POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Jolanta Kazanowska – Prezes

Prezes Jolanta Kazanowska

Neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, instruktor masażu Shantala, specjalista w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju oraz alternatywnych i wspomagających metod komunikacji AAC.

Wieloletni terapeuta pracujący z niemowlętami, dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, wykazujących szczególne potrzeby w zakresie wspierania rozwoju i rehabilitacji.

Absolwentka Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacyjnych studiów podyplomowych z neurologopedii na UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych na SWPS w Warszawie.

Autorka publikacji, szkoleń oraz warsztatów prowadzonych min. dla PSTIS, GPP, PZL, WCIES, fundacji i stowarzyszeń; wykładowca na studiach podyplomowych, prelegentka na konferencjach. Opiekun praktyk studenckich.

Członkini PSTIS od 2008 r.

Uczestniczka szkoleń: 

Ms. Mary Kawar: „Astronaut Training, Vision Screening & Integrated Visual-Vestibular Treatment Strategies”, Warszawa 2014

dr Teresa May-Benson: "Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties for Adults and Adolescents with Disabilities" Warszawa 2015

24.06.2020 11:08:16

Marcin Targoński – Wiceprezes

 Pedagog, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, absolwent I edycji studiów podyplomowych "Integracja sensoryczna – metodyka diagnozy i terapii dla terapeutów integracji sensorycznej". 

Jego praca skupia się wokół dzieci ze spektrum Autyzmu, zespołem Downa, ADHD, wad genetycznych, opóźnieniem rozwoju psychomotorycznego i innych. 

Dodatkowo ma uprawnienia do prowadzenia Terapii Ręki, Terapii Neurotaktylnej, Bilateralnej  Integracji, Treningu słuchowego: Neuroakustyczny Treningu Mózgu SAS, GoBrain.  

Od 2008 roku członek PSTIS SI.

Uczestniczył w wielu szkoleniach z zakresu integracji sensorycznej, m.in. „Obronność sensoryczna. Kompleksowa metoda leczenia Patrici i Julii Wilbarger”, co uprawnia go do stosowania Techniki Therapressure TM, stworzonej przez P&J Wilbarger, Ms. Mary Kawar: „Astronaut Training, Vision Screening & Integrated Visual-Vestibular Treatment Strategies”, „Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne”,  dr Teresa May-Benson: "Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties for Adults and Adolescents with Disabilities"  PSTIS Warszawa 2015 „Kliniczna ocena zaburzeń procesów sensorycznych u dorosłych i młodzieży z niepełnosprawnością”.

24.06.2020 11:40:19

Irena Olbryś – Skarbnik

Irena Olbryś
Magister kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego, dyplomowany nauczyciel-terapeuta integracji sensorycznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce. 

Absolwentka Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku – pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz pedagogika rewalidacyjna i Akademii Podlaskiej w Siedlcach Wydziału Humanistycznego – kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne. Ukończyła Kurs kwalifikacyjny „Organizacja i Zarządzanie Oświatą”, Kurs kwalifikacyjny z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”. 

Członkini PSTIS od 2006 roku. 

Uczestniczka szkoleń:
Ms. Mary Kawar: „Astronaut Training, Vision Screening & Integrated Visual-Vestibular Treatment Strategies”, Warszawa 2014
dr Teresa May-Benson: "Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties for Adults and Adolescents with Disabilities" Warszawa 2015

Prywatnie jest mamą czwórki, obecnie dorosłych już, dzieci i babcią czworga wnucząt.

10.01.2020 15:07:12

Patrycja Ostrowska – Sekretarz

 Pedagog specjalny, Specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny, terapeuta pedagogiczny. Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, członkini PSTIS SI, zastępca przewodniczącego Koła Terenowego Terapeutów Integracji Sensorycznej w Bielsku – Białej, terapeuta ręki I i II stopnia, terapeuta TUS-u, ukończyła trzy stopniowe kursy z SJM i PJM, co daje możliwość komunikacji z osobami głuchymi. 

Ukończyła studia specjalistyczne z zakresu całościowych zaburzeń ze spektrum autyzmu. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych z Zarządzania i Przywództwa w Oświacie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

Uczestniczka wielu szkoleń, konferencji i sympozjów naukowych.

24.06.2020 11:05:56

Elżbieta Ekert – Członek Zarządu

Pedagog korekcyjny, certyfikowany terapeuta SI, logopeda, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel kształcenia zintegrowanego.

Absolwentka APS w Warszawie. Ukończyła studia licencjackie o kierunku pedagogika wczesnoszkolna, wyższe studia magisterskie w zakresie pedagogiki korekcyjnej, dwustopniowe szkolenie z zakresu diagnozy, planowania i terapii integracji sensorycznej i studia podyplomowe na kierunku logopedia.

Ma bogate doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, ale także z dziećmi z różnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Jako terapeuta SI spotyka się z dziećmi z zespołem Downa, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, autystycznymi, zespołem Aspergera.


Od kilkunastu lat regularnie uczestniczy w konferencjach, kursach, szkoleniach, warsztatach. Przez wiele lat była członkiem PTD nr 10 w Warszawie.

Od 2008 r. członkini PSTIS SI.

02.11.2020 13:10:10

Komisja Rewizyjna

  1. Katarzyna Bobrowska
  2. Ewa Rotyńska
  3. Hanna Chmura

29.06.2020 15:54:31

Sąd Koleżeński

  1. Joanna Prusik
  2. Jarosław Broniewski
  3. Marta Illukiewicz

29.06.2020 15:55:17