POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

REGULAMIN SZKOLEŃ I i II STOPNIA

📄 POBIERZ PLIK REGULAMINU SZKOLEŃ– PDF

ed.: 15.04.2021 10:14:57

utworzony.: 05-04-2018

Zasady bezpieczeństwa

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW SI I i II STOPNIA

  1. Na zajęcia kursanci przynoszą ze sobą: jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne oraz napoje we własnych pojemnikach.
  2. Kursanci powinni przebywać na terenie siedziby w jednorazowych maseczkach i zachowywać bezpieczny dystans.
  3. Kursanci powinni używać rękawiczek podczas ćwiczeń.
  4. Zaleca się częste mycie mydłem i wodą nie krócej niż 30 sek. lub dezynfekowanie rąk (bezwzględnie po przyjściu, wizycie w toalecie, przed i po posiłku, przed wejściem na salę szkoleniową, czy salę do terapii SI).
  5. Dla każdego uczestnika przewidziany jest obiad w jednorazowym zamkniętym pojemniku.

Uwaga:

Osoby niezaszczepione, niebędące ozdrowieńcami, biorą udział w kursie na własną odpowiedzialność. W przypadku stwierdzenia zachorowania na Covid-19 podczas kursu, a w konsekwencji skierowania na kwarantannę takiej osoby, opłata za kurs nie będzie zwracana, nie będzie też możliwości odbycia kursu nieodpłatnie w innym terminie.

    

ed.: 18.11.2021 16:16:51

utworzony.: 18-11-2021

Regulamin zdawania egzaminu na terapeutę integracji sensorycznej w PSTIS

Pobierz regulamin egzaminu 2 stopnia – plik PDF

ed.: 19.11.2018 18:41:00

utworzony.: 19-11-2018

Kursy i szkolenia – ważne informacje

1. Opłata rejestracyjna – po wypełnieniu formularza zgłoszenia, (które jest wymagane za KAŻDYM razem gdy zgłaszamy się na szkolenie).

Osoby które wypełniały w przeszłości formularz na szkolenie I stopnia i zgłaszają się na II stopień wypełniają zgłoszenie ponownie z aktualnymi danymi. Sama wpłata nie oznacza rejestracji na szkolenie. 

W przypadku szkoleń I i II stopnia obowiązuje opłata rejestracyjna.
Opłata rejestracyjna za kurs I i II stopnia wynosi:

50zł – rejestracja na szkolenie I stopnia
(należy wypełnić formularz rejestracyjny: opcja opłata rejestracyjna – I st.).

100zł – rejestracja na szkolenie II stopnia
(należy wypełnić formularz rejestracyjny: opcja opłata rejestracyjna – II st.).

Nr konta dla wpłat na szkolenia I i II stopnia:

23 1090 0088 0000 0001 4842 4542


2. Opłaty za szkolenia – dotyczą osób zakwalifikowanych na szkolenie:

  • 1600 PLN  za kurs I stopnia
  • 3950 PLN za kurs II stopnia
Dokonując dopłat do szkoleń I i II stopnia należy ODJĄĆ opłatę rejestracyjną❗️(1st.=> 1550zł, 2 st. =>  3850 zł)

3. Organizator kursów I i II stopnia

4. W przypadku szkoleń III stopnia nie ma opłaty rejestracyjnej. Opłaty za szkolenia III stopnia są zróżnicowane i zależne od czasu trwania kursu. Przy każdym szkoleniu zostanie podany mail i nazwisko organizatora odpowiedzialnego za konkretne szkolenie.
Do szkolenia III stopnia może przystąpić każdy specjalista, za wyjątkiem szkoleń adresowanych wyłącznie do certyfikowanych terapeutów integracji sensorycznej. Program i szczegóły dotyczące charakteru szkoleń znajdują się w zakładce SZKOLENIA DLA TERAPEUTÓW

Nr konta PSTIS dla szkoleń III stopnia: sprawdź w zakładce KONTAKT 


ed.: 04.01.2022 11:53:01

utworzony.: 05-04-2018