POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Szkolenia dla Terapeutów Integracji Sensorycznej – informacje


Uwaga! Od 01.02.2023 obowiązuje nowy regulamin szkoleń III stopnia dla terapeutów. Wprowadza nową zasadę opłaty manipulacyjnej. Dodatkowo o kolejności przyjęć na szkolenie decyduje teraz termin wniesienia tej opłaty a nie termin wypełnienia formularza. 


Nowe terminy i tematy szkoleń III st. są również podawane w aktualnościach, na stronie głównej oraz na naszym profilu na facebooku. Zapraszamy do śledzenia tych kanałów informacji.
Nr konta dla wpłat za szkolenia III stopnia znajdziesz na stronie KONTAKT

ed.: 02.02.2023 15:42:03

utworzony.: 16-05-2013

Webinar dr T. A. May-Benson

Kurs ONLINE "Metoda integracji sensorycznej w pracy z osobami z niepełnosprawnością – wprowadzenie"!

W trakcie kursu omówimy wprowadzenie do interwencji metodą integracji sensorycznej stosowanej u osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym autyzmem i niepełnosprawnościami rozwojowymi. Podkreślimy sposoby stosowania zasad integracji sensorycznej u nastolatków i osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Nauka będzie wspomagana wykładami, prezentacjami filmów oraz studiami przypadków.

Czas: 25 luty w godzinach 14:00 - 21:30 
Miejsce: online, webinar NIE będzie nagrywany
Cena za całość:
790 zł – osoby niezrzeszone (w tym opłata manipulacyjna 50zł)
646 zł – członkowie PSTIS (w tym opłata manipulacyjna 50zł)
Harmonogram kursu:
14:00-14:30 Rejestracja
14:30-16:00 Teoria integracji sensorycznej – podstawy
16:00-16:15 Przerwa
16:15-18:00 Czynniki związane z dysfunkcjami integracji sensorycznej w trakcie życia
człowieka oraz u osób z niepełnosprawnościami
18:00-19:30 Lunch
19:30-20:45 Związek pomiędzy zachowaniami a integracją sensoryczną
20:45-21:00 Przerwa
21:00-21:30 Zasad projektowania diety sensorycznej. Pytania i odpowiedzi

Cele kształcenia:
Po ukończeniu kursu uczestnik:
– będzie rozumiał podstawy teorii integracji sensorycznej,
– będzie w stanie zidentyfikować sensoryczne podstawy zachowań nieadaptacyjnych,
– będzie w stanie napisać kompleksowy program diety sensorycznej dla osób z niepełnosprawnościami.
Liczba godzin szkolenia: 6 godzin
Poziom: Wprowadzający, odpowiedni dla terapeutów, fizjoterapeutów i ich asystentów, terapeutów mowy, nauczycieli i pomocy nauczycieli

O prelegencie:dr Teresa A. May-Benson, zarejestrowany i licencjonowany terapeuta zajęciowy (OTR/L), członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej (FAOTA), właściciel i Prezes Zarządu TMB Education oraz OTR, Inc. jest znanym na całym świecie wykładowcą i badaczem w dziedzinie teorii integracji sensorycznej i interwencji.  Jest autorem licznych rozdziałów w publikacjach oraz artykułów dotyczących praksji i integracji sensorycznej. Rozprawę doktorską poświęciła praksji koncepcyjnej.  Dr May-Benson posiada zróżnicowane doświadczenie w pracy klinicznej, uzyskane w szkołach prywatnych i publicznych, jak również w ramach prywatnej praktyki.  

Aktywnie prowadzi badania związane z integracją sensoryczną. Jest byłym Dyrektorem Zarządzającym Centrum Badań nad Przetwarzaniem Sensorycznym (Sensory Processing Research Center) fundacji non-profit Spiral Foundation.  Członek Towarzystwa Badań nad Integracją Sensoryczną (Sensory Integration Reserach Collaborative, SIRC), grupy znanym badaczy i edukatorów promujących odkrycia w zakresie integracji sensorycznej.  W ramach pracy edukatora pełniła funkcję adiunkta na Uniwersytecie Tufts, Uniwersytecie Indianapolis oraz Uniwersytecie Widenera.  

