POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Rozumowanie kliniczne w diagnozie i terapii integracji sensorycznej (SI)

Termin: 23 października 2022,  9.00-16.30 (9 godzin dydaktycznych)

Cel: Pogłębienie wiedzy na temat rozumowania klinicznego w procesie diagnozy i terapii pacjentów z różnymi rozpoznaniami i w różnych przedziałach wiekowych.

Prowadzące: dr Marta Wiśniewska, mgr Justyna Smorczewska
więcej: https://pstis.pl/pl/html/index.php?str=podstrona_szkolenia-instruktorzy

Dla kogo: dla czynnych terapeutów SI (absolwenci kursów II stopnia, studiów podyplomowych z SI)

Opłata: dla członków Stowarzyszenia bezpłatnie, 150 zł osoby niezrzeszone


Program szkolenia:

1. Etiologia zaburzeń SI/etiologia zaburzeń w rozwoju - polietiologia.

2. Testy, obserwacja kliniczna, wywiad - powiązanie wyników badań, objawów, formułowanie wniosków.

3. Prezentacja dwóch przypadków przez prowadzących - materiał filmowy, opis badania - samodzielnie wnioskowanie uczestników, np. uzupełnienie tabeli z objawami, wnioskowanie, ustalanie możliwych przyczyn i zależności.

4. Prezentacja przypadków z grupy - materiał filmowy, opis pacjenta przez terapeutę. Praca grupowa/w podgrupach: wnioskowanie, ustalanie możliwych przyczyn i zależności, zalecenia do pracy itd.

REJESTRACJA: https://pstis.pl/pl/html/?str=rozumowanie-kliniczne


ed.: 26.07.2022 15:19:14

utworzony.: 21-07-2022