POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Walne Zebranie Stowarzyszenia

ZARZĄD
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SI

z siedzibą w Warszawie przy ul. Majdańskiej 3 lokal 7B na podstawie art.16 ust. 1 Statutu PSTIS SI

zwołuje 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków (Sprawozdawcze) 
na dzień 23 września 2022 roku
I termin 17:00 
II termin 17:15

Zwyczajne Walne Zebranie członków odbędzie się w formie stacjonarnej w siedzibie PSTIS SI ul. Majdańska 3 lokal 7B, 04-088 Warszawa
 

Porządek Walnego Zebrania

 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu PSTIS SI za okres: VI 2021-VI 2022
    1.1.  Sprawozdanie Prezesa Zarządu
    1.2.  Sprawozdanie Skarbnika Zarządu
    1.3.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
    1.4.  Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 2. Dyskusja dotycząca sprawozdań, wnioski
 3. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań
 4. Przedstawienie proponowanych zmian w treści Statutu PSTIS SI 
 5. Dyskusja dotycząca zmian w statucie, wnioski
 6. Głosowanie nad zmianą statutu 
 7. Sprawy różne, wolne wnioski
w imieniu Zarządu PSTIS SI
Beata Gola – Prezes

Proponowane zmiany w statusie PSTIS SI do pobrania na stronie głównej.

ed.: 14.09.2022 10:35:24

utworzony.: 14-09-2022