Jej zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach autyzmu, w szczególności u starszych uczniów i osób dorosłych. Posiada szerokie doświadczenie terapeutyczne w pracy z takimi osobami.  Dr May-Benson uzyskała tytuł licencjata na Uniwersytecie Stanu Ohio. Magisterium dotyczące integracji sensorycznej i terapii w ramach systemu szkolnictwa ukończyła na Uniwersytecie w Bostonie.  Była członkiem ds. zdrowia matki i dziecka programu doktorskiego w ramach studiów terapeutycznych na Uniwersytecie w Bostonie.  Za swoje prace nad praksją koncepcyjną otrzymała nagrodę Virgina Scardinia Award of Excellence od Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapeutów Zajęciowych.  Jest również laureatem nagrody Alice Bachman Clinician Award przyznawanej przez Sieć Terapeutów Pediatrycznych (Pediatric Therapy Network) oraz nagrody Catherine Trombly Award przyznawanej przez Stowarzyszenie Terapeutów Zajęciowych Stanu Massachussets (Massachusetts Association of Occupational Therapists), które otrzymała w uznaniu za swoje działania w charakterze badacza, klinicysty i instruktora.  Jest członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej (American Occupational Therapy Association).

ed.: 02.02.2023 14:20:56

utworzony.: 25-10-2022

Zaburzenia słuchu u dzieci w kontekście pracy terapeuty integracji sensorycznej. Metody diagnozy i terapii.

Termin: 11.03.2023 r. godz. 10.00-17.00

Miejsce: PSTIS SI ul. Majdańska 3 lok. 7B

Cena za całość: 250 zł (w tym opłata manipulacyjna 50zł)

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do audiologów, neurologopedów, terapeutów integracji sensorycznej, fizjoterapeutów, psychologów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w aspekcie znajomości i analizy badań audiologicznych, wykonywanych u dzieci w celu diagnostyki słuchu a potrzeby terapii logopedycznej, sensorycznej oraz psychologicznej w przypadku podejrzenia zaburzeń słyszenia.

Szkolenie obejmuje tematykę z zakresu diagnostyki słuchu u dzieci. Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych i najczęściej występujących zaburzeń słuchu u dzieci, poruszenie tematyki niedosłuchu, dostępnych form protezowania słuchu oraz terapii i treningów słuchowych, dedykowanych dzieciom w odniesieniu do prezentowanych zaburzeń. Szkolenie obejmuje praktyczne ćwiczenia, przygotowujące do samodzielnej analizy badań wraz z ich interpretacją w kontekście podejmowanych działań terapeutycznych.

Tematyka:

 1. Anatomia i fizjologia narządu słuchu z uwzględnieniem wyższych pięter słuchowych.
 2. Przetwarzanie bodźców słuchowych, czyli omówienie etapów drogi słuchowej w kontekście prowadzonego wywiadu terapeutycznego.
 3. Najczęściej występujące zaburzenia słuchu u dzieci.
 4. Zaburzenia laryngologiczno-audiologiczne wieku dziecięcego, a funkcjonowanie dziecka w kontekście prowadzonych terapii.
 5. Rodzaje niedosłuchu i ich wpływ na funkcjonowanie sensoryczne
 6. Implanty słuchowe, a funkcjonowanie sensoryczne dziecka.
 7. Praktyczny podział badań słuchu u dzieci.
 8. Omówienie dostępnych badań słuchu u dzieci: rodzaje, wyniki (siatki, audiogramy, fale), normy.
 9. Filmy diagnostyczne - jak wyglądają poszczególne badania słuchu u dzieci. Przygotowanie dziecka.
 10. Na jakie badania należy skierować dziecko - umiejętność doboru badania słuchu do konkretnego przypadku dziecka.
 11. Odczytywanie audiogramów, tympanogramów - interpretacja wyników badan w kontekście pracy terapeutycznej.
 12. Co dalej? - dalsze postepowanie terapeutyczne w zależności od wyniku badania słuchu dziecka.
 13. Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD- wstęp do tematu, z uwzględnieniem współpracy terapeuty SI z audiologiem/ audiofonologiem.
 14. Terapie i treningi słuchowe - jakie, kiedy i na jaki czas włączy do terapii?
 15. Pytania, dyskusja.

