POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Certyfikat Instruktora terapii SI

Uwaga!
Warunki odbywania stażu NA INSTRUKTORA są obecnie w fazie zmian. Opublikujemy je tutaj niezwłocznie po zatwierdzeniu!


20.10.2015 10:03:13