POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

OTBK SI 2022 – edycja 11

Zachęcamy członków Stowarzyszenia do wzięcia udziału w naszej corocznej akcji Ogólnopolski Tydzień Bezpłatnych Konsultacji w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej.
Każdy rodzic zaniepokojony rozwojem sensoryczno-motorycznym (zmysłowo - ruchowym) swojego dziecka będzie mógł skorzystać z bezpłatnej pomocy terapeuty integracji sensorycznej. 


17.X – 23.X 2022


ed.: 15.09.2022 13:29:45

utworzony.: 27-09-2022

O nas

Naszym celem jest propagowanie wiedzy o integracji sensorycznej i jej wpływie na życie człowieka.

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI jest organizacją, której zadaniem jest skupienie terapeutów integracji sensorycznej wokół wyznaczonych celów. Naszym głównym celem jest propagowanie wiedzy z zakresu teorii i terapii integracji sensorycznej.

Środkiem do tego jest:

  • kształcenie nowych terapeutów,
  • podnoszenie kwalifikacji tych, którzy już nimi są,
  • propagowanie idei wczesnej interwencji, by zapobiegać dysfunkcjom integracji sensorycznej,
  • promowanie badań z zakresu dysfunkcji integracji sensorycznej,
  • prowadzenie działalności informacyjnej (wydawanie Kwartalnika Integracja Sensoryczna, publikowanie artykułów, wykłady dla profesjonalistów i rodziców).Obecnie Stowarzyszenie liczy około 800 Członków działających na terenie całej Polski. 
PSTIS jest w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych, nasz numer ewidencyjny:

2.14/00392/2018

PSTIS jest wpisane do bazy usług rozwojowych.

ed.: 21.06.2022 17:39:48

utworzony.: 21-06-2022