POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Obwieszczenie

Obwieszczenie kryzysowe Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI w związku z zasadami wprowadzonymi przez władze państwowe w dniu 10.10.2020 obowiązujące od 17.10.2020 dotyczące zasad bezpieczeństwa w strefie czerwonej, w której znajduje się Warszawa.

Z powodu rozszerzenia strefy czerwonej, w której znalazła się Warszawa, oraz zaostrzeniem zasad profilaktyki przeciw COVID-19, odwołując się do podpunktu:
„w szkołach wyższych oraz ponad podstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych)” informujemy że, kursy I i II stopnia, które mają w przeważającym procencie charakter praktyczny, będą się odbywać w zaplanowanych terminach z zachowaniem zasad profilaktyki przeciw COVID-19
Jolanta Kazanowska - prezes

16.10.2020 10:52:57

IX edycja OTBK SI

plakat OTBK SI

W tym roku odbyła się IX edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Bezpłatnych Konsultacji SI.

Z roku na rok nasza akcja ma coraz większy odzew i pozwala rodzicom i opiekunom uzyskać wiedzę o stanie swojego dziecka czy nawet dowiedzieć się o integracji sensorycznej.

Wzorem poprzednich lat, po zakończeniu tegorocznej edycji, wszyscy biorący w niej udział Terapeuci otrzymają dyplomy.

25.10.2020 23:00:23

2. Rodzinne Spotkanie z Integracją Sensoryczną ONLINE

W niedzielę 6 września 2020 r. o godz. 10 odbyła się 2 edycja Rodzinnego Spotkania z Integracją Sensoryczną.

W harmonogramie wydarzenia znalazły się, warsztaty sensoplastyczne dla różnych grup wiekowych dzieci, warszaty sensomuzyczne dla dzieci, warsztaty kulinarne dla rodziców i dzieci, zajęcia wspomagające koordynację (min. Tai Chi), warsztaty zapachowe, eksperckie wykłady terapeutów integracji sensorycznej: Pani Jolanty Kazanowskiej, Pani Elżbiety Ekert i Pana Marcina Targońskiego  oraz dietetyka: Pani Olgi Barbarskiej. Przygotowaliśmy także konkurs z nagrodami dla wszystkich zainteresowanych.

Od serca dziękujemy każdej Artystce i każdemu Artyście, którzy wzięli udział w tym sensorycznym wyzwaniu i gratulujemy laureatom konkursu:
Natalia M., 4 lata 2 miesiące
Wojciech Z., 7 lat
Rafał Z., 11 lat
Marysia H., 10 lat
Antoś U., 9 lat
Zofia T., 10 lat
Szymon, lat 5 i mama Adela
Lena P., 4 lata
Wanda I., 5 lata
Ida, 7 lat 5 miesięcy


05.10.2020 22:57:23

Zasady bezpieczeństwa – zalecenia na okres pandemii dla uczestników kursów I i II stopnia

  1. Na zajęcia kursanci przynoszą ze sobą: jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne /przyłbice oraz napoje we własnych pojemnikach.
  2. Kursanci powinni przebywać na terenie siedziby w jednorazowych maseczkach /przyłbicach lub zachowywać odstęp min. 2 m.
  3. Kursanci powinni bezwzględnie używać rękawiczek podczas ćwiczeń.
  4. Zaleca się częste mycie mydłem i wodą nie krócej niż 30 sek. lub dezynfekowanie rąk (bezwzględnie po przyjściu, wizycie w toalecie, przed i po posiłku, przed wejściem na salę szkoleniową, czy salę do terapii SI.
  5. Każdy uczestnik zostanie zaopatrzony w butelkę wody mineralnej oraz obiad w jednorazowym zamkniętym pojemniku wraz z jednorazowymi sztućcami.

    

06.08.2020 16:48:52

Zalecenia dla terapeutów w czasie pandemii

Szanowni Państwo,

wszyscy obserwujemy bardzo dynamiczną i niepewna sytuację związaną z pandemią COWID-19. Wiele rekomendacji traci aktualizację z dnia na dzień. 

Przekazując Państwu nasze sugestie pragniemy podkreślić, że poza tego typu regulacjami nadrzędną rolę ma aktualnie obowiązujące prawo. 

Mamy nadzieję, że kierując się wewnętrznymi regulaminami tworzonymi przez podmioty medyczne i oświatowe oferujące terapię integracji sensorycznej, zyskacie Państwo uzupełniającą podpowiedź efektywnej ochrony.

w imieniu zarządu PSTIS SI
Jolanta Kazanowska - prezesRekomendacja Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI dla terapeutów SI  
W CZASIE PANDEMII COVID-19

1.  Preselekcja pacjentów. Telefoniczne umówienie wizyty 

A.  Udzielenie niezbędnych informacji dotyczących zasad bezpiecznego korzystania z usług gabinetu terapii SI

B. Przeprowadzenie wywiadu o stanie zdrowia pacjenta i osób pozostających w jego najbliższym otoczeniu.

C . Ustalenie terminu wizyty  

D. W sytuacji zaistnienia podejrzenia o możliwym zakażeniu  dziecka, opiekuna czy osób z najbliższego otoczenia, wizyta nie może zostać zrealizowana. (Dodatni wywiad epidemiologiczny)

E. Grafik przyjmowania pacjentów należy układać tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się pacjentów w poczekalni. W miarę możliwości zachować 30 minutowe przerwy pomiędzy pacjentami. 

F. Pacjent umawiany jest na konkretną godzinę i zobowiązywany do punktualności

G. Odległość osób przebywających w jednym pomieszczeniu to minimum 2 m

H. W przypadku wykonywania diagnozy rekomenduje się przeprowadzić wywiad z rodzicem badanego dziecka przekazując drogą elektroniczną do wypełnienia formularz wywiadu oraz formularze sensomotoryczne.