Prowadząca:

Aleksandra Stojak – protetyk słuchu ogólny i dziecięcy, pedagog specjalny, surdopedagog, certyfikowany terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena AS oraz metody Warnkego, provider Neuroflow ATS, założycielka Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu Fonetika w Warszawie, wykładowca. 

Od 15 lat zajmuje się osobami z zaburzeniami słuchu pod względem diagnostyki, protezowania, terapii oraz ich rodzinami. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę surdopedagogiczną, korzysta z metod audytywnowerbalnej rehabilitacji słuchu i mowy oraz współpracuje z osobami Głuchymi w języku migowym. Zwolenniczka mulitdyscyplinarnego oddziaływania terapeutycznego. 


ed.: 01.02.2023 12:04:19

utworzony.: 27-07-2022

Diagnoza i terapia SI pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną (NI)

Termin:  17 marca 2023 9.00-17.15 (10 godzin dydaktycznych)

Cel: Zdobycie wiedzy na temat diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego (SPD) pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną (NI) w różnych grupach wiekowych oraz wpływu SPD na funkcjonowanie codzienne.

Prowadząca: dr Marta Wiśniewska, więcej: https://pstis.pl/pl/html/index.php?str=podstrona_szkolenia-instruktorzy

Dla kogo: dla czynnych terapeutów SI (absolwenci kursów II stopnia, studiów podyplomowych z SI)

Cena za całość: 190 zł (w tym opłata manipulacyjna 50zł)

Program szkolenia:

 1. Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej (NI).
 2. Profil behawioralny pacjentów z NI.
 3. Neuroplastyczność, kompensacja, rezyliencja, epigenetyka i ekspresja genów – podstawowe zagadnienia.
 4. Charakterystyka wybranych problemów neurologicznych oraz zespołów genetycznych – kluczowe informacje.
 5. Wpływ SPD na funkcjonowanie codzienne.
 6. Związek trudnych zachowań z przetwarzaniem bodźców sensorycznych. Pojęcie zacienienia diagnostycznego. Rola komunikacji w prewencji trudnych zachowań.
 7. Diagnoza pacjentów z NI: aranżacja pierwszego spotkania, narzędzia diagnostyczne (m.in. Profil Sensoryczny Dziecka, 4 A’s – koło diagnostyczne, Skala wrażliwości sensorycznej dla osób dorosłych), badanie z wykorzystaniem testów, badanie z wykorzystaniem obserwacji klinicznej. Znaczenie diagnozy dla pacjentów i rodziców. Zasady dobrej diagnozy. Samodzielne tworzenie arkusza obserwacji.
 8. Terapia pacjentów z NI. Cele terapii. Organizacja przestrzeni. Interdyscyplinarność. Efektywność. Prezentacja filmów dokumentujących terapię. Studia przypadków.
 9. Dieta sensoryczna jako codzienne wsparcie pacjentów z NI w obszarze funkcjonowania sensorycznego.
 10. Znaczenie bloków funkcjonalnych mózgu A. Łurii w diagnozie i terapii pacjentów z NI.
 11. Ważność schematu ciała dla rozwoju praksji pacjentów oraz umiejętności funkcjonalnych pacjnetów z NI.
 12. Znaczenie „pasma optymalnego zaangażowania” w diagnozie oraz w codziennym funkcjonowaniu pacjentów z NI.
 13. Wybiórczość pokarmowa pacjentów z NI. Podłoże sensoryczne. Podłoże medyczne. Skala oceny wrażliwości kompleksu ustno-twarzowego – narzędzie diagnostyczne wspierające pracę terapeuty SI i logopedy/neurologopedy.
REJESTRACJA: https://pstis.pl/pl/html/?str=diagnoza-terapia-NI

ed.: 01.02.2023 12:04:48

utworzony.: 21-07-2022

CAPD – Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci

Terminy:

18 marca – ONLINE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE

2 września – stacjonarnie, siedziba Stowarzyszenia (zapisy wkrótce!)

