POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że PSTIS znajduje się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych! Nasz numer ewidencyjny: 

2.14/00392/2018

PSTIS jest wpisane do bazy usług rozwojowych.

19.09.2019 22:00:08