POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Warsztaty z Polskich Testów SI

Zapraszamy terapeutów, którzy już posiadają uprawnienia do posługiwania się Polskimi Standaryzowanymi Testami Integracji Sensorycznej  na warsztaty doskonalące! Zajęcia odbędą się w siedzibie, 11.01.2023.

ed.: 18.12.2022 16:37:33

utworzony.: 18-12-2022