POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Nadzwyczajne Walne Zebranie – 11 lipca 2021 roku

ZARZĄD
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SI

z siedzibą w Warszawie przy ul. Majdańskiej 3 lokal 7B na podst. art. 16 ust.1 Statutu PSTIS SI

zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zebranie na dzień 11 lipca 2021 roku
I termin godz. 9.00
II termin godz. 9.15
celem

wyboru nowego Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI.


Z uwagi na obowiązujący Regulamin Walnego Zebrania Członków PSTIS SI, jak i aktualnie obowiązujące przepisy prawa odnośnie zgromadzeń w czasie pandemii COVID-19, Walne Zebranie Członków PSTIS SI odbędzie się̨ w trybie on-line, z możliwością udziału 25 osób obecnych w siedzibie PSTIS SI, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń.

Walne Zebranie Członków PSTIS SI odbędzie się przy zastosowaniu systemu komunikacji zdalnej zoom oraz platformy do głosowania Sesja Online.

Ze względów organizacyjnych prosimy, aby Członkowie, którzy zamierzają uczestniczyć w zebraniu w siedzibie Stowarzyszenia, zgłosili taki zamiar do dnia 5.07.2021 r., przesyłając wiadomość na adres:
walne@pstis.pl.

Techniczne aspekty spotkania wraz z instrukcją logowania do systemu wideokonferencji oraz do systemu głosowania zostaną przekazane Członkom PSTIS SI drogą elektroniczną nie później niż na dzień przed zebraniem.

W przypadku pytań, czy wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Zarządu: tel. 661 461 288, 512 373 323 lub mailowy na adres walne@pstis.pl.

________________________________________________

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór przewodniczącego
  3. Wybór protokolanta
  4. Zgłoszenie kandydatów na Prezesa
  5. Głosowanie i wyboru Prezesa
  6. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu
  7. Głosowanie nad wyborem członków Zarządu
  8. Wolne wnioski
  9. Zakończenie zebrania

Zarząd

Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI 

ed.: 30.06.2021 00:10:36

utworzony.: 23-06-2021