POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Szkolenia dla Terapeutów Integracji Sensorycznej – informacje


Nowe terminy i tematy szkoleń III st. są również podawane w aktualnościach, na stronie głównej oraz na naszym profilu na facebooku. Zapraszamy do śledzenia tych kanałów informacji.

Nr konta dla wpłat za szkolenia III stopnia znajdziesz na stronie KONTAKT

ed.: 07.09.2022 18:14:19

utworzony.: 16-05-2013

Podstawy neuroanatomii. Struktura i funkcje mózgu. Cykl wykładów online.

Można jeszcze zapisać się na kurs! Pierwszy wykład jest dostępny w postaci wideo.

Prowadząca: Krystyna Rymarczyk 
prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Warszawie, dr hab. n. społecznych, dr n. biologicznych, neuropsycholog.

Opis kursu:
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi informacjami na temat neuroanatomii (budowy układu nerwowego) oraz funkcji poszczególnych struktur układu nerwowego.
Kurs stanowi całość. Nie można wykupić dostępu do poszczególnych spotkań.

Czas trwania: 7 wykładów po 3 godziny dydaktyczne każdy, łącznie 21 godzin dydaktycznych
Termin: środy – godz. 18-20.30 co 2 tygodnie
Początek: 21.09.2022, kolejne spotkania: 5.10.2022, 19.10.2022, 2.11.2022, 16.11.2022, 30.11.2022, 14.12.2022
Materiały – tematycznie związane ze szkoleniem oraz literatura
Informacje techniczne: szkolenie odbędzie się online na platformie ZOOM – wymagane jest: 
 • zainstalowanie na komputerze/telefonie programu ZOOM
 • posiadanie konta na portalu zoom.us
Nagranie ze spotkania będzie można odsłuchać w ciągu 4 dni od jego daty – do oglądania wideo program zoom i konto nie są wymagane.

Cena: 999 złotych   

ed.: 27.09.2022 12:38:19

utworzony.: 07-09-2022

Polskie Testy SI

W lipcu 2014 roku ruszył projekt, którego założeniem była poprawa standardów diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej. W skład zespołu weszli terapeuci-instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem: Zbigniew Przyrowski, Ewa Grzybowska, Małgorzata Dębińska-Pruchniak. Dzięki ciężkiej pracy i doświadczeniu tych osób została opracowana bateria testów, którą mamy przyjemność Państwu przedstawić na szkoleniu. 

Program kursu opracowany został dla terapeutów posiadających uprawnienia do diagnozy Testami południowo-kalifornijskimi.

Koszt: 999 PLN.

Miejsce: W formie stacjonarnej w siedzibie PSTIS (ul. Majdańska 3 lok 7B, Warszawa) lub dla edycji wyjazdowych: Bielsko-Biała


FORMULARZ REJESTRACYJNY: 

https://pstis.pl/pl/html/?str=polskie-testy

Uwaga!

Uczestnicy szkolenia z Polskich Testów oraz kursu 2 stopnia SI otrzymują podczas zajęć testy i arkusze do badań.

Do samodzielnego posługiwania się Polskimi Standaryzowanymi Testami Integracji Sensorycznej, po ukończeniu kursu, niezbędne są standaryzowane pomoce (krzesło obrotowe, kładki, tacki i przesłona), które można zakupić osobno we własnym zakresie. Podczas kursu pomoce te są zapewnione przez Organizatora.

Zamówienia na pomoce można dokonać na stronie www.empis.pl

ed.: 19.08.2022 11:36:16

utworzony.: 11-04-2022

Rozumowanie kliniczne w diagnozie i terapii integracji sensorycznej (SI)

Termin: Uwaga! Dodatkowy termin: 28 października 2022,  9.00-16.30 (9 godzin dydaktycznych)

Cel: Pogłębienie wiedzy na temat rozumowania klinicznego w procesie diagnozy i terapii pacjentów z różnymi rozpoznaniami i w różnych przedziałach wiekowych.