Cena za całość: 335 zł (w tym opłata manipulacyjna 50zł) 

Czas trwania: 9.00-15.00 (8 godz. dydaktycznych) 

Agenda:

 1. Anatomia i fizjologia narządu słuchu.
 2. Rodzaj niedosłuchu ze względu na miejsce uszkodzenia (jako istota różnicowania zakłóceń obwodowych i centralnych zaburzeń słuchu).
 3. Etiologia CAPD u dzieci.
 4. Definicje CAPD – wyjaśnienie istoty zaburzenia. 
 5. Objawy CAPD u dzieci ze względu na kategorie.
 6. Diagnoza CAPD: opis grup testów oceniających funkcje słuchowe, profile kliniczne, rozpoznanie.
 7. Wpływ przetwarzania słuchowego na mowę.
 8. Nadwrażliwość słuchowa.
 9. Wpływ zapalenia ucha środkowego i przerośniętego migdałka gardłowego na występowanie CAPD.
 10. Terapie słuchowe stosowane u dzieci w Polsce.
 11. Przykładowe ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe. 
 12. Wskazówki dla rodziców i nauczycieli dziecka z CAPD.

Opis: Szkolenie obejmuje problematykę CAPD u dzieci. Składa się z kilku części:

Część I obejmuje aspekty związane z anatomią i fizjologią narządu słuchu, w celu uświadomienia słuchaczom istoty różnicowania trudności obwodowych i centralnych zaburzeń słuchu.

Część II dotyczy kluczowych kwestii związanych z CAPD.

Część III omawia najbardziej popularne treningi słuchowe stosowane w Polsce.

Część IV – praktyczna:  przykładowa diagnoza uczestnika oraz konkretne ćwiczenia z zakresu CAPD do wdrożenia w terapii SI.

Prowadząca: Katarzyna Wysocka – neurologopeda, audiofonolog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta metod słuchowych Johansena IAS oraz Neuroflow ATS. Wykładowca w ramach podyplomowych studiów logopedycznych i neurologopedycznych w warszawskich uczelniach, szkoleniowiec, właściciel placówki diagnostyczno-terapeutycznej „SupraMedica” na warszawskim Ursynowie, w której jest również czynnym diagnostą i terapeutą. Twórca pierwszego w Polsce, recenzowanego kursu online „Audiologia w logopedii” oraz „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci”. Założyciel platformy edukacyjnej Akademia Logopedy, w której pełni rolę redaktora i wydawcy. Wolne chwile spędza przy pianinie lub książce.


ed.: 03.02.2023 10:30:29

utworzony.: 25-01-2023

Warsztat doskonalący umiejętności diagnostyczne za pomocą baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej.

Terminy:
Warszawa – 20 marca, siedziba Stowarzyszenia
Bydgoszcz – 25 marca
Lublin – 27 maja
Kielce – 8 lipca
Szczecin – 4 listopada 2023

Czas trwania: 15.00-19.00, 5h dydaktycznych
Miejsce: dokładne adresy szkoleń podamy wkrótce!
Cena za całość: 99 zł (w tym opłata manipulacyjna 50zł)
Cena dla członków PSTIS: 20 zł (w tym opłata manipulacyjna 20 zł) 
Prowadząca: mgr Beata Andrukiewicz

Cel: warsztat skierowany jest do terapeutów posiadających uprawnienia do diagnozy za pomocą baterii PSTIS. Jego zadaniem jest podniesienie umiejętności diagnostycznych w zakresie sposobu wykonania poszczególnych testów, doskonalenie umiejętności przeliczania wyników, doskonalenie rozumowania klinicznego.

Program warsztatów:
 • Prezentacja wybranych testów z baterii PSTIS z omówieniem  sposobu jego wykonania.
 • Doskonalenie umiejętności wykonania wybranych testów przez kursantów.  
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania wyników i ich interpretacji.
 • Studium przypadku – film z diagnozy wykonanej baterią PSTIS.

ed.: 01.02.2023 11:58:21

utworzony.: 18-12-2022

Move To Learn – Ruch dla uczenia się

MOVE TO LEARN – RUCH DLA UCZENIA SIĘ jako metoda wspomagająca pracę terapeuty SI

ZAPISZ SIĘ

Prowadząca: dr hab. Agnieszka Olechowska

Termin: 15-16 kwietnia 2023 

Formuła: stacjonarnie

Liczba uczestników: max. 20 osób

Wymagania dot. kursu: w drugim dniu zajęć strój sportowy

W czasie kursu uczestnicy otrzymają podręcznik metodyczny z zakresu programu Ruch dla Uczenia się (Move to Learn®) oraz po zaliczeniu testu teoretycznego i poprawnie zrealizowanej symulacji zajęć praktycznych (ćwiczenia na podłodze), certyfikaty potwierdzające kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć według programu Ruch dla Uczenia się (Move to Learn®) z dziećmi w wieku 5-15 lat. 

