POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Planowane terminy na kursy SI II stopnia

Kursy w siedzibie PSTIS

Kod

Termin II st.

Prowadzący

23-D

11-26.11.2023

J. Smorczewska, B. Andrukiewicz, M. Wiśniewska

24-S

13.I – 28.I 2024


24-A

22.VI – 7.VII 2024

J.Agapow, B.Mendygrał-Lewicka, K.Zawada

24-B

17.VIII – 01.IX 2024

 J.Wardacka, M.Targoński, J.Smorczewska

24-C

9.XI – 24.XI 2024

J.Smorczewska, M.Wiśniewska, B.Andrukiewicz


Kursy II stopnia w Krakowie - poradnia Totoro
II stopień w dniach 28.06 – 13.07.2024
formularz zgłoszeniowy na kurs SI II st. https://forms.gle/5ayq9VfWEFaQbF1y7

ed.: 11.10.2023 12:15:40

utworzony.: 02-04-2020