2. Wizyta pacjenta

A. Dziecko przynosi strój do przebrania się przed zajęciami.

B. Terapeuta przyjmuje pacjenta ubrany w środki ochrony indywidualnej.

C. Przed wejściem do gabinetu,  należy umożliwić opiekunowi i dziecku umycie lub dezynfekcję rąk.  

D. Następnie należy zmierzyć temperaturę dziecka i opiekuna. Dziecku może towarzyszyć tylko 1 opiekun . Opiekun cały czas używa w maseczki

E. Przed zajęciami rodzic/opiekun aktualizuje i podpisuje wywiad w kierunku COVID-19.

F. Po zakończeniu terapii należy umożliwić opiekunowi i dziecku umycie  lub dezynfekcję rąk.

 G. Terapeuta po każdej wizycie pacjenta dokonuje wymiany lub dezynfekcji  użytych środków ochrony indywidualnej, myje i dezynfekuje ręce.

 H. Po każdej wizycie pacjenta, terapeuta dezynfekuje sprzęt SI oraz wietrzy salę

  I. Zaleca się co najmniej 2 x dziennie dezynfekować poczekalnie, klamki , blaty, dozowniki itp.

3. Zalecenia ogólne:

A. ograniczeniepowierzchni użytkowanej np. przez wydzielenie strefy parawanem, co pozwoli na ograniczenie obszaru dezynfekcji (dotyczy dużych gabinetów/sal terapii SI

B. sugeruje się korzystanie wyłącznie z pomocy łatwo poddających się odkażaniu, tj. przedmiotów plastikowych, pokrytych skajem, bądź innym spełniającym powyższy warunek materiałem.

C. pozostałe pomoce, np. hamak, helikopter mogą być wykorzystane w pracy tylko z jednym dzieckiem danego dnia, a następnie poddane praniu (czyszczeniu chemicznemu).

D. deskę rotacyjną i inne przedmioty, których pokrycie utrudnia właściwą dezynfekcję należy każdorazowo foliować.


📄 pobierz w pliku PDF

12.05.2020 10:39:19

Koło Terenowe PSTIS SI w Trójmieście

W związku z organizacją na terenie Trójmiasta Koła Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej zapraszamy wszystkich członków PSTIS z województwa pomorskiego do aktywnego włączenia się w inicjatywę. Celem  współpracy jest  dzielenie się doświadczeniem, innowacjami w działaniu oraz propagowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu teorii i praktyki integracji sensorycznej według Jane Ayres. 

kontakt : Beata Majewska

mail: beamaj.bm@gmail.com, tel. 502155378

14.10.2019 20:26:36

Koło Terenowe PSTIS SI w Bielsku-Białej

W związku z organizacją na terenie miasta Bielska-Białej, Koła Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia, zapraszamy wszystkich członków PSTIS z  województwa śląskiego i małopolskiego do aktywnego włączenia się w tę inicjatywę. 

Bliższe informacje można uzyskać pisząc na adres: beata.gola@integrabielsko.pl

19.09.2019 19:29:32

Opłaty za kursy od 01.2020

Szanowni Państwo, w związku ze wzrostem cen towarów i usług, a co za tym idzie kosztów organizacyjnych; Zarząd został zmuszony do nieznacznego podwyższenia cen za kursy:
  • o 100,- zł za kurs I stopnia (1600 PLN)
  • o 150,- za kurs II stopnia (3750 PLN)
Ceny te nie były zmieniane od 3 lat. Zmiana zaczyna obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że w porównaniu z cenami za kursy SI prowadzone na rynku przez inne podmioty, nasza oferta cenowa pozostaje nadal konkurencyjna przy bardzo wysokim poziomie merytorycznym.

19.09.2019 12:23:04

Wypełnij Deklarację on-line

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z uprzejmą prośbą do tych wszystkich naszych członków, którzy NIE wypełniali deklaracji członkowskiej on-line lub wypełniali ją wcześniej niż dwa lata temu o jej uzupełnienie. Nie jest to oczywiście obowiązkowe ale będzie dla nas bardzo pomocne!

Osoby, które wypełniały Deklarację w 2018 lub 2017 roku na stronie pstis.pl nie muszą oczywiście tego robić powtórnie...


Dlaczego to dla nas ważne?
  • Wysyłanie zawiadomień o walnych zebraniach Stowarzyszenia listem poleconym powoduje duże koszty i wymaga nakładu pracy co skutkuje zwiększeniem składek członkowskich... Aby tego uniknąć chcemy wysyłać zawiadomienia elektronicznie – na to potrzebujemy Twojej zgody zawartej w Deklaracji.
  • Chcemy uzupełnić bazę certyfikatów PSTIS, które były wydawane przed 2010 r. Pozwoli to uprościć zapisy na szkolenia 3 stopnia, rejestracje gabinetów SI oraz ewidencję składek. 
Dziękujemy za pomoc i jeszcze raz zachęcamy do wypełnienia Deklaracji on-line!

Zarząd PSTIS

30.08.2019 10:45:45

Studia Podyplomowe w APS we współpracy z PSTIS

Mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu rekrutacji na

Studia Podyplomowe Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Terapeutów Integracji Sensorycznej SI.

Studia rozpoczynają się w lutym 2019 r.

Program studiów uwzględnia realizację I i II stopnia kursu integracji sensorycznej.
Absolwent otrzymuje Certyfikat wydany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI (a tym samym może zostać członkiem Stowarzyszenia) oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Pedagogiki Specjalnej.

Szczegółowe informacje i rejestracja na studia znajdują się na stronie APS:

21.12.2018 11:27:27