Cena za całość: 750 PLN (w tym opłata manipulacyjna 50zł)

(Członków Stowarzyszenia prosimy o wpisanie podczas rejestracji nr certyfikatu, a osoby spoza Stowarzyszenia prosimy o pominięcie tego pola bądź wpisanie zera)

*jest możliwość otrzymania faktury

Tematyka:

Kurs przygotowany dla: nauczycieli, nauczycieli-specjalistów, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów i terapeutów, a także rodziców, którzy chcą posiadać umiejętność pracy z dziećmi w wieku 5-15 lat według programu percepcyjno-motorycznego Ruch dla Uczenia się (Move to Learn®).Celem kursu jest pogłębienie i usystematyzowanie teoretycznej wiedzy uczestników na temat najczęstszych przyczyn i przejawów opóźnienia neurorozwoju u dzieci oraz zapoznanie z założeniami i sposobem praktycznej realizacji programu Move to Learn ® jako jednego z możliwych sposobów wspierania dziecka w jego rozwoju i uczeniu się.

Podczas kursu uczestnicy biorą udział w sesji teoretycznej i w ćwiczeniach praktycznych dotyczących: zasad leżących u podstaw opóźnienia neurorozwoju (neurodevelopmental delays NDD), roli odruchów pierwotnych i posturalnych w rozwoju dziecka, praktycznego zastosowania sekwencji ruchów z programu Move to Learn® (MtL) przygotowującego do stosowania ćwiczeń w praktyce terapeutycznej.

Po zakończeniu kursu uczestnik:

 • ma orientację w ważniejszych cechach rozwoju neurologicznego dziecka, potrafi wyjaśniać i różnicować wybrane pojęcia związane z tym obszarem rozwoju takie jak neuroplastyczność, neurorozwój, opóźnienie/zaburzenie neurorozwojowe, itp.,
 • zna najczęstsze przyczyny i przejawy opóźnienia neurorozwoju u dzieci,
 • potrafi wymienić przykłady trudności w rozwoju i funkcjonowaniu dzieci w przedszkolu czy szkole i formułować hipotezy dotyczące możliwych przyczyn tych trudności,
 • zna podstawy teoretyczne i przesłanki praktyczne, na których opiera się Program oraz możliwe sposoby wspomagania rozwoju dzieci w wybranych obszarach,
 • zna założenia programu „Ruch dla Uczenia się”, wyniki quasi-eksperymentalnych badań skuteczności ćwiczeń ruchowych stosowanych w czasie Programu oraz historię jego ponad dziesięcioletniego upowszechniania w Polsce i zagranicą,
 • zna i rozumie przebieg ważniejszych odruchów bezwarunkowych, okres ich fizjologicznego występowania w rozwoju dziecka, możliwe przyczyny i przejawy ich przedłużonej obecności, a także wyniki badań naukowych wykazujących korelację między obecnością przetrwałych odruchów bezwarunkowych a różnego rodzaju późniejszymi trudnościami w uczeniu się badanych dzieci,
 • zna wszystkie sekwencje ruchowe składające się na program „Ruch dla Uczenia się”,
 • poprawnie wykonuje wszystkie sekwencje ruchowe z programu.


Biogram: 

prof. APS, dr hab. Agnieszka Olechowska, dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Badacz realizujący krajowe i międzynarodowe projekty, a także praktyk – z doświadczeniem w pracy pedagogicznej jako nauczyciel kształcenia zintegrowanego oraz jako nauczyciel-specjalista logopeda w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.  Zainteresowania naukowe z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych (pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, psychologii, językoznawstwa i nauk o prawie) dotyczą wybranych aspektów funkcjonowania uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. wynikającymi z zaburzenia lub opóźnienia neurorozwoju, w tym rozwoju psychomotorycznego, języka i mowy itd.), w przestrzeni edukacyjnej i międzyludzkiej oraz sposoby w jaki są definiowane ich potrzeby z perspektywy zmieniających się paradygmatów pedagogiki. Autorka m.in. książek: Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskazówki dla nauczycieli (2001), Specjalne potrzeby edukacyjne (2016) oraz Specjalne potrzeby edukacyjne w urzędowym dyskursie pedagogicznym (2019), rozdziałów w publikacjach zbiorowych i artykułów w czasopismach pedagogicznych, e-learningowych materiałów dla nauczycieli (przygotowanych we współpracy z MEN, ORE), opatrzonej patentem UPRP pomocy dydaktycznej, narzędzi orientacyjnej diagnozy pedagogicznej, programów nauczania, przewodników metodycznych dla nauczycieli, oraz kart pracy dla dzieci uwzględniających specjalne potrzeby uczniów.