Prowadzące: dr Marta Wiśniewska, mgr Justyna Smorczewska
więcej: https://pstis.pl/pl/html/index.php?str=podstrona_szkolenia-instruktorzy

Dla kogo: dla czynnych terapeutów SI (absolwenci kursów II stopnia, studiów podyplomowych z SI)

Opłata: dla członków Stowarzyszenia bezpłatnie, 150 zł osoby niezrzeszone


Program szkolenia:

1. Etiologia zaburzeń SI/etiologia zaburzeń w rozwoju - polietiologia.

2. Testy, obserwacja kliniczna, wywiad - powiązanie wyników badań, objawów, formułowanie wniosków.

3. Prezentacja dwóch przypadków przez prowadzących - materiał filmowy, opis badania - samodzielnie wnioskowanie uczestników, np. uzupełnienie tabeli z objawami, wnioskowanie, ustalanie możliwych przyczyn i zależności.

4. Prezentacja przypadków z grupy - materiał filmowy, opis pacjenta przez terapeutę. Praca grupowa/w podgrupach: wnioskowanie, ustalanie możliwych przyczyn i zależności, zalecenia do pracy itd.


REJESTRACJA: https://pstis.pl/pl/html/?str=rozumowanie-kliniczne

ed.: 01.10.2022 14:29:47

utworzony.: 21-07-2022

Diagnoza i terapia SI pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną (NI)

Termin:  11 listopada 2022 9.00-17.15 (10 godzin dydaktycznych)

Cel: Zdobycie wiedzy na temat diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego (SPD) pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną (NI) w różnych grupach wiekowych oraz wpływu SPD na funkcjonowanie codzienne.

Prowadząca: dr Marta Wiśniewska, więcej: https://pstis.pl/pl/html/index.php?str=podstrona_szkolenia-instruktorzy

Dla kogo: dla czynnych terapeutów SI (absolwenci kursów II stopnia, studiów podyplomowych z SI)

Opłata: 190 zł 

Program szkolenia:

 1. Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej (NI).
 2. Profil behawioralny pacjentów z NI.
 3. Neuroplastyczność, kompensacja, rezyliencja, epigenetyka i ekspresja genów – podstawowe zagadnienia.
 4. Charakterystyka wybranych problemów neurologicznych oraz zespołów genetycznych – kluczowe informacje.
 5. Wpływ SPD na funkcjonowanie codzienne.
 6. Związek trudnych zachowań z przetwarzaniem bodźców sensorycznych. Pojęcie zacienienia diagnostycznego. Rola komunikacji w prewencji trudnych zachowań.
 7. Diagnoza pacjentów z NI: aranżacja pierwszego spotkania, narzędzia diagnostyczne (m.in. Profil Sensoryczny Dziecka, 4 A’s – koło diagnostyczne, Skala wrażliwości sensorycznej dla osób dorosłych), badanie z wykorzystaniem testów, badanie z wykorzystaniem obserwacji klinicznej. Znaczenie diagnozy dla pacjentów i rodziców. Zasady dobrej diagnozy. Samodzielne tworzenie arkusza obserwacji.
 8. Terapia pacjentów z NI. Cele terapii. Organizacja przestrzeni. Interdyscyplinarność. Efektywność. Prezentacja filmów dokumentujących terapię. Studia przypadków.
 9. Dieta sensoryczna jako codzienne wsparcie pacjentów z NI w obszarze funkcjonowania sensorycznego.
 10. Znaczenie bloków funkcjonalnych mózgu A. Łurii w diagnozie i terapii pacjentów z NI.
 11. Ważność schematu ciała dla rozwoju praksji pacjentów oraz umiejętności funkcjonalnych pacjnetów z NI.
 12. Znaczenie „pasma optymalnego zaangażowania” w diagnozie oraz w codziennym funkcjonowaniu pacjentów z NI.
 13. Wybiórczość pokarmowa pacjentów z NI. Podłoże sensoryczne. Podłoże medyczne. Skala oceny wrażliwości kompleksu ustno-twarzowego – narzędzie diagnostyczne wspierające pracę terapeuty SI i logopedy/neurologopedy.
REJESTRACJA: https://pstis.pl/pl/html/?str=diagnoza-terapia-NI

ed.: 27.07.2022 12:00:03

utworzony.: 21-07-2022

Konsultacje diagnostyczne

2 godzinne spotkanie, którego celem jest wsparcie rozumowania klinicznego absolwentów szkoleń II st. organizowanych w PSTIS SI w obszarze diagnozy i terapii SI.

