POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Formularz rejestracyjny na szkolenia III stopnia.

413


Warsztaty doskonalące z Polskich Testów SI

Szkolenie TYLKO dla terapeutów posiadających uprawnienia do używania Polskich Testów SI

Wybierz termin / miejscowość:

Twoje dane adresowe:

 pobierz plik regulaminu pdf 

Dane do faktury:

Uwaga! Prosimy o dokładne podanie danych do faktury. Późniejsze zmiany danych są niemożliwe!!!