POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Ogólnopolski Tydzień Bezpłatnych Konsultacji SI 2019

Szanowni Terapeuci!

W tym roku VIII edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Bezpłatnych Konsultacji SI.

Doświadczenie poprzednich edycji pokazało, że dzięki projektowi bardzo wielu rodziców zaniepokojonych rozwojem sensoryczno-motorycznym swojego dziecka, uzyskało profesjonalną poradę i wsparcie, a niektórzy dowiedzieli się o istnieniu terapii metodą Integracji Sensorycznej. Zachęcam serdecznie wszystkich Członków Stowarzyszenia do propagowania w całej Polsce wiedzy o integracji sensorycznej, poprzez wzięcie udziału w OTBK SI. Wzorem poprzednich lat, po zakończeniu tegorocznej edycji, wszyscy biorący w niej udział Terapeuci otrzymają dyplomy.

Cel OTBK SI:

  • wykonanie przesiewowej oceny procesów przetwarzania sensorycznego (integracji sensorycznej) u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym oraz ustalenie zakresów wsparcia dla każdego dziecka
  • propagowanie wiedzy o dysfunkcjach integracji sensorycznej wśród rodziców, lekarzy oraz innych specjalistów.

Termin realizacji:

21-27 października 2019 roku

Przystąpienie do OTBK SI:

Członkowie Stowarzyszenia, którzy są zainteresowani udziałem w tegorocznej edycji proszeni są o zgłoszenie się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie
https://pstis.pl/pl/html/?str=otbksi2019 
(do dnia 15 października 2019 roku)

Zarejestruj sięPobierz plakat PDF

Sposób realizacji:

Listy terapeutów biorących udział w projekcie zostaną zamieszczone na stronie Stowarzyszenia.

Informacje dotyczące OTBK SI zostaną rozesłane do portali i serwisów internetowych, stowarzyszeń zrzeszających rodziców oraz innych podmiotów, z którymi współpracujemy.

Celem ułatwienia realizacji tegorocznej edycji, proszę o zapoznanie się z regulaminem OTBK SI (pobierz plik PDF).

Zapraszam Państwa bardzo serdecznie!
Marta Illukiewicz, wiceprezes PSTIS
Ogólnopolski Tydzień Bezpłatnych Konsultacji SI 2019

07.10.2019 17:59:37