POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Walne Zebranie Sprawozdawcze

ZARZĄD
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SI

z siedzibą w Warszawie przy ul. Majdańskiej 3 lokal 7B na podst. art. 16 ust.1 Statutu PSTIS SI

zwołuje

Walne Zebranie Sprawozdawcze na dzień 6 czerwca 2021 roku 

I termin godz. 10.00
II termin godz. 10.15


Z uwagi na aktualnie obowiązujące przepisy prawa odnośnie zgromadzeń w czasie pandemii COVID-19 Walne Zebranie Członków PSTIS SI odbędzie się w trybie on-line przy zastosowaniu systemu komunikacji zdalnej zoom oraz platformy do głosowania Sesja.Online.

Techniczne aspekty spotkania wraz z instrukcją logowania do systemu wideokonferencji oraz do systemu głosowania zostaną przekazane Członkom PSTIS SI drogą elektroniczną nie później niż na dzień przed zebraniem.

W przypadku pytań, czy wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Zarządu: tel. 661 461 288, 512 373 323 lub 512 373 434.

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA

 1. Otwarcie zebrania
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Głosowanie nad porządkiem obrad
 4. Przedstawienie Projektu Regulaminu Walnego Zebrania Członków PSTIS SI
 5. Głosowanie nad przyjęciem Regulaminu Walnego Zebrania Członków PSTIS SI
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu PSTIS SI za okres: 07.2020 - 06.2021
 1. 6.1.  Sprawozdanie Prezesa Zarządu
 2. 6.2.  Sprawozdanie Skarbnika Zarządu
 3. 6.3.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 4. 6.4.  Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 1. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań
 2. Sprawy różne, wolne wnioski
 3. Zakończenie zebrania

W imieniu Zarządu,
Jolanta Kazanowska
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI

ed.: 31.05.2021 12:42:04

utworzony.: 31-05-2021