POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Nowy kurs prof. Rymarczyk

Można jeszcze zapisać się na kurs! Pierwszy wykład jest dostępny w postaci wideo.

plakat szkolenia prof. Rymarczyk

Dla wszystkich "miłośników" rzetelnej, merytorycznej wiedzy. Nowe, niesamowite szkolenie prowadzone przez niezastąpioną prof. Krystynę Rymarczyk. Aż 21 godzin wiedzy z zakresu Neuroanatomii!

ed.: 27.09.2022 12:39:14

utworzony.: 07-09-2022

OTBK SI 2022 – edycja 11

Zachęcamy członków Stowarzyszenia do wzięcia udziału w naszej corocznej akcji Ogólnopolski Tydzień Bezpłatnych Konsultacji w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej.
Każdy rodzic zaniepokojony rozwojem sensoryczno-motorycznym (zmysłowo - ruchowym) swojego dziecka będzie mógł skorzystać z bezpłatnej pomocy terapeuty integracji sensorycznej. 


17.X – 23.X 2022


ed.: 15.09.2022 13:29:45

utworzony.: 15-09-2022

Walne Zebranie Stowarzyszenia

ZARZĄD
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SI

z siedzibą w Warszawie przy ul. Majdańskiej 3 lokal 7B na podstawie art.16 ust. 1 Statutu PSTIS SI

zwołuje 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków (Sprawozdawcze) 
na dzień 23 września 2022 roku
I termin 17:00 
II termin 17:15

Zwyczajne Walne Zebranie członków odbędzie się w formie stacjonarnej w siedzibie PSTIS SI ul. Majdańska 3 lokal 7B, 04-088 Warszawa
 

Porządek Walnego Zebrania

 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu PSTIS SI za okres: VI 2021-VI 2022
    1.1.  Sprawozdanie Prezesa Zarządu
    1.2.  Sprawozdanie Skarbnika Zarządu
    1.3.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
    1.4.  Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 2. Dyskusja dotycząca sprawozdań, wnioski
 3. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań
 4. Przedstawienie proponowanych zmian w treści Statutu PSTIS SI 
 5. Dyskusja dotycząca zmian w statucie, wnioski
 6. Głosowanie nad zmianą statutu 
 7. Sprawy różne, wolne wnioski
w imieniu Zarządu PSTIS SI
Beata Gola – Prezes

Proponowane zmiany w statusie PSTIS SI do pobrania na stronie głównej.

ed.: 14.09.2022 10:35:24

utworzony.: 14-09-2022

Zapowiedź nowych szkoleń

Zapraszamy terapeutów na nowe szkolenia III stopnia!  W cyklu jesiennym są przygotowane już 3 ciekawe pozycje:

ed.: 30.07.2022 10:55:22

utworzony.: 30-07-2022

Webinary prof. Krystyny Rymarczyk

Od 1 lipca dostępny jest w postaci kursu wideo cykl wykładów prof. Krystyny Rymarczyk z jesiennego cyklu ! Pełny zestaw zawiera pasjonujących prelekcji z całościowym omówieniem wszystkich zagadnień uwzględniających najnowsze osiągnięcia współczesnej nauki. 

Mózgowe podłoże rozwoju dziecka – 20 godzin 

Dostęp do 10 wykładów online można wykupić na stronie:

ed.: 13.09.2022 17:00:23

utworzony.: 24-06-2022