POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Warsztat doskonalący umiejętności diagnostyczne za pomocą baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej.

Terminy:
Warszawa – 20 marca, siedziba Stowarzyszenia
Bydgoszcz – 25 marca
Lublin – 27 maja
Kielce – 8 lipca
Szczecin – 4 listopada 2023

Czas trwania: 15.00-19.00, 5h dydaktycznych
Miejsce: dokładne adresy szkoleń podamy wkrótce!
Cena za całość: 99 zł (w tym opłata manipulacyjna 50zł)
Cena dla członków PSTIS: 20 zł (w tym opłata manipulacyjna 20 zł) 
Prowadząca: mgr Beata Andrukiewicz

Cel: warsztat skierowany jest do terapeutów posiadających uprawnienia do diagnozy za pomocą baterii PSTIS. Jego zadaniem jest podniesienie umiejętności diagnostycznych w zakresie sposobu wykonania poszczególnych testów, doskonalenie umiejętności przeliczania wyników, doskonalenie rozumowania klinicznego.

Program warsztatów:
  • Prezentacja wybranych testów z baterii PSTIS z omówieniem  sposobu jego wykonania.
  • Doskonalenie umiejętności wykonania wybranych testów przez kursantów.  
  • Doskonalenie umiejętności przeliczania wyników i ich interpretacji.
  • Studium przypadku – film z diagnozy wykonanej baterią PSTIS.

ed.: 01.02.2023 11:58:21

utworzony.: 18-12-2022