POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Warsztat doskonalący umiejętności diagnostyczne za pomocą baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej.

Szkolenie TYLKO dla terapeutów posiadających uprawnienia do używania Polskich Testów SI

Terminy:
 • Lublin – 27 maja godz.10.00-14.00
  Żuczek Gabinet Terapii Integracji Sensorycznej Marcin Targoński 
  ul. Braci Wieniawskich 5B 20-844 Lublin
 • Kielce – 8 lipca
 • Szczecin – 4 listopada 2023

Czas trwania: 5h dydaktycznych
Miejsce: dokładne adresy szkoleń podamy wkrótce!
Cena za całość: 99 zł (w tym opłata manipulacyjna 50zł)
Cena dla członków PSTIS: 20 zł (w tym opłata manipulacyjna 20 zł) 
Prowadząca: mgr Beata Andrukiewicz

Cel: warsztat skierowany jest do terapeutów posiadających uprawnienia do diagnozy za pomocą baterii PSTIS. Jego zadaniem jest podniesienie umiejętności diagnostycznych w zakresie sposobu wykonania poszczególnych testów, doskonalenie umiejętności przeliczania wyników, doskonalenie rozumowania klinicznego.

Program warsztatów:
 • Prezentacja wybranych testów z baterii PSTIS z omówieniem  sposobu jego wykonania.
 • Doskonalenie umiejętności wykonania wybranych testów przez kursantów.  
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania wyników i ich interpretacji.
 • Studium przypadku – film z diagnozy wykonanej baterią PSTIS.

ed.: 21.04.2023 19:23:34

utworzony.: 18-12-2022