POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Pożegnanie

Z przykrością informujemy o śmierci naszego wieloletniego członka, byłej redaktorki naczelnej kwartalnika Integracja Sensoryczna, osoby zasłużonej dla PSTIS SI 

Pani Magdaleny Nakielskiej

Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze kondolencje. 
Zarząd i Członkowie PSTIS SI

ed.: 24.06.2022 18:00:36

utworzony.: 04-02-2022