POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Szkolenia rad pedagogicznych

Tematy:

Koszt szkolenia Rady Pedagogicznej 1.500,- PLN brutto

W cenę wliczone jest: 6 godzin szkolenia teoretyczno-warsztatowego, materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników, koszt przejazdu osoby prowadzącej szkolenie.

Koordynator Szkoleń Rad Pedagogicznych
Elżbieta Ekert

Prowadzący (zależnie od regionu Polski):

Elżbieta Ekert, (absolwentka APS w Warszawie) pedagog korekcyjny, terapeuta SI, logopeda, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia licencjackie o kierunku pedagogika wczesnoszkolna, wyższe studia magisterskie w zakresie pedagogiki korekcyjnej, dwustopniowe szkolenie z zakresu diagnozy, planowania i terapii integracji sensorycznej, i studia podyplomowe na kierunku logopedia.

Na co dzień od wielu lat pracuje w Szkole Podstawowej w Krzywdzie gm. Łaskarzew, jako nauczyciel nauczania zintegrowanego. Prowadzi też zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne.
Ma bogate doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, ale także z dziećmi z różnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. W przeszłości prowadziła zajęcia indywidualne z dziewczynką o niepełnosprawności umysłowej i ruchowej, przez 5 lat pracowała z chłopcem autystycznym. Jako terapeuta SI spotyka się z dziećmi z zespołem Downa, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, autystycznymi, zespołem Aspergera.
Od 2007 r. Współpracuje z Prywatnym Centrum Pomocy Psychologicznej w Garwolinie, gdzie prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapię SI, logopedię.
Cały czas doskonali swój warsztat pracy. Od kilkunastu lat systematycznie uczestniczy w konferencjach, kursach, szkoleniach, warsztatach. Przez wiele lat była członkiem PTD nr 10 w Warszawie. Od 2008 r. członek PSTIS.


Beata Gola – pedagog, nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej, od 2015 roku certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej oraz członek PSTIS. Pedagog i terapeuta w Integracyjnym Przedszkolu Terapeutycznym Słoneczna Kraina w Bielsku-Białej, terapeuta integracji sensorycznej w Gabinecie Wspomagania Rozwoju „Równowaga” w Bielsku-Białej. Praktyk metody Tomatisa. Diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego, Funkcjonalnej Diagnozy Profilu Psychoruchowego PEP-R. Na terenie przedszkola, pracuje głównie z dziećmi z autyzmem, w prywatnej praktyce prowadzi również terapie z nastolatkami i osobami dorosłymi. Obecnie słuchaczka studiów podyplomowych Integracja sensoryczna – metodyka diagnozy i terapii. Brała udział w licznych kursach i szkoleniach, m.in.:

  • Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne – Mary Kawar,
  • Dieta sensoryczna – optymalne wsparcie terapii u osób z zaburzeniami neurorozwojowymi – Tracy Murnan Stackhouse, Julia Wilbarger,
  • Obronność sensoryczna: kompleksowa metoda leczenia  - Julia Wilbarger, Tracy Murnan Stackhouse,
  • Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy  i terapii dziecka 0-36 m.ż. – Jolanta Kazanowska, Artur Kownacki.

Marcin Targoński – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego wydziału nauczycielskiego, od 2008 r. certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej i członek PSTIS. Przez 10 lat pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, obecnie jego działania związane są głównie z terapią i diagnozą integracji sensorycznej. Dodatkowo prowadzi Terapię Ręki, Terapię NeuroTaktylną, Bilateralną Integrację, Trening słuchowy: Neuroakustyczny Treningu Mózgu SAS, GoBrain.

Uczestnik licznych kursów i szkoleń organizowanych m.in. przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej:

  • „Obronność sensoryczna” – kompleksowa metoda leczenia stworzona przez Patrycję i Julię Wilbarger – PSTIS Warszawa 6-8.06.2018 r., Julia Wilbarger Ph.D., OTR/L (współautorka Protokołu) oraz Tracy M. Stackhouse, MA, OTR
  • Dieta sensoryczna – optymalne wsparcie terapii u osób z zaburzeniami neurorozwojowymi, PSTIS Warszawa 2-3.06.2017r., Julia Wilbarger Ph.D., OTR/L oraz Tracy M. Stackhouse, MA, OTR
  • Ms. Mary Kawar: „Astronaut Training, Vision Screening & Integrated Visual- Vestibular Treatment Strategies”, Warszawa 2015 „Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne”
  • dr Teresa May-Benson: "Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties for Adults and Adolescents with Disabilities" PSTIS Warszawa 2015 „Kliniczna ocena zaburzeń procesów sensorycznych u dorosłych i młodzieży z niepełnosprawnością”

11.02.2020 00:53:18

Formularz zgłoszeniowy

Imię, nazwisko, funkcja osoby zgłaszającej: *
Instytucja: *
Adres: *
Telefon: *
e-mail: *
Proponowany termin szkolenia*
wybierz temat:


*Proponowany termin szkolenia rady pedagogicznej ma charakter tylko orientacyjny. Ostateczny termin szkolenia ustalany jest między osobą prowadzącą szkolenie a stroną zapraszającą.