ed.: 01.02.2023 12:07:09

utworzony.: 26-01-2023

Małe dziecko w gabinecie fizjoterapeuty

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI 

Termin: 06.05.2023, czas trwania 09:00-17:00 

Miejsce: siedziba Stowarzyszenia, ul. Majdańska 3/7B, Warszawa

Cena za całość: 200 zł (w tym opłata manipulacyjna 50zł) / dla Członków PSTIS SI 20 zł (w tym opłata manipulacyjna 20zł)

Prowadząca: mgr Katarzyna Zawada – fizjoterapeutka z 17 letnim stażem pracy w środowisku medycznym.  Certyfikowany specjalista w dziedzinie fizjoterapii metodą Vojty, Bobath, PNF, Mc Kenzie, terapii manualnej wg dr Ackermanna i B.Zukunft Huber, Kinetic Control oraz terapii w kombinezonach Dunag. Terapeuta integracji sensorycznej, członek PSTIS. Na co dzień pracuje w Centrum Zaawansowanej Fizjoterapii Tactum Sanitas w Kielcach oraz Niepublicznym Przedszkolu „Zygzak” w Kielcach

Program:

 1. Rozwój motoryczny dziecka 0-24 m-ca życia 
 2. Czerwone flagi w rozwoju motorycznym dziecka – kiedy udać się do fizjoterapeuty 
 3. Wczesna diagnoza i obserwacja małego dziecka (badanie fizykalne i obserwacja wzorców ruchowych) 
 4. Wczesna interwencja (pielęgnacja, stymulacja, pozycjonowanie i założenia terapeutyczne w pracy z małym dzieckiem)
 5. Zaburzenia samoregulacji u niemowląt – charakterystyka zachowania 
 6. Strategie postępowania przy zaburzeniach samoregulacji niemowląt

Dla kogo: logopedzi, neurologopedzi, terapeuci SI, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci

ZAPISZ SIĘ »

ed.: 01.02.2023 12:08:00

utworzony.: 11-01-2023

Rozwój posturalny, a widzenie

Termin: 20-21 maja 2023, w godzinach 9:00-17:00
Cena za całość: 599 zł (w tym opłata manipulacyjna 50zł) 
Prowadzące: mgr Aleksandra Tora, mgr Zofia Owczarek
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia, ul. Majdańska 3/7B, Warszawa 


Aleksandra Tora – fizjoterapeuta dziecięcy, terapeuta NDT-Bobath (Basic iBaby), Terapeuta Powięziowy ukierunkowany na funkcję, Terapeuta Ręki. Praktykę zawodową rozpoczęła ponad 20 lat temu w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Jaworzu, a następnie w Centrum Rehabilitacji Dzieci „Nadzieja” w Bielsku-Białej. Pracowała także w Punkcie Wczesnej Interwencji przy PSOUU w Cieszynie oraz Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych. Obecnie prowadzi Gabinet Fizjoterapii Dziecięcej TOROWANIE w Skoczowie oraz współpracuje z Przedszkolem Terapeutycznym „Słoneczna Kraina” w Cieszynie. Praktyka zawodowa obejmuje diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju psycho-ruchowego. W pracy terapeutycznej kładzie nacisk na dobrą współpracę z rodzicami dzieci uczestniczących w terapii. 
Na co dzień pasjonatka jeździectwa.

