POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Diagnoza i terapia SI pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną (NI)

Termin:  11 listopada 2022 9.00-17.15 (10 godzin dydaktycznych)

Cel: Zdobycie wiedzy na temat diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego (SPD) pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną (NI) w różnych grupach wiekowych oraz wpływu SPD na funkcjonowanie codzienne.

Prowadząca: dr Marta Wiśniewska, więcej: https://pstis.pl/pl/html/index.php?str=podstrona_szkolenia-instruktorzy

Dla kogo: dla czynnych terapeutów SI (absolwenci kursów II stopnia, studiów podyplomowych z SI)

Opłata: 190 zł 

Program szkolenia:

 1. Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej (NI).
 2. Profil behawioralny pacjentów z NI.
 3. Neuroplastyczność, kompensacja, rezyliencja, epigenetyka i ekspresja genów – podstawowe zagadnienia.
 4. Charakterystyka wybranych problemów neurologicznych oraz zespołów genetycznych – kluczowe informacje.
 5. Wpływ SPD na funkcjonowanie codzienne.
 6. Związek trudnych zachowań z przetwarzaniem bodźców sensorycznych. Pojęcie zacienienia diagnostycznego. Rola komunikacji w prewencji trudnych zachowań.
 7. Diagnoza pacjentów z NI: aranżacja pierwszego spotkania, narzędzia diagnostyczne (m.in. Profil Sensoryczny Dziecka, 4 A’s – koło diagnostyczne, Skala wrażliwości sensorycznej dla osób dorosłych), badanie z wykorzystaniem testów, badanie z wykorzystaniem obserwacji klinicznej. Znaczenie diagnozy dla pacjentów i rodziców. Zasady dobrej diagnozy. Samodzielne tworzenie arkusza obserwacji.
 8. Terapia pacjentów z NI. Cele terapii. Organizacja przestrzeni. Interdyscyplinarność. Efektywność. Prezentacja filmów dokumentujących terapię. Studia przypadków.
 9. Dieta sensoryczna jako codzienne wsparcie pacjentów z NI w obszarze funkcjonowania sensorycznego.
 10. Znaczenie bloków funkcjonalnych mózgu A. Łurii w diagnozie i terapii pacjentów z NI.
 11. Ważność schematu ciała dla rozwoju praksji pacjentów oraz umiejętności funkcjonalnych pacjnetów z NI.
 12. Znaczenie „pasma optymalnego zaangażowania” w diagnozie oraz w codziennym funkcjonowaniu pacjentów z NI.
 13. Wybiórczość pokarmowa pacjentów z NI. Podłoże sensoryczne. Podłoże medyczne. Skala oceny wrażliwości kompleksu ustno-twarzowego – narzędzie diagnostyczne wspierające pracę terapeuty SI i logopedy/neurologopedy.
REJESTRACJA: https://pstis.pl/pl/html/?str=diagnoza-terapia-NI

ed.: 27.07.2022 12:00:03

utworzony.: 21-07-2022