyszków, 2005), Marta Wiśniewska

25.03.2019 09:36:19