Zofia Owczarek: „Od kilku lat prowadzę Gabinet Rehabilitacji Wzroku przy Poradni Okulistycznej w Bystrej. Edukację zdobyłam na studiach podyplomowych na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego (Optometria). Jestem również absolwentką studium medycznego w Bielsku-Białej na kierunku: Ortoptystka. Aktywnie uczestniczę w szkoleniach i kursach doszkalających z zakresu optometrii i ortoptyki. Ukończyłam m.in kurs pierwszego stopnia terapii widzenia prowadzonego przez prof. Willis'a Clem Maples, ponadto kurs korekcji wad refrakcji, doboru pomocy dla słabowidzących, diagnostyki zaburzeń akomodacji, doboru korekcji pryzmatycznej w zezie. Na podstawie mojej pracy dyplomowej: „Stworzenie modelu / wytycznych przesiewowych badań wzroku dla dzieci w wieku przedszkolnym ukazał się artykuł w branżowym magazynie „Optyka”. 
Odbyłam roczny wolontariat w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. Prof. K. Gibińskiego w Katowicach polegający na wykonywaniu badań pomiarów kąta zeza i ćwiczeń ortoptyczno-pleoptycznych. 
Prowadzę szkolenia z zakresu optometrii dla studentów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, logopedów, fizjoterapeutów i terapeutów SI.”

Program:

Sobota:

1. Rozwój ruchowy dziecka  do 2 roku życia: ocena rozwoju małego dziecka – (praktyka, filmy)

2. Rozwój widzenia od urodzenia do 3 r.ż (filmy, zdjęcia)

 • budowa gałki ocznej i drogi wzrokowej
 • omówienie funkcji wzrokowych: ostrość, ruchy oczu, konwergencja, akomodacja, widzenie obuoczne
 • zalecenia europejskie i amerykańskie ws badań wzroku

3. Nieprawidłowy rozwój ruchowy do 3 roku życia

 • asymetria
 • obniżone napięcie mięśniowego
 • wady postawy

4.  Zaburzenia widzenia u dzieci

 • Czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń widzenia u dzieci                       
 • Wady wzroku
 • Niedowidzenie, zez

Niedziela

1. Diagnoza ruchowa małego dziecka

 • badanie odruchów – teoria
 • obserwacja dziecka (filmy)
 • ocena napięcia mięśniowego  (ocena postawy na sobie) prawidłowości i nieprawidłowości ) - aproksymacja

2. Diagnoza wzrokowa dziecka do 3 roku życia

 • Wywiad
 • Badanie ostrości wzroku
 • Badanie ustawienia oczu, ruchomości gałek ocznych, konwergencji
 • Obserwacja wielkości i reaktywności źrenicy
 • Wady refrakcji
 • Test fuzji motorycznej
 • Wrażliwość na kontrast

3. Terapia małego dziecka

 • prawidłowa pielęgnacja wg metody NDT-Bobath (praktyka i film)
 • obserwacja małego dziecka w spontanicznej aktywności (praktyka, teoria, filmy)
 • praca z dziećmi na sprzętach do terapii SI (praktyka)

4. Wpływ ruchu oczu na organizację całego ciała (ćwiczenia)

ed.: 01.02.2023 12:00:05

utworzony.: 30-11-2022

Polskie Testy SI

W lipcu 2014 roku ruszył projekt, którego założeniem była poprawa standardów diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej. W skład zespołu weszli terapeuci-instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem: Zbigniew Przyrowski, Ewa Grzybowska, Małgorzata Dębińska-Pruchniak. Dzięki ciężkiej pracy i doświadczeniu tych osób została opracowana bateria testów, którą mamy przyjemność Państwu przedstawić na szkoleniu. 

Program kursu opracowany został dla terapeutów posiadających uprawnienia do diagnozy Testami południowo-kalifornijskimi.

Cena za całość: 999 PLN (w tym opłata manipulacyjna 50zł) 

Miejsce: W formie stacjonarnej w siedzibie PSTIS (ul. Majdańska 3 lok 7B, Warszawa) lub dla edycji wyjazdowych: Bielsko-Biała


FORMULARZ REJESTRACYJNY: 

https://pstis.pl/pl/html/?str=polskie-testy

Uwaga!

Uczestnicy szkolenia z Polskich Testów oraz kursu 2 stopnia SI otrzymują podczas zajęć testy i arkusze do badań.