Cena: 300zł.
Cena obejmuje: 60 minutową analizę diagnozy pisemnej jednego pacjenta (dane z wywiadu, dane z innych narzędzi badawczych, wyniki badań testowych, wyniki prób klinicznych, analiza własna uzyskanych danych) przesłanej do konsultanta drogą elektroniczną na adres mailowy (marta1.wisniewska@wp.pl) oraz 60 minutową rozmowę tel./on-line z konsultantem (łącznie 120 minut). 
Prowadząca: dr Marta Wiśniewska

Kontakt w sprawach formalnych: a.pisniak@pstis.pl

ed.: 21.09.2022 16:16:12

utworzony.: 08-05-2022

Kurs doskonalący z zakresu integracji sensorycznej.

Kurs ma na celu zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu procesów diagnostycznych i terapeutycznych integracji sensorycznej.
 1. Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Zaświadczenie, certyfikat, dyplom ukończenia danej formy kształcenia.

 1. Formuła szkolenia:

Stacjonarnie w siedzibie PSTIS ul. Majdańska 3 lok 7B, 04-088 Warszawa.

Kurs będzie miał formułę warsztatową z aktywnym udziałem Uczestników.

 1. Czas trwania kursu: 10.00-16.45, łącznie 27 godzin
  Najbliższy termin: 16-18.12.2022
 1. Prowadzący: mgr J. Smorczewska, dr M. Wiśniewska
 2. Zakończenie:
  Kurs zakończy się egzaminem! Do którego uprawnia 100% obecności. Pozytywne zdanie egzaminu gwarantuje uzyskanie zaświadczenia wydanego przez PSTIS SI oraz możliwość przystąpienia do stowarzyszenia. 
 3. Tematyka:

Blok A) dzień I – prowadząca dr Marta Wiśniewska

 1. Budowa i działanie ośrodkowego układu nerwowego – wybrane informacje.
 2. Budowa i działanie systemów sensorycznych – wybrane informacje.
 3. Zaburzenia integracji sensorycznej w różnych populacjach.
 4. Dieta sensoryczna – podstawowe informacje. 

Blok B) dzień II – prowadząca: mgr Justyna Smorczewska

 1. Egzamin teoretyczny – test dot. Zagadnień z Bloku A
 2. Metody diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej.
 1. Testy – pokaz, komentarz.
 2. Obserwacja Kliniczna – pokaz, komentarz, ćwiczenia.
 3. Przegląd narzędzi – arkusze, skale, profile.

Blok C) dzień III – prowadzące: mgr Justyna Smorczewska, dr Marta Wiśniewska

 1. Opracowywanie raportów diagnostycznych.
 2. Analiza przypadku wraz z rozumowaniem klinicznym.
 3. Egzamin praktyczny. 

Koszt: 650 zł

Rejestracjahttps://pstis.pl/pl/html/?str=kurs-doskonalacy

ed.: 22.07.2022 17:56:54

utworzony.: 19-05-2022

Webinar prof. Krystyny Rymarczyk – Mózgowe podłoże rozwoju dziecka

Od 1 lipca dostępny jest w postaci kursu wideo cykl wykładów prof. Krystyny Rymarczyk z jesiennego cyklu ! Pełny zestaw zawiera pasjonujących prelekcji z całościowym omówieniem wszystkich zagadnień uwzględniających najnowsze osiągnięcia współczesnej nauki. 

Mózgowe podłoże rozwoju dziecka – 20 godzin 

Dostęp do 10 wykładów online można wykupić na stronie:

ed.: 15.09.2022 13:34:31

utworzony.: 15-09-2022