Do samodzielnego posługiwania się Polskimi Standaryzowanymi Testami Integracji Sensorycznej, po ukończeniu kursu, niezbędne są standaryzowane pomoce (krzesło obrotowe, kładki, tacki i przesłona), które można zakupić osobno we własnym zakresie. Podczas kursu pomoce te są zapewnione przez Organizatora.

Zamówienia na pomoce można dokonać na stronie www.empis.pl

ed.: 01.02.2023 12:03:12

utworzony.: 11-04-2022

Konsultacje diagnostyczne

2 godzinne spotkanie, którego celem jest wsparcie rozumowania klinicznego absolwentów szkoleń II st. organizowanych w PSTIS SI w obszarze diagnozy i terapii SI.

Cena: 300zł.
Cena obejmuje: 60 minutową analizę diagnozy pisemnej jednego pacjenta (dane z wywiadu, dane z innych narzędzi badawczych, wyniki badań testowych, wyniki prób klinicznych, analiza własna uzyskanych danych) przesłanej do konsultanta drogą elektroniczną na adres mailowy (marta1.wisniewska@wp.pl) oraz 60 minutową rozmowę tel./on-line z konsultantem (łącznie 120 minut). 
Prowadząca: dr Marta Wiśniewska

Kontakt w sprawach formalnych: a.pisniak@pstis.pl

ed.: 21.09.2022 16:16:12

utworzony.: 08-05-2022

Kurs doskonalący z zakresu integracji sensorycznej.

Kurs ma na celu zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu procesów diagnostycznych i terapeutycznych integracji sensorycznej.
 1. Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Zaświadczenie, certyfikat, dyplom ukończenia danej formy kształcenia.

 1. Formuła szkolenia:

Stacjonarnie w siedzibie PSTIS ul. Majdańska 3 lok 7B, 04-088 Warszawa.

Kurs będzie miał formułę warsztatową z aktywnym udziałem Uczestników.

 1. Czas trwania kursu: 10.00-16.45, łącznie 27 godzin
  Najbliższy termin: 24-26 marca.
 1. Prowadzący: mgr J. Smorczewska, dr M. Wiśniewska
 2. Zakończenie:
  Kurs zakończy się egzaminem! Do którego uprawnia 100% obecności. Pozytywne zdanie egzaminu gwarantuje uzyskanie zaświadczenia wydanego przez PSTIS SI oraz możliwość przystąpienia do stowarzyszenia. 
 3. Tematyka:

Blok A) dzień I – prowadząca dr Marta Wiśniewska

 1. Budowa i działanie ośrodkowego układu nerwowego – wybrane informacje.
 2. Budowa i działanie systemów sensorycznych – wybrane informacje.
 3. Zaburzenia integracji sensorycznej w różnych populacjach.
 4. Dieta sensoryczna – podstawowe informacje. 

Blok B) dzień II – prowadząca: mgr Justyna Smorczewska

 1. Egzamin teoretyczny – test dot. Zagadnień z Bloku A
 2. Metody diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej.
 1. Testy – pokaz, komentarz.
 2. Obserwacja Kliniczna – pokaz, komentarz, ćwiczenia.
 3. Przegląd narzędzi – arkusze, skale, profile.

Blok C) dzień III – prowadzące: mgr Justyna Smorczewska, dr Marta Wiśniewska

 1. Opracowywanie raportów diagnostycznych.
 2. Analiza przypadku wraz z rozumowaniem klinicznym.
 3. Egzamin praktyczny. 

Cena za całość: 650 zł (w tym opłata manipulacyjna 50zł)

Rejestracjahttps://pstis.pl/pl/html/?str=kurs-doskonalacy

ed.: 01.02.2023 12:05:39

utworzony.: 19-05-2022

Webinar prof. Krystyny Rymarczyk – Mózgowe podłoże rozwoju dziecka

Od 1 lipca 2022 dostępny jest w postaci kursu wideo cykl wykładów prof. Krystyny Rymarczyk! Pełny zestaw zawiera 10 pasjonujących prelekcji z całościowym omówieniem wszystkich zagadnień uwzględniających najnowsze osiągnięcia współczesnej nauki. 

Mózgowe podłoże rozwoju dziecka – 20 godzin 

Dostęp do 10 wykładów online można wykupić na stronie:

ed.: 09.01.2023 11:57:20

utworzony.: 15-09-2022